Đính chính một số nội dung tại Công văn số 2658/SXD-KTVLXD ngày 17/9/2020.

Cập nhật lúc: 14:41 28/09/2020

Thực hiện Công văn số 8130/UBND-CN ngày 10/02/2020 của UBND tỉnh về việc giao nhiệm vụ và ủy quyền công bố đơn giá nhân công, giá ca máy và thiết bị thi công;
Ngày 17/9/2020, Sở Xây dựng đã ban hành Công văn số 2658/SXD-KTVLXD về việc công bố đơn giá nhân công xây dựng, giá ca máy và thiết bị thi công trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk Quý IV/2020.
Trong quá trình soạn thảo có sự sai sót về nội dung đơn giá nhân công xây dựng; Giá nhiên liệu, năng lượng đầu vào trong giá ca máy và thiết bị thi công do Sở Xây dựng công bố tại Công văn số 2658/SXD-KTVLXD ngày 17/9/2020.
Nay Sở Xây dựng đính chính các nội dung trên như sau:
1. Về đơn giá nhân công nhóm 8, nhóm 11:

STT

Nhóm

nhân công xây dựng

Đã ban hành theo Công văn số 2658/SXD-KTVLXD ngày 17/9/2020 của Sở Xây dựng

Nội dung

đính chính

Ghi chú

8

Nhóm 8

 

 

 

8.6

 

Nhân công - bậc 4,5/7

Nhân công - bậc 5,0/7

Về đơn giá nhân công xây dựng không thay đổi

8.7

 

Nhân công - bậc 5,0/7

Nhân công - bậc 6,0/7

Như trên

8.8

 

Nhân công - bậc 6,0/7

Nhân công - bậc 7,0/7

Như trên

11

Nhóm 11

 

 

 

11.6

 

Nhân công - bậc 4,5/7

Nhân công - bậc 5,0/7

Về đơn giá nhân công xây dựng không thay đổi

11.7

 

Nhân công - bậc 5,0/7

Nhân công - bậc 6,0/7

Như trên

11.8

 

Nhân công - bậc 6,0/7

Nhân công - bậc 7,0/7

Như trên

 
2. Giá nhiên liệu, năng lượng tính trong giá ca máy (chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng): trong đó giá xăng, dầu diezel được xác định theo Công văn số 2264/SXD-KTVLXD ngày 13/08/2020 của Sở Xây dựng tỉnh Đắk Lắk về việc thông báo điều chỉnh giá nhiên liệu; Giá điện theo mức giá bán lẻ điện cho các ngành sản xuất cấp điện áp dưới 6kV giờ bình thường trong Quyết định số 648/QĐ-BCT ngày 20/3/2019 của Bộ Công Thương:

STT

Loại nhiên liệu,

năng lượng

Đã ban hành

theo Công văn số 2658/SXD-KTVLXD ngày 17/9/2020 của

Sở Xây dựng

Nội dung

đính chính

Ghi chú

1

Xăng A92

14.882 đồng/lít

 

- Xăng RON 92: 13.345 đồng/lít

 

Về đơn giá ca máy, thiết bị thi công không thay đổi

2

Dầu diezel 0,05S-II

12.082 đồng/lít

 

- Dầu diezel (0,05S): 11.309 đồng/lít

 

Như trên

3

Điện

1.685đồng/Kwh

- Giá điện bình quân: 1.684,44đồng/Kwh

Như trên

Sở Xây dựng thông báo để các đơn vị biết và thực hiện theo quy định./.

Thanh Tú (SXD)