Xác nhận hoạt động của Sàn giao dịch bất động sản Đất Tỷ

Cập nhật lúc: 07:52 10/11/2020

Xét Thông báo số 08/TB-CT ngày 03/11/2020 của Công ty Cổ phần Đất Tỷ về việc Thông báo hoạt động của Sàn giao dịch bất động sản Đất Tỷ; Kết quả kiểm tra ngày 05/11/2020;
Căn cứ Luật Kinh doanh bất động sản ngày 25/11/2014; Thông tư số 11/2015/TT-BXD ngày 30/12/2015 và Thông tư số 28/2016/TT-BXD ngày 15/12/2016 của Bộ Xây dựng. Sở Xây dựng xác nhận Sàn giao dịch bất động sản Đất Tỷ của Công ty Cổ phần Đất Tỷ đáp ứng đủ điều kiện hoạt động theo quy định. Thông tin được công khai trên cổng thông tin điện tử của Sở Xây dựng như sau:
Tên sàn GDBĐS
Giám đốc sàn
Địa chỉ
Diện tích
Sàn giao dịch bất động sản Đất Tỷ
Vũ Tiến Đạt
Tầng 4, nhà số 198 đường Nguyễn Thị Minh Khai, phường Thành Công, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk. Số điện thoại: 0262.626.8888
200 m2
Sở Xây dựng thông báo theo nội dung trên để Công ty Cổ phần Đất Tỷ triển khai hoạt động theo quy định.

Thanh Tú (SXD)