07:06 Thứ bảy , Ngày 24 Tháng 08 Năm 2019

Sở Xây dựng Đắk Lắk công bố điều chỉnh giá nhiên liệu (Chưa có thuế giá trị gia tăng) kể từ 15 giờ 00 phút ngày 16/8/2019

Sở Xây dựng Đắk Lắk công bố điều chỉnh giá nhiên liệu (Chưa có thuế giá trị gia tăng) kể từ 15 giờ 00 phút ngày 16/8/2019 trong Công văn số 2160/SXD-KTVLXD ngày 15/8/2019 của Sở Xây dựng về việc công...

Sở Xây dựng công bố giá vật tư, vật liệu xây dựng tháng 8/2019

Sở Xây dựng Đắk Lắk công bố giá vật liệu xây dựng tháng 8/2019 (chưa có thuế giá trị gia tăng) để các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan, tham khảo trong việc xác định giá xây dựng công trình

Sở Xây dựng công bố giá vật liệu xây dựng đến hiện trường công trình tháng 8/2019

Sở Xây dựng Đắk Lắk công bố giá vật liệu xây dựng đến hiện trường công trình tháng 8/2019 (chưa có thuế giá trị gia tăng) tại các khu vực xây dựng trung tâm xã, phường, thị trấn thuộc huyện, thị xã và...

Sở Xây dựng công bố chỉ số giá xây dựng tháng 7 năm 2019

Công bố Tập chỉ số giá xây dựng tháng7năm 2019;kèm theo Quyết định này để các cơ quan, tổ chức, cá nhân tham khảo, sử dụng vào việc xác định, điều chỉnh Tổng mức đầu tư, dự toán xây dựng công trình,...

Sở Xây dựng Đắk Lắk công bố điều chỉnh giá nhiên liệu (Chưa có thuế giá trị gia tăng) kể từ 17 giờ 00 phút ngày 17/7/2019

Sở Xây dựng Đắk Lắk công bố điều chỉnh giá nhiên liệu (Chưa có thuế giá trị gia tăng) kể từ 17 giờ 00 phút ngày 17/7/2019 trong Công văn số 1800/SXD-KTVLXD ngày 15/7/2019 của Sở Xây dựng về việc thông...

Sở Xây dựng công bố giá vật liệu xây dựng đến hiện trường xây lắp tháng 7/2019 trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk

Sở Xây dựng công bố giá vật liệu xây dựng đến hiện trường xây lắp tháng 7/2019 trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk

Sở Xây dựng công bố giá vật liệu xây dựng tháng 7/2019 trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk

Sở Xây dựng công bố giá vật liệu xây dựng tháng 7/2019 trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk

Về việc đề nghị cung cấp số liệu phục vụ việc lập Chương trình phát triển đô thị toàn tỉnh Đắk Lắk giai đoạn đến năm 2030.

Về việc đề nghị cung cấp số liệu phục vụ việc lập Chương trình phát triển đô thị toàn tỉnh Đắk Lắk giai đoạn đến năm 2030.

Quyết định công bố Chỉ số giá xây dựng tháng 6/2019 và Quý 2 năm 2019

Quyết định công bố Chỉ số giá xây dựng tháng 6/2019 và Quý 2 năm 2019

Sở Xây dựng Đắk Lắk công bố giá vật liệu xây dựng tháng 6/2019, Giá vật liệu xây dựng đến HTXL tháng 6/2019 (chưa có thuế giá trị gia tăng)

Sở Xây dựng Đắk Lắk công bố giá vật liệu xây dựng tháng 6/2019, Giá vật liệu xây dựng đến HTXL tháng 6/2019 (chưa có thuế giá trị gia tăng) để các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan, tham khảo...

Sở Xây dựng Đắk Lắk công bố điều chỉnh giá nhiên liệu kể từ 15 giờ ngày 01/6/2019 (chưa có thuế giá trị gia tăng)

Sở Xây dựng Đắk Lắk công bố điều chỉnh giá nhiên liệu kể từ 15 giờ ngày 01/6/2019 (chưa có thuế giá trị gia tăng)

Sở Xây dựng Đắk Lắk công bố giá vật liệu xây dựng đến hiện trường công trình tháng 5/2019

Sở Xây dựng Đắk Lắk công bố giá vật liệu xây dựng đến hiện trường công trình tháng 5/2019 (chưa có thuế giá trị gia tăng) tại các khu vực xây dựng trung tâm xã, phường, thị trấn thuộc huyện, thị xã và...

Sở Xây dựng Đắk Lắk công bố giá vật liệu xây dựng tháng 5/2019

Sở Xây dựng Đắk Lắk công bố giá vật liệu xây dựng tháng 5/2019 (chưa có thuế giá trị gia tăng) để các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan, tham khảo trong việc xác định giá xây dựng công trình (có...

Công bố Tập chỉ số giá xây dựng tháng 5 năm 2019

Công bố Tập chỉ số giá xây dựng tháng 5 năm 2019; kèm theo Quyết định này để các cơ quan, tổ chức, cá nhân tham khảo, sử dụng vào việc xác định, điều chỉnh Tổng mức đầu tư, dự toán xây dựng công...

Chính phủ ban hành Nghị định quy định chi tiết Luật Quy hoạch

(Chinhphu.vn) – Chính phủ vừa ban hành Nghị định 37/2019/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quy hoạch.

THỐNG KÊ HÀNH CHÍNH CÔNG
LIÊN KẾT WEBSITE
THỐNG KÊ TRUY CẬP

Đang online: 37

Hôm nay: 367

Hôm qua: 1,908

Trong tuần: 11,865

Tất cả: 1,239,624