08:43 Thứ tư , Ngày 19 Tháng 01 Năm 2022

Sở Xây dựng Đắk Lắk công bố điều chỉnh giá nhiên liệu

Sở Xây dựng Đắk Lắk công bố điều chỉnh giá nhiên liệu (Chưa có thuế giá trị gia tăng) kể từ 15 giờ 00 phút ngày 11/01/2022

Công bố Tập chỉ số giá xây dựng tháng 10, tháng 11, tháng 12, quý IV và năm 2021

Công bố Tập chỉ số giá xây dựng tháng 10, tháng 11, tháng 12, quý IV và năm 2021; kèm theo Quyết định này để các cơ quan, tổ chức, cá nhân tham khảo, sử dụng vào việc xác định, điều chỉnh Tổng mức đầu...

Sở Xây dựng Đắk Lắk công bố điều chỉnh giá nhiên liệu

Sở Xây dựng Đắk Lắk công bố điều chỉnh giá nhiên liệu (Chưa có thuế giá trị gia tăng) kể từ 15 giờ 00 phút ngày 25/12/2021

Công bố chỉ số giá xây dựng tháng 7, tháng 8, tháng 9 và quý III năm 2021

Công bố Tập chỉ số giá xây dựng tháng7, tháng 8, tháng 9 và quý IIInăm 2021;kèm theo Quyết định này để các cơ quan, tổ chức, cá nhân tham khảo, sử dụng vào việc xác định, điều chỉnh Tổng mức đầu tư,...

Công bố đơn giá nhân công xây dựng, giá ca máy và thiết bị thi công trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk Quý IV/2021

Công bố đơn giá nhân công xây dựng, giá ca máy và thiết bị thi công trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk Quý IV/2021 theo quy định tại Thông tư số 11/2021/TT-BXD.

Thực hiện việc công bố giá vật liệu xây dựng theo quy định tại Thông tư số 11/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021 của Bộ Xây dựng.

Thực hiện việc công bố giá vật liệu xây dựng theo quy định tại Thông tư số 11/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021 của Bộ Xây dựng.

Công bố đơn giá nhân công xây dựng, giá ca máy và thiết bị thi công trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk Quý IV/2021

Làm cơ sở để các tổ chức, cá nhân có liên quan quản lý và xác định chi phí đầu tư xây dựng theo quy định tại Khoản 3 Điều 43 của Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 của Chính phủ về quản lý chi...

Sở Xây dựng Đắk Lắk công bố điều chỉnh giá nhiên liệu

Sở Xây dựng Đắk Lắk công bố điều chỉnh giá nhiên liệu (Chưa có thuế giá trị gia tăng) kể từ 15 giờ 00 phút ngày 11/8/2021

Quyết định về việc công bố chỉ số giá xây dựng tháng 4, tháng 5, tháng 6 và quý II năm 2021

Công bố Tập chỉ số giá xây dựng tháng 4, tháng 5, tháng 6 và quý II năm 2021; kèm theo Quyết định này để các cơ quan, tổ chức, cá nhân tham khảo, sử dụng vào việc xác định, điều chỉnh Tổng mức đầu tư,...

Sở Xây dựng Đắk Lắk công bố điều chỉnh giá nhiên liệu

Sở Xây dựng Đắk Lắk công bố điều chỉnh giá nhiên liệu (Chưa có thuế giá trị gia tăng) kể từ 15 giờ 00 phút ngày 27/7/2021

Sở Xây dựng Đắk Lắk công bố điều chỉnh giá nhiên liệu

Sở Xây dựng Đắk Lắk công bố điều chỉnh giá nhiên liệu (Chưa có thuế giá trị gia tăng) kể từ 15 giờ 00 phút ngày 12/7/2021

Quyết định công bố chỉ số giá xây dựng tháng 1, tháng 2, tháng 3 và quý I năm 2021

Công bố Tập chỉ số giá xây dựng tháng 1, tháng 2, tháng 3 và quý I năm 2021; kèm theo Quyết định này để các cơ quan, tổ chức, cá nhân tham khảo, sử dụng vào việc xác định, điều chỉnh Tổng mức đầu tư,...

Công bố đơn giá nhân công xây dựng, giá ca máy và thiết bị thi công trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk Quý III/2021

Sở Xây dựng công bố đơn giá nhân công xây dựng, giá ca máy và thiết bị thi công trên địa bàn tỉnh Quý III/2021 kèm theo Công văn này làm cơ sở để các tổ chức, cá nhân có liên quan quản lý và xác định...

Hướng dẫn lập đơn giá dịch vụ công ích đô thị trong công tác quản lý chi phí dịch vụ công ích đô thị trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk.

Sở Xây dựng hướng dẫn lập đơn giá dịch vụ công ích đô thị theo các Bộ định mức dự toán đặc thù chuyên ngành dịch vụ công ích đô thị trong quản lý chi phí dịch vụ công ích đô thị trên địa bàn tỉnh Đắk...

Công tác quản lý định mức dự toán đặc thù chuyên ngành dịch vụ công ích đô thị trong quản lý chi phí dịch vụ công ích đô thị trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk

Thực hiện Điều 3 của Quyết định số 37/2020/QĐ-UBND ngày 08 tháng 12 năm 2020 của UBND tỉnh Đắk Lắk ban hành các định mức dự toán đặc thù chuyên ngành dịch vụ công ích đô thị và xây dựng trên địa bàn...

THỐNG KÊ HÀNH CHÍNH CÔNG
LIÊN KẾT WEBSITE
THỐNG KÊ TRUY CẬP

Đang online: 45

Hôm nay: 656

Hôm qua: 2,456

Tất cả: 4,951,012