08:25 Chủ nhật , Ngày 20 Tháng 10 Năm 2019
Ngày Buổi Nội dung
Chủ nhật
13/10/2019
Sáng
Chiều
Thứ hai
14/10/2019
Sáng

Lâm Tứ Toàn

Nội dung: Họp giao ban cơ quan

Địa điểm: Phòng Họp

Chiều

Y Sáo Byă

Nội dung: Hội nghị trực tuyến toàn quốc Tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết Trung trương 5 khoá IX về kinh tế tập thể

Địa điểm: UBND tỉnh

Phạm Văn Lập

Nội dung: Làm việc với UBND tỉnh, các sở, nghành trước Kỳ họp thứ Tám - Quốc hội khóa XIV

Địa điểm: UBND tỉnh

Thứ ba
15/10/2019
Sáng

Phòng KTVLXD

Nội dung: Khảo sát giá VLXD

Địa điểm: Trên địa bàn tỉnh

Chiều
Thứ tư
16/10/2019
Sáng
Chiều
Thứ năm
17/10/2019
Sáng
Chiều
Thứ sáu
18/10/2019
Sáng
Chiều
Thứ bảy
19/10/2019
Sáng
Chiều