17:06 Chủ nhật , Ngày 11 Tháng 04 Năm 2021

Sở Xây dựng Đắk Lắk công bố điều chỉnh giá nhiên liệu kể từ 15 giờ 00 phút ngày 25/02/2021

Sở Xây dựng Đắk Lắk công bố điều chỉnh giá nhiên liệu (Chưa có thuế giá trị gia tăng) kể từ 15 giờ 00 phút ngày 25/02/2021 trong Công văn số 188/SXD-KTVLXD ngày 26/01/2021 của Sở Xây dựng về việc...

Quyết định công bố chỉ số giá xây dựng tháng 12, quý IV và năm 2020

Công bố Tập chỉ số giá xây dựng tháng 12, quý IV và năm 2020

công bố đơn giá nhân công xây dựng, giá ca máy và thiết bị thi công trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk Quý I/2021

Sở Xây dựng công bố đơn giá nhân công xây dựng, giá ca máy và thiết bị thi công trên địa bàn tỉnh kèm theo Công văn này làm cơ sở để các tổ chức, cá nhân có liên quan quản lý và xác định chi phí đầu...

Quyết định số 37/2020/QĐ-UBND ngày 08/12/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk về việc ban hành các Định mức dự toán đặc thù chuyên ngành dịch vụ công ích đô thị và xây dựng trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk

Quyết định số 37/2020/QĐ-UBND ngày 08/12/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk về việc ban hành các Định mức dự toán đặc thù chuyên ngành dịch vụ công ích đô thị và xây dựng trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk

Công bố Tập chỉ số giá xây dựng tháng 11 năm 2020

Công bố Tập chỉ số giá xây dựng tháng 11 năm 2020; kèm theo Quyết định này để các cơ quan, tổ chức, cá nhân tham khảo, sử dụng vào việc xác định, điều chỉnh Tổng mức đầu tư, dự toán xây dựng công...

Lấy ý kiến góp ý dự thảo Quyết định của UBND tỉnh về ban hành các Bộ đơn giá xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh

Lấy ý kiến góp ý dự thảo Quyết định của UBND tỉnh về ban hành các Bộ đơn giá xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh

Đính chính giá điện bình quân trong công bố giá ca máy và thiết bị thi công trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk Quý IV/2020.

Sở Xây dựng đính chính giá điện bình quân trong công bố giá ca máy và thiết bị thi công trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk Quý IV/2020.

Công bố Tập chỉ số giá xây dựng tháng 10 năm 2020

Công bố Tập chỉ số giá xây dựng tháng 10 năm 2020; kèm theo Quyết định này để các cơ quan, tổ chức, cá nhân tham khảo, sử dụng vào việc xác định, điều chỉnh Tổng mức đầu tư, dự toán xây dựng công...

Sở Xây dựng Đắk Lắk công bố điều chỉnh giá nhiên liệu (Chưa có thuế giá trị gia tăng) kể từ 15 giờ 00 phút ngày 26/9/2020

Sở Xây dựng Đắk Lắk công bố điều chỉnh giá nhiên liệu (Chưa có thuế giá trị gia tăng) kể từ 15 giờ 00 phút ngày 26/9/2020 trong Công văn số 2636/SXD-KTVLXD ngày 15/9/2020 của Sở Xây dựng về việc công...

Đính chính một số nội dung tại Công văn số 2658/SXD-KTVLXD ngày 17/9/2020.

Đính chính đơn giá nhân công xây dựng; Giá nhiên liệu, năng lượng đầu vào trong giá ca máy và thiết bị thi công do Sở Xây dựng công bố tại Công văn số 2658/SXD-KTVLXD ngày 17/9/2020.

Công bố Tập chỉ số giá xây dựng tháng 9 và quý III năm 2020

Công bố Tập chỉ số giá xây dựng tháng 9 và quý III năm 2020; kèm theo Quyết định này để các cơ quan, tổ chức, cá nhân tham khảo, sử dụng vào việc xác định, điều chỉnh Tổng mức đầu tư, dự toán xây dựng...

Công bố Tập chỉ số giá xây dựng tháng 7 năm 2020

Công bố Tập chỉ số giá xây dựng tháng 7 năm 2020; kèm theo Quyết định này để các cơ quan, tổ chức, cá nhân tham khảo, sử dụng vào việc xác định, điều chỉnh Tổng mức đầu tư, dự toán xây dựng công...

Công bố Tập chỉ số giá xây dựng tháng 5 năm 2020

Công bố Tập chỉ số giá xây dựng tháng 5 năm 2020; kèm theo Quyết định này để các cơ quan, tổ chức, cá nhân tham khảo, sử dụng vào việc xác định, điều chỉnh Tổng mức đầu tư, dự toán xây dựng công...

Sở Xây dựng Đắk Lắk công bố giá vật liệu xây dựng tháng 5/2020

Sở Xây dựng Đắk Lắk công bố giá vật liệu xây dựng tháng 5/2020 (chưa có thuế giá trị gia tăng) để các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan, tham khảo trong việc xác định giá xây dựng công trình (có...

Sở Xây dựng công bố giá vật liệu xây dựng đến hiện trường công trình tháng 5/2020

Sở Xây dựng Đắk Lắk công bố giá vật liệu xây dựng đến hiện trường công trình tháng 5/2020 (chưa có thuế giá trị gia tăng) tại các khu vực xây dựng trung tâm xã, phường, thị trấn thuộc huyện, thị xã và...

THỐNG KÊ HÀNH CHÍNH CÔNG
LIÊN KẾT WEBSITE
THỐNG KÊ TRUY CẬP

Đang online: 69

Hôm nay: 3,260

Hôm qua: 4,746

Tất cả: 3,981,162