Sở Xây dựng Đắk Lắk công bố điều chỉnh giá nhiên liệu (Chưa có thuế giá trị gia tăng) kể từ 15 giờ 00 phút ngày 26/9/2020

Cập nhật lúc: 14:31 06/10/2020

Căn cứ Nghị định số 68/2019/NĐ-CP ngày 14/8/2019 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng;
Căn cứ Quyết định số 22/2018/QĐ-UBND ngày 12/9/2018 của UBND tỉnh Đắk Lắk về ban hành quy định về thẩm quyền trong quản lý dự án đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh;
Căn cứ vào tình hình diễn biến giá nhiên liệu trên thị trường,
Sở Xây dựng Đắk Lắk công bố điều chỉnh giá nhiên liệu (Chưa có thuế giá trị gia tăng) kể từ 15 giờ 00 phút ngày 26/9/2020 trong Công văn số 2636/SXD-KTVLXD ngày 15/9/2020 của Sở Xây dựng về việc công bố giá vật tư, vật liệu xây dựng tháng 9/2020 để các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan tham khảo trong việc xác định giá xây dựng công trình như sau:
- Xăng không chì Mogas 95-III: 13.882 đồng/lít;
- Xăng sinh học E5 RON 92-II: 13.173 đồng/lít;
- Dầu Diezel 0,05S-II: 10.309 đồng/lít;
- Dầu hỏa: 8.745 đồng/lít;
- Dầu Mazut N02B (3,5S): 10.027 đồng/kg.
Trong quá trình thực hiện nếu có vấn đề gì vướng mắc, đề nghị phản ảnh về Sở Xây dựng Đắk Lắk để xem xét, giải quyết./

Thanh Tú (SXD)