Thông báo Cấp độ dịch trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk theo Nghị quyết số 128/NQ-CP ngày 11/10/2021 của Chính phủ và Quyết định số 4800/QĐ-BYT ngày 12/10/2021 của Bộ Y tế

Cập nhật lúc: 15:51 20/12/2021

Thông báo Cấp độ dịch trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk theo Nghị quyết số 128/NQ-CP ngày 11/10/2021 của Chính phủ và Quyết định số 4800/QĐ-BYT ngày 12/10/2021 của Bộ Y tế

 

Thanh Tú - nguồn: yte.daklak.gov.vn