Sở Xây dựng công bố giá vật liệu xây dựng đến hiện trường công trình tháng 3/2019; Giá VLXD tháng 3/2019

Cập nhật lúc: 08:15 19/03/2019

Sở Xây dựng công bố giá vật liệu xây dựng đến hiện trường công trình tháng 3/2019; Giá VLXD tháng 3/2019

Thanh Tú - SXD