18:24 Thứ tư , Ngày 16 Tháng 06 Năm 2021
Ngày Buổi Nội dung
Chủ nhật
13/06/2021
Sáng
Chiều
Thứ hai
14/06/2021
Sáng
Chiều

Phòng KTVLXD

Nội dung: Dự họp thống nhất số liệu, đánh giá tình hình KTXH 6 tháng đầu năm 2021.

Địa điểm: Sở Kế hoạch và Đầu tư

Phạm Văn Lập

Nội dung: Dự họp nghe báo cáo tình hình triển khai, các khó khăn, vướng mắc của các dự án điện gió trên địa bàn tỉnh.

Địa điểm: UBND tỉnh

Thứ ba
15/06/2021
Sáng

Lê Hùng

Nội dung: Dự họp để triển khai nhiệm vụ của Tổ công tác xử lý các dự án đầu tư chậm tiến độ kéo dài nhiều năm trên địa bàn tỉnh

Địa điểm: UBND tỉnh

Chiều
Thứ tư
16/06/2021
Sáng

Phòng PTĐT-HTKT

Nội dung: Dự họp về việc tham mưu thỏa thuận địa điểm xây dựng trạm biến áp 110kV Nhà máy điện gió Beta VNM....

Địa điểm: Sở Công thương

Chiều
Thứ năm
17/06/2021
Sáng

Phòng QLN&TT BĐS

Nội dung: Dự họp xử lý các nội dung liên quan đến đề nghị của Văn phòng Đăng ký đất đai tại Công văn số 367/VPĐKĐĐ-ĐKCG ngày 01/6/2021 về việc xác định tiền sử dụng đất.

Địa điểm: Sở Tài nguyên và Môi trường

Chiều
Thứ sáu
18/06/2021
Sáng
Chiều
Thứ bảy
19/06/2021
Sáng
Chiều