13:15 Chủ nhật , Ngày 17 Tháng 02 Năm 2019
Ngày Buổi Nội dung
Chủ nhật
10/02/2019
Sáng
Chiều
Thứ hai
11/02/2019
Sáng

Phạm Văn Lập

Nội dung: Tham gia cuộc họp nhằm đánh giá tình hình trước, trong, sau Tết Nguyên đán Kỷ Hợi năm 2019

Địa điểm: UBND tỉnh

Lâm Tứ Toàn

Nội dung: Phát động phong trào thi đua thực hiện các nhiệm vụ ngành xây dựng năm 2019!

Địa điểm: Phòng Họp

Chiều
Thứ ba
12/02/2019
Sáng
Chiều
Thứ tư
13/02/2019
Sáng
Chiều
Thứ năm
14/02/2019
Sáng
Chiều
Thứ sáu
15/02/2019
Sáng
Chiều
Thứ bảy
16/02/2019
Sáng
Chiều