Về việc đề nghị cung cấp số liệu phục vụ việc lập Chương trình phát triển đô thị toàn tỉnh Đắk Lắk giai đoạn đến năm 2030.

Cập nhật lúc: 10:08 21/06/2019

Thực hiện nội dung Công văn số 4733/UBND-CN ngày 13/6/2018 của UBND tỉnh Đắk Lắk về việc lập Chương trình phát triển đô thị toàn tỉnh;
Thực hiện Quyết định số 3255/QĐ-UBND ngày 29/11/2018 của UBND tỉnh Đắk Lắk về việc phê duyệt Đề cương nhiệm vụ và dự toán kinh phí lập Chương trình phát triển đô thị toàn tỉnh Đắk Lắk giai đoạn đến năm 2030;
Căn cứ Quyết định số 70/QĐ-SXD ngày 08/5/2019 của Giám đốc Sở xây dựng về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu tư vấn: lập Chương trình phát triển đô thị toàn tỉnh Đắk Lắk giai đoạn đến năm 2030; và Hợp đồng kinh tế số 08/2019/HĐ-TV ngày10/5/2019 được ký kết giữa Sở Xây dựng và Viện Quy hoạch xây dựng phát triển nông thôn.
Hiện nay Viện quy hoạch xây dựng phát triển nông thôn đã tiến hành lập Chương trình Phát triển đô thị toàn tỉnh Đắk Lắk giai đoạn đến năm 2030.
Để có số liệu phục vụ công tác lập Chương trình Phát triển đô thị toàn tỉnh Đắk Lắk giai đoạn đến năm 2030 đã được UBND tỉnh giao Sở Xây dựng chủ trì phối hợp với Viện quy hoạch xây dựng phát triển nông thôn làm việc với các Sở, Ban ngành, công ty, UBND các Thành phố, Huyện, Thị xã, Thị trấn để thu thập nội dung các số liệu, tài liệu liên quan đến công tác lập Chương trình Phát triển đô thị toàn tỉnh Đắk Lắk giai đoạn đến năm 2030, thời gian đoàn công tác làm việc thu thập số liệu với Quý đơn vị từ thứ hai ngày 01/07/2019 đến ngày thứ sáu ngày 26/07/2019.
Sở Xây dựng đề nghị Quý cơ quan cung cấp số liệu theo mẫu đính kèm Công văn này để phục vụ công tác lập Chương trình Phát triển đô thị toàn tỉnh Đắk Lắk giai đoạn đến năm 2030. Nội dung danh mục số liệu và biểu mẫu khảo sát kèm theo Công văn này được đăng tải trên trang cổng thông tin điện tử Sở Xây dựng Đắk Lắk theo địa chỉ: www.soxaydungdaklak.gov.vn (mục thông tin cần biết, lĩnh vực phát triển đô thị).
Để công việc được triển khai thuận lợi và đạt kết quả cao, Sở Xây dựng đề nghị lãnh đạo các Sở, ngành; UBND các huyện, thị xã, thành phố quan tâm, tạo điều kiện để Sở Xây dựng, Viện Quy hoạch xây dựng phát triển nông thôn hoàn thành công việc của UBND tỉnh giao./.

Thanh Tú - SXD