Thông báo về bộ đề câu hỏi trắc nghiệm mới áp dụng thi sát hạch phục vụ cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng của cá nhân đợt I năm 2019 trở đi.

Cập nhật lúc: 14:34 09/01/2019

Thông báo về bộ đề câu hỏi trắc nghiệm mới áp dụng thi sát hạch phục vụ cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng của cá nhân đợt I năm 2019 trở đi.
Căn cứ Quyết định số 145/QĐ-BXD ngày 10/10/2017 của Bộ Xây dựng về việc công bố cập nhật và điều chỉnh Bộ câu hỏi trắc nghiệm phục vụ sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng ;
Căn cứ Quyết định số 1623/QĐ-BXD ngày 26/12/2018 của Bộ Xây dựng về việc công bố điều chỉnh Bộ câu hỏi phục vụ sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng tổ hợp lĩnh vực theo qui định tại Nghị định số 100/2018/NĐ-CP;
Thực hiên Thông báo số 3158/TB-SXD ngày 19/12/2018 của Sở Xây dựng về việc tiếp nhận hồ sơ đăng ký và tổ chức thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng của cá nhân đợt I năm 2019.
Nay Sở Xây dựng thông báo đến các cá nhân có đăng ký tham gia thi sát hạch từ đợt I năm 2019 trở đi cần cập nhật thêm  phần điều chỉnh bộ đề câu hỏi thi trắc nghiệm sát hạch mới được ban hành theo Quyết định số 1623/QĐ-BXD ngày 26/12/2018 của Bộ Xây dựng về việc công bố điều chỉnh Bộ câu hỏi phục vụ sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng tổ hợp lĩnh vực theo qui định tại Nghị định số 100/2018/NĐ-CP. Địa chỉ truy cập tại trang thông tin điện tử  Bộ Xây dựng (https://www.xaydung.gov.vn) hoặc đính kèm file QĐ1623 tại thông báo này trên trang thông tin điện tử của Sở Xây dựng(https://soxaydungdaklak.gov.vn).
Sở Xây dựng thông báo đến các tổ chức và cá nhân có nhu cầu tham gia hoạt động xây dựng được biết và thực hiện./.

Thanh Tú - SXD