Kết quả đánh giá điều kiện ký hợp đồng mua bán, cho thuê nhà ở hình thành trong tương lai tại dự án Khu đô thị dân cư Km7, phường Tân An, thành phố Buôn Ma Thuột

Cập nhật lúc: 10:18 01/10/2020

Kính gửi: Công ty TNHH Đầu tư phát triển đô thị Đắk Lắk (Địa chỉ: Số 292 Nguyễn Chí Thanh, phường Tân An, thành phố Buôn Ma Thuột)
 
Sở Xây dựng nhận Tờ trình số 50/TTr-ĐTĐL ngày 23/9/2020 của Công ty TNHH Đầu tư phát triển đô thị Đắk Lắk (Chủ đầu tư) V/v xác nhận đủ điều kiện ký hợp đồng mua bán, cho thuê nhà ở hình thành trong tương lai tại dự án Khu đô thị dân cư Km7 phường Tân An, thành phố Buôn Ma Thuột;
Sở Xây dựng đánh giá điều kiện theo kết quả sau:
1.  Hồ sơ đề xuất ký hợp đồng mua bán, cho thuê nhà ở hình thành trong tương lai của Công ty TNHH Đầu tư phát triển đô thị Đắk Lắk đáp ứng yêu cầu theo Khoản 1, Điều 55, Luật Kinh doanh bất động sản đối với dự án (theo danh sách đính kèm Văn bản số 50/TTr-ĐTĐL ngày 23/9/2020), gồm:
- Quyền sử dụng đất ngày 15/9/2020;
- Hồ sơ dự án, thiết kế bản vẽ thi công đã được thẩm định: Báo cáo kết quả thẩm định số: 235/BC-SXD ngày 24/4/2020, số 522/BC-SXD ngày 12/8/2020, số 571/BC-SXD ngày 07/9/2020 của Sở Xây dựng;
- Giấy phép xây dựng số 3376/GPXD ngày 04/12/2019, số 2697/GPXD ngày 21/9/2020 của Sở Xây dựng (đối với trường hợp phải có GPXD);
- Thông báo số 2558/TB-SXD ngày 08/9/2020 của Sở Xây dựng xác nhận công tác nghiệm thu việc hoàn thành xây dựng cơ sở HTKT tương ứng theo tiến độ dự án;
- Thông báo cấp hạn mức bảo lãnh số 2309/2020/OCB-HN ngày 23/9/2020 của Ngân hàng TMCP Phương Đông - CN Hà Nội –TTCB Sao Việt.
2. Căn cứ Điểm b, Khoản 2, Điều 19 Nghị định số 99/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 của Chính phủ. Sở Xây dựng thông báo Công ty TNHH Đầu tư phát triển đô thị Đắk Lắk đủ điều kiện thực hiện ký hợp đồng mua bán, cho thuê nhà ở hình thành trong tương lai đối với 524 căn nhà ở (theo danh sách đính kèm Văn bản số 50/TTr-ĐTĐL ngày 23/9/2020).
3. Chủ đầu tư thực hiện một số vấn đề khi kết Hợp đồng bán, cho thuê mua nhà ở hình thành trong tương lai, như sau:
a) Áp dụng theo các mẫu quy định tại Điều 6, Nghị định số 76/2015/NĐ-CP ngày 10/9/2015 của Chính Phủ;
b) Thực hiện theo Mẫu nhà ở đã được thẩm định, Giấy phép số 2697/GPXD ngày 21/9/2020 của Sở Xây dựng;
c) Thực hiện bảo lãnh nghĩa vụ tài chính của chủ đầu tư đối với khách hàng (theo Thông báo cấp hạn mức bảo lãnh số 2309/2020/OCB-HN ngày 23/9/2020). Chủ đầu tư thực hiện giải chấp hoặc thỏa thuận với bên mua, bên thuê mua nhà ở (cam kết tại Văn bản số 51/ĐTĐL ngày 28/9/2020).
d) Thực hiện chế độ báo cáo kết quả thực hiện (theo Quý) để Sở Xây dựng tổng hợp.
Sở Xây dựng Thông báo kết quả đánh giá theo nội dung trên, để Công ty TNHH Đầu tư phát triển đô thị Đắk Lắk biết, thực hiện.

Thanh Tú (SXD)