05:06 Thứ ba , Ngày 10 Tháng 12 Năm 2019

Thông tin năng lực hoạt động xây dựng của tổ chức trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk

Thông tin năng lực hoạt động xây dựng của tổ chức trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk

Quyết định phê duyệt kết quả kỳ thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng đợt 10 năm 2018

Quyết định phê duyệt kết quả kỳ thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng đợt 10 năm 2018

DANH SÁCH DOANH NGHIỆP BỊ ĐÌNH CHỈ, HỦY BỎ HIỆU LỰC GIẤY CHỨNG NHẬN, HỦY BỎ THÔNG BÁO TIẾP NHẬN CÔNG BỐ HỢP QUY SẢN PHẨM VẬT LIỆU XÂY DỰNG (Cập nhật đến 30/11/2018)

DANH SÁCH DOANH NGHIỆP BỊ ĐÌNH CHỈ, HỦY BỎ HIỆU LỰC GIẤY CHỨNG NHẬN, HỦY BỎ THÔNG BÁO TIẾP NHẬN CÔNG BỐ HỢP QUY SẢN PHẨM VẬT LIỆU XÂY DỰNG (Cập nhật đến 30/11/2018)

DANH SÁCH DOANH NGHIỆP ĐƯỢC SỞ XÂY DỰNG TIẾP NHẬN CÔNG BỐ HỢP QUY SẢN PHẨM VẬT LIỆU XÂY DỰNG (Cập nhật đến 30/11/2018

DANH SÁCH DOANH NGHIỆP ĐƯỢC SỞ XÂY DỰNG TIẾP NHẬN CÔNG BỐ HỢP QUY SẢN PHẨM VẬT LIỆU XÂY DỰNG (Cập nhật đến 30/11/2018

Quyết định phê duyệt kết quả kỳ thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng đợt 8 năm 2018

Quyết định phê duyệt kết quả kỳ thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng đợt 8 năm 2018

Thông báo về việc hủy bỏ kết quả tiếp nhận công bố hợp quy đổi với sản phẩm Gạch bê tông của Công ty TNHH Đầu tư XD và TM Trung Hà Đắk Lắk.

Thông báo về việc hủy bỏ kết quả tiếp nhận công bố hợp quy đổi với sản phẩm Gạch bê tông của Công ty TNHH Đầu tư XD và TM Trung Hà Đắk Lắk.

Thông báo về việc hủy bỏ kết quả tiếp nhận công bố hợp quy đối với sản phẩm Gạch bê tông của Công ty TNHH xây dựng Đại Tín

Thông báo về việc hủy bỏ kết quả tiếp nhận công bố hợp quy đối với sản phẩm Gạch bê tông của Công ty TNHH xây dựng Đại Tín

SỞ XÂY DỰNG ĐẮK LẮK CÔNG BỐ THÔNG TIN NĂNG LỰC HOẠT ĐỘNG CỦA TỔ CHỨC TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐẮK LẮK

SỞ XÂY DỰNG ĐẮK LẮK CÔNG BỐ THÔNG TIN NĂNG LỰC HOẠT ĐỘNG CỦA TỔ CHỨC TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐẮK LẮK

CÔNG BỐ THÔNG TIN NĂNG LỰC CỦA CÁ NHÂN HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐẮK LẮK

CÔNG BỐ THÔNG TIN NĂNG LỰC CỦA CÁ NHÂN HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐẮK LẮK

DANH SÁCH DOANH NGHIỆP ĐƯỢC SỞ XÂY DỰNG TIẾP NHẬN CÔNG BỐ HỢP QUY SẢN PHẨM VẬT LIỆU XÂY DỰNG

DANH SÁCH DOANH NGHIỆP ĐƯỢC SỞ XÂY DỰNG TIẾP NHẬN CÔNG BỐ HỢP QUY SẢN PHẨM VẬT LIỆU XÂY DỰNG

CÔNG BỐ THÔNG TIN NĂNG LỰC CỦA TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐẮK LẮK

CÔNG BỐ THÔNG TIN NĂNG LỰC CỦA TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐẮK LẮK

CÔNG BỐ THÔNG TIN NĂNG LỰC CỦA TỔ CHỨC HĐXD CHƯA ĐỦ ĐIỀU KIỆN CẤP CHỨNG CHỈ NĂNG LỰC TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐẮK LẮK

CÔNG BỐ THÔNG TIN NĂNG LỰC CỦA TỔ CHỨC HĐXD CHƯA ĐỦ ĐIỀU KIỆN CẤP CHỨNG CHỈ NĂNG LỰC TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐẮK LẮK (khoản 2, điều 10 Thông tư 17/2016/TT-BXD)

THỐNG KÊ HÀNH CHÍNH CÔNG
LIÊN KẾT WEBSITE
THỐNG KÊ TRUY CẬP

Đang online: 34

Hôm nay: 376

Hôm qua: 3,121

Trong tuần: 6,336

Tất cả: 2,122,684