Phê duyệt Nhiệm vụ điều chỉnh Quy hoạch chung thị trấn Buôn Trấp, huyện Krông Ana, tỉnh Đắk Lắk

Cập nhật lúc: 08:39 22/11/2018

Ngày 31/10/2018 UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2921/QĐ-UBND về việc Phê duyệt Nhiệm vụ điều chỉnh Quy hoạch chung thị trấn Buôn Trấp, huyện Krông Ana, tỉnh Đắk Lắk.
Theo đó, UBND tỉnh phê duyệt Nhiệm vụ Quy hoạch với các nội dung chính sau: Tên dự án là điều chỉnh Quy hoạch chung thị trấn Buôn Trấp, huyện Krông Ana, tỉnh Đắk Lắk đến năm 2035; Chủ đầu tư là UBND huyện Krông Ana; Đơn vị tư vấn là Viện Quy hoạch xây dựng Phát triển nông thôn- Viện Quy hoạch Đô thị và Nông thôn Quốc gia – Bộ Xây dựng. Diện tích lập thiết kế quy hoạch toàn bộ diện tích tự nhiên của thị trấn Buôn Trấp, khoảng 3.045 ha.
Mục tiêu của việc lập quy hoạch xây dựng đô thị Buôn Trấp phát triển bền vững, có hệ thống cơ sở hạ tầng xã hội và hạ tầng kỹ thuật đồng bộ, hiện đại, phát triển hài hòa giữa văn hóa với kinh tế - xã hội, dịch vụ thương mại phía Nam, trong đó chú trọng bảo vệ môi trường. Đảm bảo phù hợp với định hướng Quy hoạch xây dựng vùng tỉnh đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030. Làm cơ sở cho việc quản lý đất đai, cơ sở để lập quy hoạch chi tiết các khu vực và lập dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật trong đô thị…
Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

Thanh Tú - SXD