07:33 Thứ tư , Ngày 19 Tháng 01 Năm 2022
Tên Tài liệu
Sở Xây dựng thông báo điều chỉnh giá nhiên liệu Sở Xây dựng Đắk Lắk công bố điều chỉnh giá nhiên liệu (Chưa có thuế giá trị gia tăng) kể từ 15 giờ 00 phút ngày 10/12/2021 trong Công văn số 2888/SXD-KTVLXD ngày 26/11/2021 của Sở Xây dựng về việc... Chi tiết
Sở Xây dựng Đắk Lắk công bố điều chỉnh giá nhiên liệu kể từ 16 giờ 00 phút ngày 26/10/2021 Sở Xây dựng Đắk Lắk công bố điều chỉnh giá nhiên liệu (Chưa có thuế giá trị gia tăng) kể từ 16 giờ 00 phút ngày 26/10/2021 Chi tiết
Sở Xây dựng Đắk Lắk công bố giá vật liệu xây dựng tháng 10/2021 Sở Xây dựng Đắk Lắk công bố giá vật liệu xây dựng tháng 10/2021 (chưa có thuế giá trị gia tăng) để các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan, tham khảo trong việc xác định giá xây dựng công trình Chi tiết
Sở Xây dựng Đắk Lắk công bố điều chỉnh giá nhiên liệu Sở Xây dựng Đắk Lắk công bố điều chỉnh giá nhiên liệu (Chưa có thuế giá trị gia tăng) kể từ 15 giờ 00 phút ngày 25/9/2021 Chi tiết
Sở Xây dựng Đắk Lắk công bố giá vật liệu xây dựng tháng 9/2021 Sở Xây dựng Đắk Lắk công bố giá vật liệu xây dựng tháng 9/2021 (chưa có thuế giá trị gia tăng) để các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan, tham khảo trong việc xác định giá xây dựng công trình Chi tiết
Sở Xây dựng Đắk Lắk công bố giá vật liệu xây dựng tháng 7/2021 Sở Xây dựng Đắk Lắk công bố giá vật liệu xây dựng tháng 7/2021 (chưa có thuế giá trị gia tăng) để các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan, tham khảo trong việc xác định giá xây dựng công trình Chi tiết
Công bố giá vật liệu xây dựng đến hiện trường công trình tháng 6/2021 Sở Xây dựng Đắk Lắk công bố giá vật liệu xây dựng đến hiện trường công trình tháng 6/2021 (chưa có thuế giá trị gia tăng) tại các khu vực xây dựng trung tâm xã, phường, thị trấn thuộc huyện, thị xã và... Chi tiết
Sở Xây dựng công bố giá vật tư, vật liệu xây dựng tháng 6/2021. Sở Xây dựng Đắk Lắk công bố giá vật liệu xây dựng tháng 6/2021 (chưa có thuế giá trị gia tăng) để các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan, tham khảo trong việc xác định giá xây dựng công trình Chi tiết
Công bố giá vật tư, vật liệu xây dựng tháng 5/2021 Sở Xây dựng Đắk Lắk công bố giá vật liệu xây dựng tháng 5/2021 Chi tiết
Công bố giá vật liệu xây dựng đến hiện trường công trình tháng 5/2021 Sở Xây dựng Đắk Lắk công bố giá vật liệu xây dựng đến hiện trường công trình tháng 5/2021 Chi tiết
Sở Xây dựng Đắk Lắk công bố giá vật liệu xây dựng tháng 4/2021 Sở Xây dựng Đắk Lắk công bố giá vật liệu xây dựng tháng 4/2021 (chưa có thuế giá trị gia tăng) để các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan, tham khảo trong việc xác định giá xây dựng công trình Chi tiết
Sở Xây dựng Đắk Lắk công bố giá vật liệu xây dựng đến hiện trường công trình tháng 4/2021 Sở Xây dựng Đắk Lắk công bố giá vật liệu xây dựng đến hiện trường công trình tháng 4/2021 (chưa có thuế giá trị gia tăng) tại các khu vực xây dựng trung tâm xã, phường, thị trấn thuộc huyện, thị xã và... Chi tiết
Sở Xây dựng Đắk Lắk công bố giá vật liệu xây dựng đến hiện trường công trình tháng 3/2021 Sở Xây dựng Đắk Lắk công bố giá vật liệu xây dựng đến hiện trường công trình tháng 3/2021 (chưa có thuế giá trị gia tăng) tại các khu vực xây dựng trung tâm xã, phường, thị trấn thuộc huyện, thị xã và... Chi tiết
Sở Xây dựng Đắk Lắk công bố giá vật liệu xây dựng tháng 3/2021 Sở Xây dựng Đắk Lắk công bố giá vật liệu xây dựng tháng 3/2021 (chưa có thuế giá trị gia tăng) để các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan, tham khảo trong việc xác định giá xây dựng công trình Chi tiết
Công bố giá vật liệu xây dựng đến hiện trường công trình tháng 11+12/2020 Sở Xây dựng Đắk Lắk công bố giá vật liệu xây dựng đến hiện trường công trình tháng 11/2020 (chưa có thuế giá trị gia tăng) tại các khu vực xây dựng trung tâm xã, phường, thị trấn thuộc huyện, thị xã... Chi tiết
THỐNG KÊ HÀNH CHÍNH CÔNG
LIÊN KẾT WEBSITE
THỐNG KÊ TRUY CẬP

Đang online: 113

Hôm nay: 510

Hôm qua: 2,456

Tất cả: 4,950,866