KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG CÔNG TRÌNH VÀ CÔNG TÁC ĐẢM BẢO AN TOÀN VỆ SINH LAO ĐỘNG

Cập nhật lúc: 14:22 08/04/2019

Sở Xây dựng thông báo kế hoạch kiểm tra chất lượng công trình và công tác đảm bảo an toàn vệ sinh lao động đối với các công trình đang triển khai thi công xây dựng trên địa bàn tỉnh như sau:
1. Nội dung kiểm tra:
- Sự tuân thủ các quy định của pháp luật về quản lý chất lượng công trình xây dựng của chủ đầu tư và các đơn vị liên quan:
+ Trình tự lập, thẩm định, phê duyệt dự án xây dựng công trình;
+ Năng lực của các tổ chức, cá nhân tham gia thi công xây dựng công trình;
+ Quản lý chất lượng khảo sát, thiết kế, thi công xây dựng công trình;
+ Việc lập và thực hiện biện pháp thi công trong quá trình thi công xây dựng công trình;
+ Quản lý chất lượng vật tư, vật liệu, thiết bị đưa vào sử dụng cho công trình;
+ Hồ sơ quản lý chất lượng thi công xây dựng công trình;
+ Chất lượng công trình xây dựng thực tế.
- Sự tuân thủ các quy định của pháp luật về quản lý an toàn, vệ sinh lao động của chủ đầu tư và các đơn vị liên quan trong quá trình tổ chức thi công xây dựng công trình:
+ Việc lập và thực hiện kế hoạch về an toàn lao động của chủ đầu tư và các nhà thầu trên công trường xây dựng;
+ Việc huấn luyện về an toàn và trang bị bảo hộ đảm bảo an toàn lao động cho công nhân thi công xây dựng trên công trường;
+ Phương tiện che chắn, đảm bảo vệ sinh môi trường tại khu vực thi công;
+ Phương tiện cảnh báo; che chắn đảm bảo an toàn tại các vị trí nguy hiểm trên công trường;
+ Kiểm tra về an toàn điện và phòng chống cháy nổ;
+ Việc huấn luyện về an toàn lao động đối với những người điều khiển máy, thiết bị thi công và những người thực hiện các công việc có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động;
+ Lý lịch, hồ sơ kỹ thuật, quy trình vận hành, chứng chỉ nghề của cá nhân vận hành đối với cần trục tháp, máy vận thăng (nếu có);
+ Việc kiểm định, đăng ký với cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền theo quy định đối với máy, thiết bị thi công có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động.
2. Thời gian, địa điểm làm việc:
- Địa điểm làm việc:
+ Kiểm tra thực tế: Tại hiện trường xây dựng công trình;
+ Kiểm tra hồ sơ, tài liệu: Đề nghị Chủ đầu tư bố trí địa điểm làm việc.
- Thời gian kiểm tra: Theo bản phụ lục đính kèm.
3. Chuẩn bị hồ sơ, tài liệu:
- Chủ đầu tư tổng hợp hồ sơ, tài liệu theo nội dung kiểm tra nêu trên. Lập báo cáo về quá trình tổ chức thi công xây dựng công trình, lưu ý các nội dung thực hiện đảm bảo chất lượng công trình và công tác an toàn, vệ sinh lao động.
- Đơn vị tư vấn giám sát có báo cáo về tiến độ, chất lượng công trình và quá trình thực hiện nhiệm vụ giám sát thi công xây dựng công trình.
Trong quá trình chuẩn bị hồ sơ, tài liệu nếu có vướng mắc, đề nghị Chủ đầu tư liên hệ với Phòng Giám định và An toàn Xây dựng – Chi cục Giám định Xây dựng – Sở Xây dựng Đắk Lắk theo số điện thoại: 02623786969 để được hướng dẫn.

Thanh Tú - SXD