18:03 Thứ tư , Ngày 16 Tháng 06 Năm 2021

Triển khai Công văn số 1717/BXD-KTXD ngày 26/5/2021 của Bộ Xây dựng.

Triển khai Công văn số 1717/BXD-KTXD ngày 17/5/2021 của Bộ Xây dựng về việc đính chính Quyết định số 65/QĐ-BXD ngày 20/01/2021 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về việc ban hành suất vốn đầu tư xây dựng công...

Quyết định Ban hành các Bộ đơn giá xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk (Phần 2)

Quyết định Ban hành các Bộ đơn giá xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk

Quyết định Ban hành các Bộ đơn giá xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk (Phần 1)

Quyết định Ban hành các Bộ đơn giá xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk

Sở Xây dựng Đắk Lắk công bố điều chỉnh giá nhiên liệu kể từ 15 giờ 00 phút ngày 25/02/2021

Sở Xây dựng Đắk Lắk công bố điều chỉnh giá nhiên liệu (Chưa có thuế giá trị gia tăng) kể từ 15 giờ 00 phút ngày 25/02/2021 trong Công văn số 188/SXD-KTVLXD ngày 26/01/2021 của Sở Xây dựng về việc...

Quyết định công bố chỉ số giá xây dựng tháng 12, quý IV và năm 2020

Công bố Tập chỉ số giá xây dựng tháng 12, quý IV và năm 2020

công bố đơn giá nhân công xây dựng, giá ca máy và thiết bị thi công trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk Quý I/2021

Sở Xây dựng công bố đơn giá nhân công xây dựng, giá ca máy và thiết bị thi công trên địa bàn tỉnh kèm theo Công văn này làm cơ sở để các tổ chức, cá nhân có liên quan quản lý và xác định chi phí đầu...

Quyết định số 37/2020/QĐ-UBND ngày 08/12/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk về việc ban hành các Định mức dự toán đặc thù chuyên ngành dịch vụ công ích đô thị và xây dựng trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk

Quyết định số 37/2020/QĐ-UBND ngày 08/12/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk về việc ban hành các Định mức dự toán đặc thù chuyên ngành dịch vụ công ích đô thị và xây dựng trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk

Công bố Tập chỉ số giá xây dựng tháng 11 năm 2020

Công bố Tập chỉ số giá xây dựng tháng 11 năm 2020; kèm theo Quyết định này để các cơ quan, tổ chức, cá nhân tham khảo, sử dụng vào việc xác định, điều chỉnh Tổng mức đầu tư, dự toán xây dựng công...

Lấy ý kiến góp ý dự thảo Quyết định của UBND tỉnh về ban hành các Bộ đơn giá xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh

Lấy ý kiến góp ý dự thảo Quyết định của UBND tỉnh về ban hành các Bộ đơn giá xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh

Đính chính giá điện bình quân trong công bố giá ca máy và thiết bị thi công trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk Quý IV/2020.

Sở Xây dựng đính chính giá điện bình quân trong công bố giá ca máy và thiết bị thi công trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk Quý IV/2020.

Công bố Tập chỉ số giá xây dựng tháng 10 năm 2020

Công bố Tập chỉ số giá xây dựng tháng 10 năm 2020; kèm theo Quyết định này để các cơ quan, tổ chức, cá nhân tham khảo, sử dụng vào việc xác định, điều chỉnh Tổng mức đầu tư, dự toán xây dựng công...

Sở Xây dựng Đắk Lắk công bố điều chỉnh giá nhiên liệu (Chưa có thuế giá trị gia tăng) kể từ 15 giờ 00 phút ngày 26/9/2020

Sở Xây dựng Đắk Lắk công bố điều chỉnh giá nhiên liệu (Chưa có thuế giá trị gia tăng) kể từ 15 giờ 00 phút ngày 26/9/2020 trong Công văn số 2636/SXD-KTVLXD ngày 15/9/2020 của Sở Xây dựng về việc công...

Đính chính một số nội dung tại Công văn số 2658/SXD-KTVLXD ngày 17/9/2020.

Đính chính đơn giá nhân công xây dựng; Giá nhiên liệu, năng lượng đầu vào trong giá ca máy và thiết bị thi công do Sở Xây dựng công bố tại Công văn số 2658/SXD-KTVLXD ngày 17/9/2020.

Công bố Tập chỉ số giá xây dựng tháng 9 và quý III năm 2020

Công bố Tập chỉ số giá xây dựng tháng 9 và quý III năm 2020; kèm theo Quyết định này để các cơ quan, tổ chức, cá nhân tham khảo, sử dụng vào việc xác định, điều chỉnh Tổng mức đầu tư, dự toán xây dựng...

Công bố Tập chỉ số giá xây dựng tháng 7 năm 2020

Công bố Tập chỉ số giá xây dựng tháng 7 năm 2020; kèm theo Quyết định này để các cơ quan, tổ chức, cá nhân tham khảo, sử dụng vào việc xác định, điều chỉnh Tổng mức đầu tư, dự toán xây dựng công...

THỐNG KÊ HÀNH CHÍNH CÔNG
LIÊN KẾT WEBSITE
THỐNG KÊ TRUY CẬP

Đang online: 74

Hôm nay: 2,758

Hôm qua: 3,193

Tất cả: 4,241,434