17:39 Thứ hai , Ngày 28 Tháng 09 Năm 2020
Tên Tài liệu
Sở Xây dựng Đắk Lắk công bố giá vật liệu xây dựng tháng 4/2020 Sở Xây dựng Đắk Lắk công bố giá vật liệu xây dựng tháng 4/2020 (chưa có thuế giá trị gia tăng) để các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan, tham khảo trong việc xác định giá xây dựng công trình (có... Chi tiết
Sở Xây dựng Đắk Lắk công bố giá vật liệu xây dựng đến hiện trường công trình tháng 4/2020 Sở Xây dựng Đắk Lắk công bố giá vật liệu xây dựng đến hiện trường công trình tháng 4/2020 (chưa có thuế giá trị gia tăng) tại các khu vực xây dựng trung tâm xã, phường, thị trấn thuộc huyện, thị xã và... Chi tiết
Sở Xây dựng Đắk Lắk công bố giá vật liệu xây dựng đến hiện trường công trình tháng 02/2020 Sở Xây dựng Đắk Lắk công bố giá vật liệu xây dựng đến hiện trường công trình tháng 02/2020 (chưa có thuế giá trị gia tăng) tại các khu vực xây dựng trung tâm xã, phường, thị trấn thuộc huyện, thị xã... Chi tiết
Sở Xây dựng Đắk Lắk công bố giá vật liệu xây dựng tháng 02/2020 Sở Xây dựng Đắk Lắk công bố giá vật liệu xây dựng tháng 02/2020 (chưa có thuế giá trị gia tăng) để các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan, tham khảo trong việc xác định giá xây dựng công trình Chi tiết
Thông báo điều chỉnh giá nhiên liệu Sở Xây dựng Đắk Lắk công bố điều chỉnh giá nhiên liệu (Chưa có thuế giá trị gia tăng) kể từ 15 giờ 00 phút ngày 30/01/2020 Chi tiết
Sở Xây dựng Đắk Lắk công bố giá vật liệu xây dựng tháng 01/2020 (chưa có thuế giá trị gia tăng) để các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan, tham khảo trong việc xác định giá xây dựng công trình Đối với các loại vật liệu chưa được công bố thì giá vật liệu xây dựng được xác định trên cơ sở giá thị trường do tổ chức có chức năng cung cấp, báo giá của nhà sản xuất, thông tin giá của nhà cung cấp... Chi tiết
Sở Xây dựng Đắk Lắk công bố giá vật liệu xây dựng đến hiện trường công trình tháng 01/2020 Sở Xây dựng Đắk Lắk công bố giá vật liệu xây dựng đến hiện trường công trình tháng 01/2020 (chưa có thuế giá trị gia tăng) tại các khu vực xây dựng trung tâm xã, phường, thị trấn thuộc huyện, thị xã... Chi tiết
Quyết định công bố Chỉ số giá xây dựng tháng 11/2019 Chi tiết
Chỉ số giá xây dựng tháng 9/2019 và Quý III/2019; Quyết định điều chỉnh Chỉ số giá xây dựng Quý II/2019 Chi tiết
Sở Xây dựng Đắk Lắk công bố giá vật liệu xây dựng tháng 11+12/2019 Sở Xây dựng Đắk Lắk công bố giá vật liệu xây dựng tháng 11+12/2019 (chưa có thuế giá trị gia tăng) để các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan, tham khảo trong việc xác định giá xây dựng công trình Chi tiết
Sở Xây dựng Đắk Lắk công bố giá vật liệu xây dựng đến hiện trường công trình tháng 11+12/2019 Sở Xây dựng Đắk Lắk công bố giá vật liệu xây dựng đến hiện trường công trình tháng 11+12/2019 (chưa có thuế giá trị gia tăng) tại các khu vực xây dựng trung tâm xã, phường, thị trấn thuộc huyện, thị... Chi tiết
Sở Xây dựng công bố giá vật liệu xây dựng đến hiện trường công trình tháng 10/2019 Sở Xây dựng Đắk Lắk công bố giá vật liệu xây dựng đến hiện trường công trình tháng 10/2019 (chưa có thuế giá trị gia tăng) tại các khu vực xây dựng trung tâm xã, phường, thị trấn thuộc huyện, thị xã... Chi tiết
Sở Xây dựng công bố giá vật tư, vật liệu xây dựng tháng 10/2019 Sở Xây dựng Đắk Lắk công bố giá vật liệu xây dựng tháng 10/2019 (chưa có thuế giá trị gia tăng) để các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan, tham khảo trong việc xác định giá xây dựng công trình Chi tiết
Sở Xây dựng Đắk Lắk công bố giá vật liệu xây dựng đến hiện trường công trình tháng 9/2019 Sở Xây dựng Đắk Lắk công bố giá vật liệu xây dựng đến hiện trường công trình tháng 9/2019 (chưa có thuế giá trị gia tăng) tại các khu vực xây dựng trung tâm xã, phường, thị trấn thuộc huyện, thị xã và... Chi tiết
Sở Xây dựng Đắk Lắk công bố giá vật liệu xây dựng tháng 9/2019 Sở Xây dựng Đắk Lắk công bố giá vật liệu xây dựng tháng 9/2019 (chưa có thuế giá trị gia tăng) để các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan, tham khảo trong việc xác định giá xây dựng công trình (có... Chi tiết
THỐNG KÊ HÀNH CHÍNH CÔNG
LIÊN KẾT WEBSITE
THỐNG KÊ TRUY CẬP

Đang online: 19

Hôm nay: 1,020

Hôm qua: 1,247

Trong tuần: 2,267

Tất cả: 3,364,070