THÔNG BÁO Về tiếp nhận hồ sơ đăng ký và tổ chức thi sát hạch phục vụ cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng của cá nhân đợt II năm 2019

Cập nhật lúc: 13:41 23/01/2019

Căn cứ Nghị định 100/2018/NĐ-CP ngày 16/7/2018 của Chính phủ qui định về điểu kiện kinh doanh thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước Bộ Xây dựng và Thông tư 08/2018/TT-BXD, ngày 05/10/2018 của Bộ Xây dựng Hướng dẫn một số nội dung chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng ;Quyết định số 1390/QĐ-BXD ngày 29/12/2016 của Bộ Xây dựng về việc ban hành mẫu và hướng dẫn Quy chế hoạt động của Hội đồng xét cấp chứng chỉ hành nghề, chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng, Quy chế sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng ;Quyết định số 145/QĐ-BXD ngày 10/10/2017 của Bộ Xây dựng về việc công bố cập nhật và điều chỉnh Bộ câu hỏi trắc nghiệm phục vụ sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng;Quyết định số 1623/QĐ-BXD ngày 26/12/2018 của Bộ Xây dựng về việc công bố điều chỉnh Bộ câu hỏi phục vụ sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng tổ hợp lĩnh vực theo qui định tại Nghị định số 100/2018/NĐ-CP;
Sở Xây dựng tỉnh Đắk Lắk thông báo về việc tiếp nhận hồ sơ đăng ký và tổ chức thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng của cá nhân Đợt II năm 2019 như sau:
1. Về thời gian tiếp nhận hồ sơ đăng ký thi sát hạch hoặc hồ sơ đăng ký cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng của cá nhân đợt II năm 2019: Từ ngày 01/02/2018 đến hết ngày 14/03/2019.
2. Thời gian tổ chức thi sát hạch dự kiến: Ngày 22/03/2019 (thứ sáu) Sở Xây dựng sẽ thông báo cụ thể về danh sách, thời gian thi sát hạch trên Trang thông tin điện tử Sở Xây dưng tại địa chỉ http://soxaydungdaklak.gov.vn và qua địa chỉ email của từng cá nhân đã đăng ký nộp hồ sơ.
3. Địa điểm tổ chức thi sát hạch: Trường Trung cấp nghề Việt Mỹ. Đia chỉ số 75 Nguyễn Thị Định - phường Thành Nhất – Thành phố Buôn Ma Thuột- tỉnh Đăk Lắk.
4. Chi phí thi sát hạch: 450.000 đồng/01 lĩnh vực đăng ký dự thi (chi phí không hoàn trả trong mọi trường hợp).
5. Về trình tự thủ tục hồ sơ đăng ký và cách thức tổ chức thi sát hạch được hướng dẫn chi tiết tại Bảng phụ lục I được công bố tại Website Sở Xây dựng ( cập nhật mới )
Sở Xây dựng Đắk Lắk thông báo đến các tổ chức và cá nhân có nhu cầu tham gia hoạt động xây dựng được biết và thực hiện..
 
PHỤ LỤC I
HƯỚNG DẪN CHI TIẾT
 
I. Thủ tục đăng ký tham dự sát hạch:
1. Trường hợp cá nhân đăng ký sát hạch trước khi đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề ( chưa thực hiện việc nộp hồ sơ đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng).
+ Thành phần hồ sơ :
- Tờ khai đăng ký sát hạch theo mẫu tại phụ lục II Nghị định 100/2018/NĐ-CP của Chính phủ qui định về điểu kiện kinh doanh thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước Bộ Xây dựng kèm 2 ảnh màu 4x6 có nền màu trắng chân dung của người đề nghị đăng ký sát hạch chụp trong thời gian không quá 6 tháng (kèm mẫu đơn hướng dẫn)
+ Số lượng : 01 bộ
        2. Trường hợp cá nhân nộp hồ sơ đề nghị cấp/cấp mới/cấp lại/ cấp điều chỉnh, bổ sung nội dung chứng chỉ hành nghề  hoạt động xây dựng.
 + Thành phần và số lượng hồ sơ kê khai đăng ký theo qui định hướng dẫn tại  điều 55 của Nghị định 59/2019/NĐ-CP đã được sửa đổi, bổ sung tại Nghi định 100/2018/NĐ-CP của Chính phủ và được công bố hướng dẫn trong Bộ Thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng trong năm 2018.
II. Trình tự thực hiện đăng ký và nộp sơ :
Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ
Hình thức 1: Cá nhân chuẩn bị thành phần hồ sơ  theo yêu cầu qui định nộp trực tiếp hoặc gửi qua đường Bưu điện tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Xây dựng Đắk Lắk, Số 15 Hùng Vương - Phường Tự An - thành phố Buôn Ma Thuột.
Hình thức 2: Cá nhân chuẩn bị thành phần hồ sơ bằng các tập tin ( file ) để Đăng ký thông tin và gửi hồ sơ dăng ký sát hạch qua mạng Internet tại địa chỉ : http://cchnxaydung.gov.vn . Điều kiện cá nhân phải có địa chỉ Email và Số điện thoại di động. Gồm thực hiện đăng ký tài khoản thông tin cá nhân và gửi hồ sơ qua tài khoản đăng nhập ( Có hướng dẫn chi tiết từng bước đăng ký, cập nhập thông tin cá nhân và gửi hồ sơ tại địa chỉ nêu trên.)
Bước 2: Tiếp nhận và xử lý hồ sơ
Công chức Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thực hiện tiếp nhận và kiểm tra hồ sơ. Trường hợp hồ sơ đảm bảo theo quy định, thì viết giấy hẹn theo thời gian quy định.Trường hợp hồ sơ không đảm bảo theo quy định, thì công chức tiếp nhận hướng dẫn bằng phiếu hướng dẫn để cá nhân, tổ chức hoàn thiện hồ sơ theo quy định.
Công chức Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả chuyển thông tin hồ sơ cho Phòng chuyên môn- Chi Cục Giám định xây dựng xử lý.
Trong thời gian 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ, Bộ phận sát hạch có trách nhiệm kiểm tra sự đầy đủ và tính hợp lệ của hồ sơ. Trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ, Bộ phận sát hạch có trách nhiệm thông báo một lần tới cá nhân đề nghị về yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ.
Trước thời gian tổ chức thi sát hạch ít nhất 03 ngày, Hội đồng xét cấp chứng chỉ hành nghề xây dựng phê duyệt Quyết định và thông báo bằng văn bản và đăng tải trên Trang thông tin điện tử của Sở Xây dựng thông tin về thời gian, địa điểm tổ chức và danh sách cá nhân đủ/không đủ điều kiện sát hạch của từng cá nhân đã đăng ký thông qua thư điện tử.
Bước 3: Trả kết quả
- Cá nhân nhận kết quả sát hạch ngay sau khi buổi thi sát hạch kết thúc và theo danh sách thông báo, phiếu hẹn trả kết quả cho cá nhân.
- Riêng cá nhân nhận kết quả cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hoặc gửi qua đường bưu điện theo phiếu hẹn trả kết quả cho cá nhân.
III. Địa điểm, thời gian và chi phí sát hạch, lệ phí cấp chứng chỉ hành nghề
  1. Địa điểm sát hạch: Trường trung cấp nghề Việt Mỹ - Số 75 Nguyễn Thị Định – Phường Thành Nhất - Thành phố  Buôn Ma thuột.
  2. Thời gian sát hạch : Thời gian tổ chức sát hạch ( dự kiến ): 22/03/2018
        - Buổi sáng bắt đầu từ  7 giờ 30 phút , đúng  8g00 tiến hành thi sát hạch
- Buổi chiều bắt đầu từ 13 giờ 30 phút, đúng 14 giờ 00 tiến hành thi sát hạch
  1. Chi phí  sát hạch
  • Mức thu chi phí sát hạch cho một lĩnh vực sát hạch : 450.000 đồng /người        ( Theo Quyết định số 975/QĐ-BXD  ngày 21/09/2017 của Bộ Xây Dựng )
  • Lệ phí cấp mới chứng chỉ hành nghề : 300.000 đồng/01 chứng chỉ
  • Lệ phí cấp lại chứng chỉ hành nghề : 150.000 đồng/01 chứng chỉ
  • Cá nhân nộp lệ phí cấp chứng chỉ và phí sát hạch khi đăng ký nộp hồ sơ hoặc trước khi làm thủ tục để vào phòng thi sát hạch.
  1. Hình thức nộp chi phí
  • Bằng tiền mặt tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả Sở Xây dựng Đắk Lắk, Số 15 Hùng Vương - Phường Tự An - thành phố Buôn Ma Thuột
  • Trường hợp chuyển khoản ( cá nhân ghi họ và tên, số CMND /thẻ căn cước công dân trong nội dung chuyển khoản).+ Số tài khoản : TK3713.0.1005875.00000 – Tại kho bạc Nhà nước Đắk Lắk; Chủ tài khoản:  Sở Xây dựng Đắk Lắk
IV.Về tổ chức thực hiện sát hạch :
1. Nội dung đề và hình thức sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề ( theo qui định tại  điều 55 của Nghị định 59/2019/NĐ-CP đã được sửa đổi, bổ sung tại Nghi định 100/2018/NĐ-CP của Chính phủ  và  Điều 3-TT08/2018/TT-BXD ngày 05/10/2018 của Bộ Xây dựng)
a)Việc tổ chức thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề của Sở Xây dựng Đắk Lắk được tiến hành định kỳ hàng tháng một lần và được thực hiện theo hình thức thi trắc nghiệm trên máy tính.
b) Nội dung sát hạch bao gồm phần câu hỏi về kinh nghiệm nghề nghiệp và phần câu hỏi về kiến thức pháp luật.
+ Trường hợp cá nhân có chứng chỉ hành nghề cấp theo quy định của Luật Xây dựng năm 2003 còn thời hạn sử dụng thì khi tham dự sát hạch được miễn nội dung về kiến thức chuyên môn đối với lĩnh vực hành nghề ghi trên chứng chỉ. Đề thi sát hạch trường hợp này bao gồm 10 câu về kiến thức pháp luật.Thời gian sát hạch tối đa là 12 phút. Số điểm tối đa cho mỗi đề sát hạch là 40 điểm.Cá nhân có kết quả sát hạch từ 32 điểm trở lên thì đạt yêu cầu để xem xét cấp chứng chỉ hành nghề.
+ Trường hợp cá nhân đề nghị cấp mới, cấp lại đối với chứng chỉ hành nghề đã hết hạn sử dụng, điều chỉnh, bổ sung lĩnh vực, nâng hạng chứng chỉ hành nghề thì đề sát hạch bao gồm 05 câu hỏi về kiến thức pháp luật và 20 câu hỏi về kinh nghiệm nghề nghiệp (kiến thức chuyên môn) có liên quan đến lĩnh vực đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề. Thời gian sát hạch tối đa là 30 phút, số điểm tối đa cho mỗi đề sát hạch là 100 điểm, trong đó điểm tối đa cho phần kinh nghiệm nghề nghiệp là 80 điểm, điểm tối đa cho phần kiến thức pháp luật là 20 điểm.Cá nhân có kết quả sát hạch phần kiến thức pháp luật tối thiểu 16 điểm và tổng điểm từ 80 điểm trở lên thì đạt yêu cầu để xem xét cấp chứng chỉ hành nghề.
c) Cá nhân đề nghị cấp lại chứng chỉ hành nghề trong trường hợp chứng chỉ hành nghề còn hiệu lực nhưng bị mất hoặc hư hỏng thì không yêu cầu sát hạch.
d) Kết quả sát hạch của cá nhân được bảo lưu trong thời gian 06 tháng kể từ ngày sát hạch.
e) Bộ câu hỏi trắc nghiệm phục vụ sát hạch do Bộ Xây dựng ban hành kèm Quyết định số 145/QĐ-BXD ngày 10/10/2017 của Bộ Xây dựng về việc công bố cập nhật và điều chỉnh Bộ câu hỏi trắc nghiệm phục vụ sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng , được công bố công khai trên trang thông tin điện tử của Bộ Xây dựng tại địa chỉ http://www.xaydung.gov.vn
2. Thủ tục để tiến hành sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề
- Việc sát hạch được thực hiện trên phần mềm sát hạch được Bộ Xây dựng công bố tại trang thông tin điện tử tại địa chỉ http//cchnxaydung.gov.vn
- Trước giờ sát hạch, Bộ phận sát hạch kiểm tra, đảm bảo các điều kiện cơ sở vật chất phục vụ sát hạch.
- Cá nhân đến tham dự sát hạch xuất trình giấy tờ hợp pháp (có ảnh) chứng minh mình đúng với cá nhân được tham dự sát hạch để Bộ phận sát hạch kiểm tra, đối chiếu theo danh sách.
- Bộ phận sát hạch phổ biến các nội dung, quy định liên quan đến kỳ sát hạch trước khi cá nhân vào tham dự sát hạch.
- Thời gian thực hiện sát hạch được tính từ thời điểm cá nhân đăng nhập thành công phần mềm sát hạch và xác nhận thực hiện sát hạch.
- Kết quả sát hạch của cá nhân được in ra 02 bản ngay sau khi kết thúc bài sát hạch, có chữ ký của cá nhân và chữ ký xác nhận của đại diện Bộ phận sát hạch trong đó: 01 bản giao cho cá nhân, 01 bản do Bộ phận sát hạch tổng hợp, lưu kết quả sát hạch.
3. Quy định đối với cá nhân tham dự sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề
3.1. Cá nhân được tham dự sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề khi:
a) Có tên trong danh sách thông báo tham dự từng đợt sát hạch của Sở Xây dựng Đắk Lắk;
b) Đóng đầy đủ chi phí sát hạch theo quy định;
d) Trường hợp cá nhân vắng mặt được coi như có kết quả sát hạch không đạt.
đ) Cá nhân có kết quả sát hạch không đạt được đăng ký sát hạch hoặc đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề ở các lần sát hạch tiếp theo.
3.2 Khi tham dự sát hạch để cấp chứng chỉ hành nghề, cá nhân phải tuân thủ các quy định sau:
a) Có mặt tại phòng sát hạch đúng thời gian theo quy định, chấp hành hiệu Lệnh của Hội đồng và hướng dẫn của cán bộ sát hạch.
b) Khi vào phòng sát hạch:
- Chỉ được mang vào phòng thi bút viết, bút chì, tẩy, thước kẻ, thước tính, máy tính bỏ túi không có chức năng soạn thảo văn bản và không có thẻ nhớ.
- Không được mang vào phòng sát hạch vũ khí, chất gây nổ, gây cháy, đồ uống có cồn, giấy than, bút xóa, tài liệu, các loại máy ghi âm và ghi hình, máy tính, máy tính bảng, điện thoại và các thiết bị hỗ trợ khác có thể lợi dụng để gian lận trong quá trình làm bài sát hạch và quá trình chấm điểm sát hạch.
c) Trong phòng sát hạch:
- Ngồi đúng vị trí theo hướng dẫn của cán bộ sát hạch;
- Thông báo ngay cho cán bộ sát hạch trong trường hợp hệ thống máy tính làm việc không ổn định hoặc không truy cập được phần mềm sát hạch;
- Không được trao đổi hoặc có những cử chỉ, hành động gian lận, làm mất trật tự khu vực thực hiện sát hạch;
- Không được rời khỏi phòng sát hạch trong suốt thời gian làm bài. Trong trường hợp cần thiết, chỉ được ra khỏi khu vực thực hiện sát hạch khi được phép của cán bộ sát hạch và chịu sự giám sát của cán bộ sát hạch./.

Thanh Tú - SXD