Tăng cường công tác quản lý đảm bảo an toàn lao động trong thi công xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh.

Cập nhật lúc: 07:54 20/03/2019

Triển khai Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động năm 2019.
Nhằm tăng cường các biện pháp kiểm soát, phòng ngừa các nguy cơ, rủi ro và hạn chế tối đa sự cố gây mất an toàn trong quá trình thi công xây dựng công trình; Sở Xây dựng đề nghị các cơ quan, đơn vị triển khai một số nội dung sau:
1. Đối với Chủ đầu tư các dự án đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh:
- Thường xuyên đôn đốc, rà soát công tác tổ chức thi công, kịp thời chấn chỉnh và chỉ đạo các nhà thầu (tư vấn giám sát, thiết kế, thi công) thực hiện đầy đủ các trách nhiệm về công tác đảm bảo an toàn lao động trong thi công xây dựng công trình.
- Kiểm tra, chấp thuận kế hoạch tổng hợp về an toàn lao động của các nhà thầu thi công; tổ chức kiểm tra công tác đảm bảo an toàn lao động tại các công trình đang thi công xây dựng trên địa bàn quản lý theo các quy định pháp luật và Chỉ thị số 02/CT-BXD ngày 20/6/2017 của Bộ Xây dựng về việc đổi mới, tăng cường công tác đảm bảo an toàn lao động trong thi công xây dựng công trình.
- Yêu cầu các nhà thầu thi công xây dựng: Thực hiện đầy đủ các trách nhiệm về quản lý an toàn lao động trong thi công xây dựng công trình quy định tại Điều 4, Thông tư số 04/2017/TT-BXD ngày 30/3/2017 của Bộ Xây dựng, cụ thể:
+ Tổ chức lập kế hoạch tổng hợp về an toàn lao động trước khi thi công xây dựng công trình; lập biện pháp thi công riêng, chi tiết đối với các công việc đặc thù, có nguy cơ gây mất an toàn cao;
+ Thực hiện việc kiểm định kỹ thuật an toàn đối với máy, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiệm ngặt về an toàn lao động trước khi đưa vào sử dụng phục vụ thi công xây dựng công trình; đảm bảo an toàn hệ thống giàn giáo... cần trục tháp, máy vận thăng;
+ Hướng dẫn, tập huấn cho người lao động nhận diện các yếu tố nguy hiểm có nguy cơ xảy ra tai nạn và các biện pháp ngăn ngừa tai nạn tại công trường... trong quá trình làm việc sử dụng đúng và đủ dụng cụ, phương tiện bảo vệ cá nhân.
2. Đối với cơ quan quản lý nhà nước và cơ quan chuyên môn về xây dựng:
- Tăng cường kiểm tra công tác quản lý an toàn lao động trong thi công xây dựng công trình theo kế hoạch định kỳ, đột xuất hoặc phối hợp kiểm tra đồng thời với kiểm tra chất lượng công trình, kiểm tra công tác nghiệm thu.
- Kiên quyết yêu cầu Chủ đầu tư tạm dừng thi công để có biện pháp khắc phục, đảm bảo an toàn tuyệt đối theo quy định, chấn chỉnh và xử lý nghiêm các chủ thể vi phạm quy định về an toàn lao động trong thi công xây dựng công trình.
Dự kiến trong thời gian tới, Sở Xây dựng sẽ lập kế hoạch kiểm tra chất lượng công trình xây dựng kết hợp kiểm tra các nội dung an toàn vệ sinh lao động tại một số công trình đang triển khai thi công trên địa bàn tỉnh (Thời gian kiểm tra dự kiến trong tháng 4 và 5/2019, kế hoạch cụ thể sẽ được lập và thông báo sau).

Thanh Tú - SXD