Quyết định về việc cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng Đợt 06-2020

Cập nhật lúc: 15:00 05/06/2020

1. Quyết định cấp lần đầu chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng cho 15 cá nhân và điều chỉnh hạng, bổ sung nội dung chứng chỉ hành nghề cho 7 cá nhân (theo danh sách đính kèm).
2. Các cá nhân có tên tại Điều 1 phải thực hiện đúng theo quy định tại Thông tư số 08/2018/TT-BXD ngày 05/10/2018 của Bộ Xây dựng về Hướng dẫn một số nội dung về chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng, chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng và quản lý nhà thầu nước ngoài hoạt động xây dựng tại Việt Nam và các văn bản pháp luật khác có liên quan.
3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Thanh Tú (SXD)