Câu hỏi: Kính gửi: - Giám đốc Sở Xây dựng Đắk Lắk - Hội đồng xét cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng và các phòng ban có liên quan Sở Xây dựng Đắk Lắk. Qua đơn đề nghị xin chuyển đổi chứng chỉ hành nghề ở hai lĩnh vực hoạt động xây dựng; được phòng ban nghiệp vụ của Sở Xây dựng Đắk Lắk (Hướng dẫn đầy đủ các thủ tục chuyển đổi. Và đã thi sát hạch đạt kết quả-phiếu nhận và hẹn trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính về việc xin cấp chuyển đổi chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng lĩnh vực hành nghề) như sau: - Giám sát công trình giao thông cầu-Hạng 2;(Giám sát thi công CT cầu hạng 2) - Giám sát CT đường bộ-Hạng 2; (Giám sát thi công CT đường bộ hạng 2). Ngày 09 tháng 7 năm 2018 Tôi có nhận được nội dung kính gửi của Xây dựng Đắk Lắk; cá nhân Tôi không những không nhận được kết quả CCHN theo chuyên môn, ngành nghề được sát hạch theo luật định trong đơn kiến nghị lần 1…Mà nhận được ý kiến Công văn số: 1577/SXD-QLXD V/v trả lời đơn kiến nghị về việc chuyển đổi chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng do giám đốc Sở Xây dựng Đắk Lắk ký ngày 03 tháng 7 năm 2018 với nội dung mà tham mưu đã soạn sẵn. Với ý kiến trả lời của Sở Xây dựng Đắk Lắk cho phép Tôi kiến nghị làm rõ từng nội dung như sau: 1. Việc xin cấp CCHN hoạt động xây dựng: *Nội dung 1: Ghi nguyên văn nội dung (Nguyên nhân cụ thể: Cá nhân có trình độ chuyên môn kỹ sư kinh tế xây dựng là không phù hợp với lĩnh vực cấp chứng chỉ hành nghề giám sát công tác xây dựng công trình giao thông đường bộ theo quy định tại điểm a khoản 4, điều 16, thông tư 17/2016/TT-BXD ngày 30/6/2016 của bộ xây dựng). Xin kiến nghị nội dung 1: Đây là điều kiện cần và đủ để Sở Xây dựng Đắk Lắk cho phép Tôi xin chuyển đổi chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng đã đạt kết quả sát hạch này. - Từ khi Tôi tốt nghiệp cấp bằng đại học đến nay là 26 năm phục vụ chuyên ngành cầu-Đường bộ (Từ phụ trách kỹ thuật-Trực tiếp thi công công trình và Hành nghề TVGS CTXDGT ở các hạng, loại công trình do Tôi đảm nhiệm và phụ trách; được mọi cơ quan ban ngành trong ngành GTVT ghi nhận đó là phù hợp là đúng chuyên ngành lĩnh vực công việc). Hiện nay cá nhân tôi chưa và không thấy một Thông tư, Nghị định hay Luật nào cấm và bãi bỏ Bằng kỹ sư kinh tế xây dựng cầu, đường trong lĩnh vực này . - theo quy định tại điểm a khoản 4 điều 16 thông tư 17/2016/TT-BXD, ngày 30/6/2016 của bộ xây dựng Điều 16. Trình độ chuyên môn và thời gian kinh nghiệm Trên cơ sở nguyên tắc quy định tại Điều 6 Thông tư này và hồ sơ đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề, Hội đồng xét cấp chứng chỉ hành nghề xem xét, đánh giá năng lực thực tế đối với từng lĩnh vực dưới đây để Chủ tịch Hội đồng quyết định, cụ thể: Khoản 4. Đối với lĩnh vực hành nghề giám sát thi công xây dựng Điểm a) Giám sát công tác xây dựng: cá nhân có trình độ đào tạo thuộc chuyên ngành xây dựng công trình, khi có đủ thời gian và kinh nghiệm thực tế tham gia thiết kế, thi công, giám sát công tác xây dựng công trình loại nào theo quy định tại Khoản 2 Điều 49 Nghị định 59/CP thì được xét cấp chứng chỉ hành nghề giám sát công tác xây dựng công trình loại đó. -Theo quy định tại khoản 2, điều 49 Nghị định số:59/2015/NĐ-CP ngày ngày 18 tháng 06 năm 2015 của bộ xây dựng Điều 49. Chứng chỉ hành nghề giám sát thi công xây dựng Khoản 2. Điều kiện cấp chứng chỉ hành nghề giám sát thi công xây dựng: a) Hạng I: Đã trực tiếp giám sát thi công phần việc liên quan đến nội dung đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề của ít nhất 1 (một) công trình cấp I hoặc 2 (hai) công trình cấp II cùng loại; b) Hạng II: Đã trực tiếp giám sát thi công hoặc chủ trì thiết kế, thi công phần việc liên quan đến nội dung đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề của ít nhất 1 (một) công trình cấp II hoặc 2 (hai) công trình cấp III cùng loại; c) Hạng III: Đã trực tiếp tham gia giám sát thi công hoặc tham gia thiết kế, thẩm định thiết kế, thi công xây dựng ít nhất 1 (một) công trình cấp III hoặc 2 (hai) công trình cấp IV cùng loại. - theo quy định tại mục 2, Công văn số: 106/2006/BGTVT-CGĐ ngày 06 tháng 01 năm 2006 của bộ Giao thông vận tải-Cục giám định. - Kỹ sư trở lên hệ kinh tế xây dựng do hệ trường đại học GTVT, đại học Hàng hải đào tạo và cấp bằng. thì được đào tao và cấp chứng chỉ hành nghề TVGS CTXDGT. * Nội dung 2: Ghi nguyên văn nội dung như sau: - Ngoài ra cá nhân không đáp ứng các quy định để được cấp CCHN tại điểm a khoản 2 điều 149 Luật xây dựng số: 50/2014/QH13 Điều 149: Chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng. Khoản 2. Cá nhân được cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng phải đáp ứng các điều kiện sau: Điểm a) Có trình độ chuyên môn phù hợp với nội dung đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề; - Ngoài ra cá nhân không đáp ứng các quy định để được cấp CCHN tại điểm b khoản 2 điều 45 Nghị định số: 59/2015NĐ-CP: ngày 18 tháng 06 năm 2015 của bộ xây dựng Điều 45. Điều kiện chung để được cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng Cá nhân được cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng khi đáp ứng các điều kiện sau: Khoản 2. Có trình độ chuyên môn được đào tạo, thời gian và kinh nghiệm tham gia công việc phù hợp với nội dung đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề như sau: Điểm b) Hạng II: Có trình độ đại học thuộc chuyên ngành phù hợp, có thời gian kinh nghiệm tham gia công việc phù hợp với nội dung đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề từ 5 năm trở lên; - Kkhoản 1 điều 6 Thông tư 17/2016/TT-BXD, ngày 30/6/2016 của bộ xây dựng Điều 6: Nguyên tắc xác định chuyên môn phù hợp và thời gian kinh nghiệm nghề nghiệp xét cấp chứng chỉ hành nghề Việc xác định chuyên môn được đào tạo và thời gian kinh nghiệm theo quy định tại Khoản 2 Điều 45 Nghị định 59/CP để làm cơ sở xét cấp chứng chỉ hành nghề do Hội đồng xét cấp chứng chỉ hành nghề xác định và thực hiện theo nguyên tắc sau: Khoản 1: Chuyên môn được đào tạo của cá nhân xác định là phù hợp khi chuyên ngành hoặc nội dung chương trình đào tạo của cá nhân đó phù hợp với lĩnh vực đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề được quy định cụ thể tại Điều 16 Thông tư này. Xin kiến nghị nội dung 2: Đây là đúng đáp ứng các quy định để được cấp CCHN có cơ sở cho cá nhân Tôi ở 3 ý nội dung 2 này, để Sở Xây dựng Đắk Lắk áp dụng cho phép Tôi xin được chuyển đổi chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng đã đạt kết quả sát hạch ngày 20 tháng 4 năm 2018. 2. Về hồ sơ kê khai của cá nhân: * Nội dung 1 mục 2: Ghi nguyên văn nội dung (Bằng tốt nghiệp Đại học kèm theo đơn kiến nghị của ông Trịnh Viết Chương cung cấp phô tô bản sao công chứng không có chữ “ ngắn hạn” trong danh hiệu kỹ sư kinh tế). Xin kiến nghị nội dung 1 mục 2 như sau: - Năm 1985 Sở Giao thông vận tải Đăk Lăk có làm việc … với trường Đại học GTVT Hà Nội có đào tạo 2 lớp (lớp vận tải+ lớp cầu đường ngắn hạn) học tại Đăk Lăk qua thi tuyển và học được ít kỳ, do điều khó khăn của ngành nên có dán đoạn không tiếp tục học được nữa nên một số Học viên có nhu cầu học tiếp đã chuyển đi các trường khác nhau trong nước để học tiếp theo. Riêng cá nhân tôi chuyển ra trường Đại học GTVT Hà Nội học tiếp và được nhà trường xếp nhập vào lớp khóa dài hạn. -Trong cuốn học bạ có đầy đủ các môn học phần của 5 năm đã học có ghi ngày 12 tháng 7 năm 1992 và Quyết định số 309/ĐT/TN công nhận tốt nghiệp đại học đã ghi ngày 14 tháng 7 năm 1992 điều có chữ ký TL Hiệu trưởng, Trưởng phòng giáo vụ (Vũ Phước Lương) đã ký. Như vậy khẳng định rằng Tôi học thực tế là không phải ngắn hạn mà đúng là dài hạn. - Lý do Bằng tốt nghiệp Đại học kèm theo đơn kiến nghị của Tôi cung cấp phô tô bản sao công chứng không có chữ “ngắn hạn” trong danh hiệu kỹ sư kinh tế, là do khi đó Người phụ trách ghi phôi bằng tốt nghiệp năm đó có ghi nhầm chữ “ngắn hạn” cứ tưởng tôi cũng như các học viên khác của Đăk Lăk chuyển ra trường đều học hệ ngắn hạn cả. Cho nên trước năm 1995 Tôi ra ngoài trường GTVT Hà Nội có vào phòng Giáo vụ xin được đổi lại phôi bằng hoặc chỉnh sữa và được các thầy cô trả lời để cùng dịp cấp bằng tới rồi sẽ báo sau; Khi đưa các thủ tục đầy đủ đi công chứng và có đưa ra tư vấn tại sở tư pháp Đăk Lăk đươc các công chứng viên kiểm tra và phân tích (có chữ “ngắn hạn” là lỗi khách quan nơi ghi bằng chứ không phải lỗi cá nhân nên công chứng không có chữ ngắn hạn vẫn phù hợp, hơn nữa qua học bạ và quyết định công nhận tốt nghiệp đại học của tôi cũng đủ cơ sơ học dài hạn) còn sự cố trên chỉ là nhầm lẫn do ghi; Tiếp tới trước năm 2005 tôi có dịp trở lại trường hỏi trực tiếp cụ thể việc này thì chỉ gặp các thầy cô thế hệ sau ghe và được biết các thầy cô thời điểm đó đã đến tuổi nghỉ hưu còn riêng thầy mà ghi nhầm chữ “ngắn hạn” đó đã mất lâu rồi do một vụ tai nạn giao thông. Còn việc xin chỉnh sữa bằng hãy để lại bản phô tô phòng giáo vụ sẽ chuyển lên hội đồng nhà trường rồi sẽ báo sau. Qua trên đây là sự việc có thật là Tội học hệ dài hạn chứ không phải học hệ ngắn hạn mà đây không phải là sự thiếu trung thực nào cả “mong” Sở xây dưng Đăk Lăk hiểu đúng vấn đề nội dung (lỗi do khách quan), và những năm sau đó tôi vẫn tiếp học văn bằng tiếp theo tôi vẫn phô tô văn bằng, học bạ, quyết định sự thật như vậy nhà trường tuyển sinh đồng ý đúng như trình bày rõ thực tế mà tôi học. Nếu Sở xây dựng Đăk Lăk thấy tôi kiến nghị mà không thoã mãn cứ theo đuổi bắt bẻ tôi thì mở cuộc điều tra ra tận trường Đại học GTVT Hà nội để làm rõ. * Nội dung 2 mục 2: Ghi nguyên văn nội dung (Chữ ký trong hợp đồng số 01/HĐ/SK ngày 02/01/2015 của ông trịnh Viết Chương với công ty TNHH Tư vấn xây dựng sao khuê và trong Đơn kiến nghị là khác nhau không do cùng một người ký. Xin kiến nghị nội dung 2 mục 2 như sau: Trước khi Tôi nhận giám sát một công trình hay một phần việc của công trình cầu, đường bộ nào đó của Công ty TNHH Tư vấn xây dựng sao khuê; Tôi đều có ký chữ kí mẫu và ký nghiệm thu công nhận các hạng mục của đơn vị thi công đều giống nhau như chữ kí mẫu ban đầu. Còn chữ kí “Chữ ký trong hợp đồng số 01/HĐ/SK ngày 02/01/2015 của ông trịnh Viết Chương với công ty TNHH Tư vấn xây dựng sao khuê và trong đơn kiến nghị là khác nhau không do cùng một người ký mà Sở xây dựng Đăk Lăk có đề cập ”. Theo cá nhân tôi ai giả chữ kí đó tự chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu cần chuyển tới phòng PC38 của công an tỉnh Đăk Lăk để giám định làm rõ nếu thấy có dấu hiệu tội phạm. Vậy qua đây Sở xây dựng Đăk Lăk không áp lỗi hay quy lỗi cho bản thân tôi là thiếu trung thực nhưng vẫn cảm ơn Sở xây dựng Đăk Lăk đã phát hiện giúp tôi về chữ ký này. Và cũng xin được nói với Sở xây dựng Đăk Lăk được biết thêm hiện nay giả chữ ký của cá nhân tôi vẫn còn, cho nên từ năm 2013-2015 tôi ngưng nhận TVGS thi công công trình để đi thu hồi các hồ sơ thủ tục ở các lĩnh vực có giả chữ ký của tôi ở một số cơ quan đã mạo giả chữ ký của cá nhân tôi để vụ lợi tham nhũng đã được các cơ quan chức năng đã phát hiện giúp đỡ và đã báo cho tôi được biết . * Nội dung 3 mục 2: Ghi nguyên văn nội dung (Bản kê khai kinh nghiệm của cá nhân từ tháng 12/2007 đến tháng 02/2012 là giám sát trưởng tại Công ty TNHH Tư vấn 4. Tuy nhiên qua kiểm tra hồ sơ năng lực tổ chức, ông Trịnh Viết Chương không có tên trong hồ sơ pháp lý của Công ty TNHH Tư vấn xây dựng 4. Đối với nội dung này, Sở xây dựng đã có Công văn số 491/SXD-HĐXD ngày 20/4/2012 trả lời Đơn giải trình của ông Trịnh Viết Chương. Xin kiến nghị nội dung 3 mục 2 như sau: Trong khi Tôi nhận giám sát một công trình hay một phần việc của công trình cầu, đường bộ nào đó của Công ty TNHH Tư vấn xây dựng 4, Tôi nhận 1 bộ hồ sơ pháp lý của công trình cùng quyết định giám sát và các chủ trương cụ thể. Còn viêc có ghi tên hay không có ghi tên trong hồ sơ pháp lý thì việc đó tôi không được phép kiểm tra “ vì “ trong công tác đấu thầu nhận TVGS của một công trình nào đó phụ thuộc vào quy mô và giá trị sử dụng để làm hồ sơ bố trí nhân lực cụ thể. Bản kê khai kinh nghiệm của cá nhân từ tháng 12/2007 đến tháng 02/2012 là giám sát trưởng tại Công ty TNHH Tư vấn 4, vẫn có tên trong giai đoạn đó và đã kiểm tra lại ở đơn vị vẫn có trong danh sách cụ thể từ tháng 6/2006 đền tháng 5/2010. Đôi khi hồ sơ năng lực thiếu một số tháng là đơn vị thi công do điều kiện thay đổi hoặc phát sinh của công trình giữa chủ đầu tư và đơn vị thi công “ nên “ Công ty TNHH Tư vấn xây dựng 4 cũng phải kéo theo thời gian là bình thường mà không bổ sung vào hồ sơ pháp lý nữa…/. Đối với nội dung Sở xây dựng đã có Công văn số 491/SXD-HĐXD ngày 20/4/2012 Tôi trả lời đầy đủ theo thủ tục ngày 22/5/2012 nay tôi không nói thêm nữa, Vây: Nội dung 3 mục 2 này người tham mưu của sở Xây dựng Đăk Lăk có đưa ra chưa chính xác và thiếu thuyết phục hơn nữa cả hai bên Cty TNHH tư vấn xây dựng và đơn vị cấp sở nên coi đây là một bài học rút kinh nghiệm về cách cư sử trong nhiệm vụ công việc tới và tương lai được tốt, góp phần trong công cuộc đổi mới của đất nước để tốt hơn nữa. * Nội dung 4 mục 2: Ghi nguyên văn nội dung (Qua công tác theo dõi cá nhân hoạt động xây dựng trên địa bàn tỉnh và việc kê khai nộp thuế thu nhập cá nhân, Xác định ông Trịnh Viết Chương hiện đang công tác tại Trung tâm Giáo dục thường xuyên huyện Buôn Đôn. Xin kiến nghị nội dung 4 mục 2 như sau: - Trong hoạt động Tư vấn giám sát công trình xây dựng và hoàn thiện công trình cầu-đường bộ Tôi ký trực tiếp với Cty TNHH tư vấn xây dựng từng công trình hoặc phần việc công trình cụ thể qua quyết định nhận tư vấn giám sát và mức hưởng theo thỏa thuận % số tiền so với mức kinh phí quy định của nhà nước. Còn việc kê khai nộp thuế thu nhập cá nhân là thống nhất thỏa thuận là bên Cty TNHH tư vấn xây dựng có trách nhiệm đóng và làm nghĩa vụ đầy đủ với cơ quan thuế nhà nước. ( Xin được nói thêm để Sở xây dựng Đăk Lăk Nắm rõ: Vì tiền giám sát CTXD nếu tính thời gian bắt đầu nhận công trình giám sát đến khi công trình xây dựng xong nghiệm thu đưa vào sử dụng cộng thời gian bảo hành bảo hành, tính mức thu nhập thêm bình quân của tôi chỉ khoảng 1.000.000đ/ tháng “một triệu đồng VNĐ” đến dưới 2.000.000đ/ tháng VNĐ “dưới hai triệu đồng” tiền này chỉ tạm đủ chi phí đi lại tư vấn giám sát tại hiện trường mà thôi; mục đích tôi là thường xuyên được nắm bắt tốt khoa học kỹ thuật phát huy năng lực nghề nghiệp để không tụt hậu mà được nâng cao phục vụ cho chất lượng công trình mà tôi TVGS). Nên mong cơ quan thuế cứ kiểm tra cụ thể ở Cty TNHH tư vấn xây dựng theo luật định. - Hiện nay Tôi đang công tác tại Trung tân GDTX huyện Đôn Đôn mức thu nhập ổn định và tôi làm nghĩa vụ đầy đủ thuế với nhà nước theo luật định mà kế toán và lãnh đạo Trung tâm quản lý đúng lương thu nhập hàng tháng cho nên Sở xây dựng Đăk Lăk cứ yên tâm không phải lo giúp cho sự thất thu của cơ quan ngành thuế và bản thân tội nói ở đây cũng rất trung thực không có gì phải gian lận cả. - Hiện nay có thể khẳng định rằng; Thu nhập chính bằng đồng lương cộng với thu nhập thêm ngoài lương đi tư vấn giám sát vẫn nằm ở mức và dưới mức không phải chịu đóng thuế thu nhập cá nhân, còn chưa nói tới gia cảnh. Không nên hiểu nhầm cho tôi; Còn tôi đi làm thêm không phải là để thu nhập gian dối “mà” để phát huy được nghiệp vụ năng lưc các chuyên ngành đã học được nhà nước đạo tạo, có năng lực làm thêm tăng thu nhập nâng cao đời sống cá nhân miễn sao mà luật không cấm. * Nội dung tiếp theo mục 2: Ghi nguyên văn nội dung tiếp theo (Qua đó nhận thấy, ông Trịnh Viết Chương có nhiều nội dung kê khai không trung thực trong hồ sơ đề nghị cấp CCHN hoạt động xây dưng, vi phạm quy định tại Điểm a Khoản 2 Điều 19 của thông tư 17/2016/TT-BXD. Sở xây dưng thông báo theo nội dung trên, để ông Trịnh Viết Chương được biết./.) Xin kiến nghị nội dung tiếp theo mục 2 như sau: - Những nội dung kê khai của tôi là trung thực trong hồ sơ đề nghị cấp CCHN hoạt động xây dựng đứng theo hưỡng dẫn của Sở xây dựng Đăk Lăk là không vi phạm quy định tại Điểm a Khoản 2 Điều 19 của thông tư 17/2016/TT-BXD. Còn Sở xây dựng Đăk Lăk để cho tham mưu soạn sẵn trình lãnh đạo ký để thông báo là không xác thực và không thuyết phục. -Tại điểm a khoản 2 Điều 19 của Thông tư 17/2016/TT-BXD, ngày 30/6/2016 của bộ xây dựng Khoản 2: Cá nhân đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng có các nghĩa vụ sau đây: Điểm a) Khai báo trung thực hồ sơ đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề theo quy định tại Thông tư này; chịu trách nhiệm trước pháp luật về sự chính xác của các nội dung khai trong hồ sơ, nộp phí, lệ phí theo quy định; Như vậy: Qua toàn bộ nội dung trên theo Công văn số: 1577/SXD-QLXD V/v trả lời đơn kiến nghị về việc chuyển đổi chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng do giám đốc Sở Xây dựng Đắk Lắk ký ngày 03 tháng 7 năm 2018 do tham mưu soạn sẵn trình lãnh đạo ký để thông báo là không xác thực và không thuyết phục cho phép cá nhân tôi khẳng định rõ cụ thể dưới đây rằng: (1) Bản thân tôi đã kê khai đầy đủ theo sự hướng dẫn của Sở Xây dựng Đắk Lắk đúng luật và sát hạch đạt kết quả. (2) trình độ chuyên môn kỹ sư kinh tế xây dựng là phù hợp đáp ứng với lĩnh vực cấp chứng chỉ hành nghề giám sát công tác xây dựng công trình giao thông câu-đường bộ đúng quy định cả về thời gian và kinh nghiệm ở 26 năm trong ngành (3) Bằng đại học của tôi là học hệ dài hạn là hợp pháp do công sức tôi đã học không ai có quyền phủ nhận, tôi có đầy đủ cơ sở pháp lý. (4) Chữ ký trong hợp đồng với công ty TNHH Tư vấn xây dựng sao khuê là chữ ký không phải của tôi và tôi không chịu trách nhiệm (5) Thời gian tôi làm TVGS Tại công ty TNHH Tư vấn xây dựng 4 vẫn có tên trông hồ sơ năng lưc, Sở Xây dựng Đắk Lắk nói không là thiếu thuyết phục. (6) Việc kê khai thuế thu nhập cá nhân ở công ty TNHH Tư vấn xây dựng đã thoả thuận ở đơn vị công ty TNHH Tư vấn xây dựng chịu trách nhiệm nếu phải phải đóng cộng ở Đơn vị Trung tâm GDTX chưa nằm trong mức phải nộp và chưa tính đến gia cảnh (7) Sở Xây dựng Đắk Lắk kê đưa ra một số nội dung chưa đúng và chưa thuyết phục cho nên không thể đưa tôi vào tình huống kê khai thiếu trung thực là không hợp lý. Vậy qua trình bày ở trên Tôi mong Giám đốc, Hội đồng xét cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng và các Phòng ban có liên quan Sở Xây dựng Đắk Lắk kiểm tra lại, xem xét để sớm cho phép tôi được chuyển đổi chứng chỉ hành nghề không ngừng được đóng góp hơn nữa cho ngành và đất nước. Xin được phép gặp trực tiếp Giám đốc Sở xây dựng (Lâm Tứ Toàn) ít phút tại phòng làm việc với tư cách lãnh đạo tiếp công dân. Nếu được về thời gian, ngày, tháng, năm khi kiến nghị này tới quý lãnh đạo. Tôi xin chịu các nội dung được trình bày kiến nghị ở trên.

Ngày gửi: 28/07/2018 bởi: Trịnh Viết Chương

Sở Xây Dựng trả lời:

Sở Xây dựng đã tổ chức làm việc và hướng dẫn công dân nộp hồ sơ để cấp chứng chỉ hành nghề theo quy định.

Câu hỏi: Tôi tên: Nguyễn Việt Lãm hiện đang làm xây dựng cho một tổ chức trên địa bàn tỉnh. Kính gửi: Sở Xây dựng tỉnh Đăk Đăk, Trong qua trình làm hồ sơ năng lực cho tổ chức tôi có thắc mắc như sau: Theo quy định tại Phụ lục số 04 Thông tư số 17/2016/TT-BXD ngày 30/6/2016 của Bộ Xây dựng hướng dẫn về năng lực của tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động xây dựng, mục ghi chú đã ghi rõ “Cá nhân chủ chốt phải có hợp đồng lao động với tổ chức đề nghị cấp chứng chỉ năng lực từ 12 tháng trở lên, giữ vai trò chủ nhiệm; chủ trì; giám sát trưởng; chỉ huy trưởng công trường. Mỗi cá nhân được tham gia hoạt động xây dựng với các Tổ chức khác nhau nhưng chỉ thực hiện vai trò chủ chốt tại một Tổ chức”. Vậy trong hồ sơ kê khai danh sách các cá nhân chủ chốt có hợp đồng lao động từ 12 tháng trở lên có bắt buộc kê khai các cá nhân tham gia đóng bảo hiểm xã hội và có xác nhận của cơ quan bảo hiểm xã hội không? rất mong nhận được giải đáp thắc mắc trên. Tôi xin chân thành cảm ơn!

Ngày gửi: 16/07/2018 bởi: Nguyễn Việt Lãm

Sở Xây Dựng trả lời:

Kính gửi: Công dân Nguyễn Việt Lãm
(Email: lephuongktvn@gmail.com)
Sở Xây dựng nhận được câu hỏi của Công dân Nguyễn Việt Lãm qua thư điện tử, với nội dung: “Theo quy định tại Phụ lục số 04 Thông tư số 17/2016/TT-BXD ngày 30/6/2016 của Bộ Xây dựng hướng dẫn về năng lực của tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động xây dựng, mục ghi chú đã ghi rõ “Cá nhân chủ chốt phải có hợp đồng lao động với tổ chức đề nghị cấp chứng chỉ năng lực từ 12 tháng trở lên, giữ vai trò chủ nhiệm, chủ trì; giám sát trưởng; chỉ huy trưởng công trường. Mỗi cá nhân được tham gia hoạt động xây dựng với các tổ chức khác nhau nhưng chỉ thực hiện vai trò chủ chốt tại một tổ chức”. Vậy trong hồ sơ kê khai danh sách các cá nhân chủ chốt có hợp đồng lao động từ 12 tháng trở lên có bắt buộc kê khai các cá nhân tham gia đóng Bảo hiểm xã hội và có xác nhận của cơ quan Bảo hiểm xã hội không?”
Sở Xây dựng có ý kiến như sau:
Theo quy định tại Điều 20 Thông tư số 17/2016/TT-BXD ngày 30/6/2016 của Bộ Xây dựng hướng dẫn về năng lực của tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động xây dựng, thành phần hồ sơ đề nghị cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng của tổ chức không quy định về tham gia đóng và có xác nhận của cơ quan Bảo hiểm xã hội đối với các cá nhân chủ chốt.
 Do đó, danh sách cá nhân chủ chốt theo mẫu tại Phụ lục số 04 Thông tư số 17/2016/TT-BXD, tổ chức kê khai các cá nhân hoạt động xây dựng tại doanh nghiệp và có ký hợp đồng lao động 12 tháng trở lên theo quy định trên.
Sở Xây dựng có ý kiến như trên, để Công dân Nguyễn Việt Lãm được biết./

Câu hỏi: Qua đơn đề nghị xin chuyển đổi chứng chỉ hành nghề ở hai lĩnh vực hoạt động xây dựng; được phòng ban nghiệp vụ của Sở Xây dựng Đắk Lắk (Hướng dẫn đầy đủ các thủ tục chuyển đổi-thi sát hạch đạt kết quả-phiếu nhận và hẹn trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính về việc xin cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng lĩnh vực hành nghề) như sau: - Giám sát công trình giao thông cầu – Hạng 2 - Giám sát CT đường bộ - Hạng 2 Ngày 15 tháng 6 năm 2018 tới phòng một cửa của Sở Xây dựng Đắk Lắk; cá nhân Tôi không những không nhận được kết quả theo chuyên môn, ngành nghề được đào tạo theo luật định…Mà nhận được kính gủi trả lời số: 1352/SXD-QLXD V/v xét cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng do phó giám đốc Phạm Văn Lập Sở Xây dựng Đắk Lắk ký ngày 12 tháng 6 năm 2018 với nội dung nguyên văn (Nguyên nhân cụ thể: Cá nhân có trình độ chuyên môn kỹ sư kinh tế xây dựng là không phù hợp với lĩnh vực cấp chứng chỉ hành nghề giám sát công tác xây dựng công trình giao thông đường bộ theo quy định tại khoản 4, điều 16, thông tư 17/2016/TT-BXD ngày 30/6/2016 của bộ xây dựng). Theo trả lời của Sở Xây dựng Đắk Lắk cho phép tôi được làm rõ thêm nội dung chuyên môn, ngành nghề mà Trường Đại học giao thông vận tải Hà Nội (hoc bạ có ghi chuyên ngành cầu-đường; khoa kinh tế thời gian học 5 năm) đào tạo cấp bằng tốt nghiệp năm 1992 và xin trích nội dung điều luật quy định của nhà nước việt nam dưới đây: 1- theo quy định tại khoản 4, điều 16, thông tư 17/2016/TT-BXD ngày 30/6/2016 của bộ xây dựng Điều 16. Trình độ chuyên môn và thời gian kinh nghiệm Trên cơ sở nguyên tắc quy định tại Điều 6 Thông tư này và hồ sơ đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề, Hội đồng xét cấp chứng chỉ hành nghề xem xét, đánh giá năng lực thực tế đối với từng lĩnh vực dưới đây để Chủ tịch Hội đồng quyết định, cụ thể: 4. Đối với lĩnh vực hành nghề giám sát thi công xây dựng a) Giám sát công tác xây dựng: cá nhân có trình độ đào tạo thuộc chuyên ngành xây dựng công trình, khi có đủ thời gian và kinh nghiệm thực tế tham gia thiết kế, thi công, giám sát công tác xây dựng công trình loại nào theo quy định tại Khoản 2 Điều 49 Nghị định 59/CP thì được xét cấp chứng chỉ hành nghề giám sát công tác xây dựng công trình loại đó. b) Giám sát “lắp đặt thiết bị công trình” và “lắp đặt thiết bị công nghệ”: cá nhân có trình độ đào tạo thuộc chuyên ngành như điện, cơ khí, thông gió - cấp thoát nhiệt, cấp - thoát nước, Điều hòa không khí, mạng thông tin - liên lạc, phòng chống cháy - nổ công trình xây dựng và các chuyên ngành phù hợp khác, khi có đủ thời gian và kinh nghiệm tham gia giám sát các công việc thuộc các chuyên ngành này thì được xét cấp chứng chỉ hành nghề với nội dung giám sát “lắp đặt thiết bị công trình” hoặc “lắp đặt thiết bị công nghệ” hoặc cả hai nội dung này. 2- theo quy định tại khoản 1; 2, điều 45 và khoản 2, điều 49, Nghị định số:59/2015/NĐ-CP ngày ngày 18 tháng 06 năm 2015 của bộ xây dựng Điều 45. Điều kiện chung để được cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng Cá nhân được cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng khi đáp ứng các điều kiện sau: 1. Có đủ năng lực hành vi dân sự theo quy định của pháp luật; có giấy phép cư trú tại Việt Nam đối với người nước ngoài và người Việt Nam định cư ở nước ngoài. 2. Có trình độ chuyên môn được đào tạo, thời gian và kinh nghiệm tham gia công việc phù hợp với nội dung đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề như sau: b) Hạng II: Có trình độ đại học thuộc chuyên ngành phù hợp, có thời gian kinh nghiệm tham gia công việc phù hợp với nội dung đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề từ 5 (năm) năm trở lên; c) Hạng III: Có trình độ chuyên môn phù hợp, có thời gian kinh nghiệm tham gia công việc phù hợp với nội dung đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề từ 3 (ba) năm trở lên đối với cá nhân có trình độ đại học; từ 5 (năm) năm trở lên đối với cá nhân có trình độ cao đẳng hoặc trung cấp chuyên nghiệp. 3. Đạt yêu cầu sát hạch về kinh nghiệm nghề nghiệp và kiến thức pháp luật liên quan đến lĩnh vực hành nghề. Điều 49. Chứng chỉ hành nghề giám sát thi công xây dựng 1. Các lĩnh vực cấp chứng chỉ giám sát thi công xây dựng: a) Giám sát công tác xây dựng và hoàn thiện; 2. Điều kiện cấp chứng chỉ hành nghề giám sát thi công xây dựng: a) Hạng I: Đã trực tiếp giám sát thi công phần việc liên quan đến nội dung đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề của ít nhất 1 (một) công trình cấp I hoặc 2 (hai) công trình cấp II cùng loại; b) Hạng II: Đã trực tiếp giám sát thi công hoặc chủ trì thiết kế, thi công phần việc liên quan đến nội dung đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề của ít nhất 1 (một) công trình cấp II hoặc 2 (hai) công trình cấp III cùng loại; c) Hạng III: Đã trực tiếp tham gia giám sát thi công hoặc tham gia thiết kế, thẩm định thiết kế, thi công xây dựng ít nhất 1 (một) công trình cấp III hoặc 2 (hai) công trình cấp IV cùng loại. 3- theo quy định tại mục 2, Công văn số: 106/2006/BGTVT-CGĐ ngày 06 tháng 01 năm 2006 của bộ Giao thông vận tải-Cục giám định. - Kỹ sư trở lên hệ kinh tế xây dựng do hệ trường đại học GTVT, đại học Hàng hải đào tạo và cấp bằng. thì được đào tao và cấp chứng chỉ hành nghề TVGS CTXDGT. 4- theo quy định tại khoản 1, 3 điều 148 và khoản 2 điều 149 Luật xây dựng số: 50/2014/QH13, ngày 18/06/2014 của Quốc hội. Điều 148. Quy định chung về điều kiện năng lực của tổ chức, cá nhân hoạt động xây dựng 1. Cá nhân tham gia hoạt động xây dựng phải có văn bằng, chứng chỉ đào tạo phù hợp với công việc đảm nhận do các cơ sở đào tạo hợp pháp cấp. 3. Những chức danh, cá nhân hành nghề hoạt động xây dựng độc lập phải có chứng chỉ hành nghề theo quy định gồm an toàn lao động; giám đốc quản lý dự án, cá nhân trực tiếp tham gia quản lý dự án; chủ trì thiết kế quy hoạch xây dựng; chủ nhiệm khảo sát xây dựng; chủ nhiệm, chủ trì thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng; chỉ huy trưởng công trường; giám sát thi công xây dựng; kiểm định xây dựng; định giá xây dựng. Chứng chỉ hành nghề được phân thành hạng I, hạng II, hạng III. Điều 149. Chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng 2. Cá nhân được cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng phải đáp ứng các điều kiện sau: a) Có trình độ chuyên môn phù hợp với nội dung đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề; b) Có thời gian và kinh nghiệm tham gia công việc phù hợp với nội dung đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề; c) Đã qua sát hạch kiểm tra kinh nghiệm nghề nghiệp và kiến thức pháp luật liên quan đến lĩnh vực hành nghề. 5- Nếu Bằng đại học cá nhân của Tôi được cấp là Cử nhân kinh tế xây dựng; hoặc Bằng kỹ sư kinh tế xây dựng cầu đường mà xin cấp chứng chỉ hành Thiết kế cầu đường thì mới không phù hợp. - Hiện nay cá nhân tôi chưa và không thấy một Thông tư, Nghị định hay Luật nào cấm và bãi bỏ Bằng kỹ sư kinh tế xây dựng cầu đường trong lĩnh vực . Giám sát công trình giao thông cầu-Hạng 2 &- Giám sát CT đường bộ-Hạng 2. - Từ khi Tôi tốt nghiệp cấp bằng đại học đến nay phục vụ chuyên ngành cầu-Đường (Từ phụ trách kỹ thuật-Trực tiếp thi công công trình và Hành nghề TVGS CTXDGT ở các hạng, loại công trình do Tôi đảm nhiệm và phụ trách; được mọi cơ quan ban ngành trong ngành GTVT đó là phù hợp và đúng chuyên ngành lĩnh vực công việc. Vậy qua trình bày ở trên Tôi mong Giám đốc, Hội đồng xét cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng và các Phòng ban có liên quan Sở Xây dựng Đắk Lắk nghiên cứu, kiểm tra lại, xem xét đúng ngành nghề mà Bằng Tôi đã học và do cơ sở đào tạo tại trường GTVT Hà Nội cấp để sớm chứng chỉ hành nghề mà bản thân đã xin cấp hành nghề XD, để được đóng góp hơn nữa cho ngành và đất nước. Tôi xin chịu các nội dung được trình bày kiến nghị ở trên.

Ngày gửi: 27/06/2018 bởi: Trịnh Viết Chương

Sở Xây Dựng trả lời:

Kính gửi: Ông Trịnh Viết Chương
           (Địa chỉ: Số 48 Hàn Mạc Tử, Phường Tân An, TP. Buôn Ma Thuột)
 
Ngày 28/6/2018, Sở Xây dựng đã nhận Đơn kiến nghị ngày 22/6/2018 của ông Trịnh Viết Chương về chuyển đổi chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng;
Sau khi xem xét, Sở Xây dựng có ý kiến như sau:
1. Việc xét cấp CCHN hoạt động xây dựng:
Ông Trịnh Viết Chương tốt nghiệp Trường Đại học Giao thông vận tải năm 1992, được công nhận danh hiệu Kỹ sư kinh tế ngắn hạn chuyên ngành Kinh tế xây dựng; được Sở Xây dựng tỉnh Tuyên Quang cấp chứng chỉ hành nghề Giám sát công tác xây dựng và hoàn thiện công trình cầu đường số GS1-027-04433 ngày 26/5/2013 (hết hạn ngày 26/5/2018).
Ngày 25/5/2018, Sở Xây dựng tiếp nhận hồ sơ của ông Trịnh Viết Chương đề nghị cấp chuyển đổi chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng Hạng 2 gồm các lĩnh vực: Giám sát công tác xây dựng công trình giao thông cầu; Giám sát công tác xây dựng công trình giao thông đường bộ.
Căn cứ kết quả cuộc họp ngày 07/6/2018 của Hội đồng xét cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng; Sở Xây dựng đã có Công văn số 1352/SXD-QLXD ngày 12/6/2018, với nội dung ông Trịnh Viết Chương không đảm bảo điều kiện cấp chứng chỉ hành nghề Hạng 2 cho các lĩnh vực nêu trên.
Nguyên nhân cụ thể: Cá nhân có trình độ chuyên môn Kỹ sư Kinh tế xây dựng là không phù hợp với lĩnh vực cấp chứng chỉ hành nghề Giám sát công tác xây dựng công trình giao thông cầu; Giám sát công tác xây dựng công trình giao thông đường bộ theo quy định tại Điểm a Khoản 4 Điều 16 Thông tư số 17/2016/TT-BXD ngày 30/6/2016 của Bộ Xây dựng: Giám sát công tác xây dựng: cá nhân có trình độ đào tạo thuộc chuyên ngành xây dựng công trình, khi có đủ thời gian và kinh nghiệm thực tế tham gia thiết kế, thi công, giám sát công tác xây dựng công trình loại nào theo quy định tại Khoản 2 Điều 49 Nghị định 59/CP thì được xét cấp chứng chỉ hành nghề giám sát công tác xây dựng công trình loại đó.
Ngoài ra, cá nhân không đáp ứng các quy định để được xét cấp CCHN tại Điểm a Khoản 2 Điều 149 Luật Xây dựng số 50/2014/QH13: Có trình độ chuyên môn phù hợp với nội dung đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề; Điểm b Khoản 2 Điều 45 Nghị định số 59/2015/NĐ-CP: Có trình độ đại học thuộc chuyên ngành phù hợp, , có thời gian kinh nghiệm tham gia công việc phù hợp với nội dung đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề từ 5 năm trở lên và Khoản 1 Điều 6 Thông tư số 17/2016/TT-BXD: “Chuyên môn được đào tạo của cá nhân xác định là phù hợp khi chuyên ngành hoặc nội dung chương trình đào tạo của cá nhân đó phù hợp với lĩnh vực đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề.
2. Về hồ sơ kê khai của cá nhân:
- Bằng tốt nghiệp Đại học kèm theo Đơn kiến nghị của ông Trịnh Viết Chương cung cấp phô tô bản sao công chứng không có chữ “ngắn hạn” trong danh hiệu Kỹ sư Kinh tế.
- Chữ ký trong Hợp đồng lao động số 01/HĐ/SK ngày 02/01/2015 của ông Trịnh Viết Chương với Công ty TNHH Tư vấn xây dựng Sao Khuê và trong Đơn kiến nghị là khác nhau, không do cùng 01 người ký.
- Bản kê khai kinh nghiệm của cá nhân từ tháng 12/2007 đến tháng 02/2012 là Giám sát trưởng tại Công ty TNHH Tư vấn xây dựng 4. Tuy nhiên, qua kiểm tra hồ sơ năng lực tổ chức, ông Trịnh Viết Chương không có tên trong hồ sơ pháp lý của Công ty TNHH Tư vấn xây dựng 4. Đối với nội dung này, Sở Xây dựng đã có Công văn số 491/SXD-HĐXD ngày 20/4/2012 trả lời Đơn giải trình của ông Trịnh Viết Chương.
- Qua công tác theo dõi cá nhân hoạt động xây dựng trên địa bàn tỉnh và việc kê khai nộp thuế thu nhập cá nhân, xác định ông Trịnh Viết Chương hiện đang công tác tại Trung tâm Giáo dục thường xuyên huyện Buôn Đôn.
Qua đó nhận thấy, ông Trịnh Viết Chương có nhiều nội dung kê khai không trung thực trong hồ sơ đề nghị cấp CCHN hoạt động xây dựng, vi phạm quy định tại Điểm a Khoản 2 Điều 19 của Thông tư 17/2016/TT-BXD.
Sở Xây dựng thông báo theo nội dung trên, để ông Trịnh Viết Chương được biết./.

Câu hỏi: Kính gửi quí cơ quan. trong quá trình tôi lập dự toán sửa chữa hệ thống đèn tín hiệu giao thông tôi tìm trong Bộ đơn giá số 63 về việc công bố Bộ đơn giá dịch vụ duy trì, vệ sinh công viên và quản lý, sửa chữa hệ thống đèn tín hiệu giao thông trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk mà không thấy mã hiệu các công tác: (thay pin năng lượng mặt trời, accu, xạc accu......). tất cả công tác trên điều sửa chữa đèn giao thông năng lượng mặt trời. Vậy sở xây dựng cho tôi hỏi phải áp dụng mã định mức nào hay làm công tác vận dụng

Ngày gửi: 13/06/2018 bởi: Phạm Văn Sâm

Sở Xây Dựng trả lời:

Kính gửi: Bạn đọc Phạm Văn Sâm, Địa chỉ email: vansam72@gmail.com
Cổng thông tin điện tử Sở Xây dựng Đắk Lắk nhận được câu hỏi của bạn đọc Phạm Văn Sâm tại hòm thư: vansam72@gmail.com hỏi về áp dụng hay vận dụng mã hiệu định mức, đơn giá công tác thay pin năng lượng mặt trời, accu, xạc accu trong việc sửa chừa đèn tín hiệu giao thông khi áp dụng Bộ dơn giá dịch vụ công ích đô thị - Phần quản lý, sửa chữa hệ thống đèn tín hiệu giao thông trên địa bàn tỉnh Đăk Lăk do UBND tỉnh ban hành tại Quyêt định sô 63/2015/QĐ-UBND ngày 17/12/2015.
Sở Xây dựng Đắlc Lắk có ý kiến như sau:
Đối với công tác công tác thay pin năng lượng mặt trời, accu, xạc accu trong việc sửa chữa đèn tín hiệu giao thông năng lượng mặt trời, các công tác này không có trong Bộ đơn giá quản lý, sửa chữa hệ thống đèn tín hiệu giao thông trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk do UBND tỉnh ban hành tại Quyết định số 63/2015/QĐ-UBND ngày 17/12/2015. Đối với các công tác nêu trên có thể vận dụng mã hiệu đơn giá CS 10.05.00 - Thay các thiết bị khác của đèn tín hiệu giao thông, thực hiện bù chênh lệch giá các loại vật tư tương ứng trên cơ sở báo giá của nhà cung cấp hoặc nhà sản suất.
      Sở Xây dựng trả lời để bạn dọc Phạm Văn Sâm biết, thực hiện theo đúng quy định./.

Câu hỏi: cho em hỏi: Bằng của em là bằng cử nhân Kỹ Thuật Hạ tầng Và đô thị nhưng em Lại Làm cho công ty xây Dựng, em muốn thi chứng chỉ giám sát và chỉ huy trưởng công trình thì nên thi chứng chỉ bên lĩnh vực nào để sau này có thể hành nghề cho đúng bằng cấp? và thủ tục hồ sơ như thế nào? em cảm ơn! email phongxd3@gmail.com

Ngày gửi: 07/06/2018 bởi: Nguyễn văn phong

Sở Xây Dựng trả lời:

Kính gửi: Ông Nguyễn Văn Phong.
Đối với nội dung mà bạn hỏi, Sở Xây dựng có ý kiến như sau:
Để đảm bảo phù hợp đúng theo chuyên ngành đào tạo bạn nên đăng ký thi sát hạch thuộc lĩnh vực Giám sát kỹ thuật hạ tầng đô thị ( bao gồm hệ thống điện chiếu sáng,cung cấp năng lượng, cấp nước, thoát nước, giao thông, thông tin lien lạc, chất thải rắn, nghĩa trang và công trình khác) Hoặc bạn có thể đăng ký thi sát hạch giám sát một vài lĩnh vực mà bạn đảm bảo đủ điều kiện thời gian kinh nghiệm và năng lực chuyên môn theo qui định tại điều 45 và 49 nghị định 59/2015/NĐ-CP ngày 18/06/2015 của Chính phủ về Quản lý dự án đầu tư xây dựng và mục 15 vể sửa đổi bổ sung, khoản 2 điều 49 của  Nghị  định 59/2015/NĐ-CP ngày 18/06/2015  tại Nghị định số 42/2017/NĐ-CP ngày 05/4/2017 của Chính phủ.
Trường hợp làm Chỉ huy trưởng công trình: Theo qui định pháp luật không qui định phải thi sát hạch để được cấp chứng chỉ hành nghề Chỉ huy trưởng công trình. Nhưng để làm chỉ huy trưởng công trình bạn phải đảm bảo điều kiện thời gian kinh nghiệm năng lực chuyên môn theo qui định tại điều 45 và 53 nghị định 59/2015/NĐ-CP ngày 18/06/2015 của Chính phủ về Quản lý dự án đầu tư xây dựng.

Câu hỏi: Cho tôi hỏi: Trên web này, phần SỞ XÂY DỰNG ĐẮK LẮK CÔNG BỐ THÔNG TIN NĂNG LỰC HOẠT ĐỘNG CỦA TỔ CHỨC TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐẮK LẮK được cập nhật ngày 03/5/2018 có 2 file, file 1 là danh sách từ STT 28 đến 89, file 2 là STT từ 01 đến 243. Vậy STT từ số 01 đến 27 trong file 1 tôi có thể tìm ở đâu? Đồng thời, theo 2 file trên thì có phải ở Đăk Lăk hiện tại chưa có công ty nào đủ năng lực làm QLDA về công trình dân dụng không? Nếu vậy, những dự án về xây dựng của cơ quan tôi (Bệnh viện) mà có giá trị dưới 15 tỷ thì sẽ hợp đồng với cá nhân hoặc Ban QLDA ĐTXD công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh để làm phần QLDA chứ ko có cty tư vấn QLDA như trước năm 2017 phải không? Rất mong nhận được trả lời của Sở Xây dựng. Tôi xin trân trọng cảm ơn!

Ngày gửi: 06/06/2018 bởi: Nguyễn Thị Nga

Sở Xây Dựng trả lời:

Kính gửi: Công dân Nguyễn Thị Nga (Emaịl: ngakt09@gmail.com)
Sở Xây dựng nhận được câu hỏi của Công dân Nguyễn Thị Nga qua thư điện tử, với nội dung: “Trên web này, phần Sở Xây dựng công bố thông tin năng lực hoạt động của tổ chức trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk được cập nhật ngày 03/5/2018 có 2 fìle, fìle 1 là danh sách từ STT 28 đến 89, file 2 là STT từ 01 đến 243. Vậy STT từ số 01 đến 27 trong file 1 tôi có thể tìm ở đâu? Đồng thời theo 2 file trên thì có phải ở Đắk Lắk hiện tại chưa có công ty nào đủ năng lực làm QLDA về công trình dân dụng không? Nếu vậy, những dự án về xây dựng của cơ quan tôi (Bệnh viện) mà có giá trị dưới 15 tỷ thì sẽ hợp đồng với cá nhân hoặc Ban QLDA ĐTXD công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh để làm phần QLDA chứ không có công ty tư vấn QLDA như trước năm 2017 phải không? ”
Sở Xây dựng có ý kiến như sau:
  1. Đối với danh sách các tổ chức đã đăng ký năng lực hoạt động Hạng 2, 3 theo STT từ 1 đến 243 và tồ chức đủ điều kiện hoạt động xây dựng công trình cấp 4 theo STT từ 1 đến 89 đă được đăng tải trên trang web của Sở Xây dựng (tính đến hết tháng 04/2018), đồng thời đăng tải trên website của Cục Quản lý Hoạt động xây dựng đối với tổ chức đăng ký năng lực Hạng 2, 3.
  2. Theo quy định tại Khoản 19 Điều 1 Nghị định số 42/2017/NĐ-CP ngày 05/4/2017 quy định tổ chức tư vấn Quản lý dự án phải có chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng; Tuy nhiên, đến tháng 6/2018, trên địa bàn tỉnh chỉ có Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Đắk Lắk đảm bảo điều kiện Hạng 2: Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp đã được Sở Xây dựng xác định năng lực theo công văn số 127Ỏ/SXD-QLXD ngày 31/5/2018;
Chủ đầu tư muốn ký hợp đồng tư vấn đối với cá nhân hành nghề độc lập thì cá nhân phải đảm bảo điều kiện theo quy định tại Khoản 3 Điều 148 Luật Xây dựng số 50/2014/QH13: Những chức danh, cá nhân hành nghề hoạt động xây dựng độc lập phải có chứng chỉ hành nghề theo quy định gồm an toàn lao động; giám đốc quản lý dự án, cá nhân trực tiếp tham gia quản lý dự án; chủ trì thiết kế quy hoạch xây dựng; chủ nhiệm khảo sát xây dựng; chủ nhiệm, chủ trì thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng; chỉ huy trưởng công trường; giám sát thi công xây dựng; kiểm định xây dựng; định giá xây dựng. Chứng chỉ hành nghề được phân thành hạng I, hạng II, hạng III; và Khoản 2
Điều 159 Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014: Cá nhân hành nghề độc lập trong hoạt động xây dựng có trách nhiệm đăng ký thông tin về năng lực hành nghề của mình với Sở Xây dựng nơi thường trú.
Sở Xây dụng có ý kiến như trên, để Công dân Nguyễn Thị Nga được biết./.

Câu hỏi: Em muốn làm thủ tục hoàn công nhà ở nhưng em không tìm thấy mẫu đơn xin hoàn công ở trên mạng. Các anh chị có thể cho em xin mẫu đơn xin hoàn công được không ạ?

Ngày gửi: 04/06/2018 bởi: Lê Nguyễn Thị Thanh Thúy

Sở Xây Dựng trả lời:

Đã hướng dẫn công dân qua điện thoại.

trân trọng!

Câu hỏi: Hiện nay em nghe thông tin về việc thay đổi cấp chứng chỉ hành nghề xây dựng. Em đã làm chứng chỉ định giá xây dựng ngày 31/8/2016, xin hỏi Sở XD em có cần thay đổi lại không, và thủ tục như thế nào ạ?

Ngày gửi: 25/05/2018 bởi: Phạm Văn Khánh

Sở Xây Dựng trả lời:

Bộ phận chuyên môn Sở Xây dựng đã hướng dẫn cho công dân qua điện thoại các nội dung công dân hỏi.

Câu hỏi: Xin hỏi trong hệ số điều chỉnh nhân công trên địa bàn Tp. BMT theo QĐ35/2017 là 1.363 đã bao gồm hệ số 1.0526 (hệ số chênh lệch giữa BMT/huyện) trong Quyết định 50/2015 của tỉnh chưa ?

Ngày gửi: 23/05/2018 bởi: Nguyễn Duy Thuật

Sở Xây Dựng trả lời:

Chào bạn, với nội dung bạn hỏi: trong hệ số điều chỉnh nhân công trên địa bàn Tp. BMT theo QĐ35/2017 là 1.363 đã bao gồm hệ số 1.0526 (hệ số chênh lệch giữa BMT/huyện) trong Quyết định 50/2015 của tỉnh chưa ?

Hiện tại chưa áp dụng! để biết thêm thông tin bạn liên hệ trực tiếp đến phòng Kinh tế vật liệu xây dựng, số điện thoại: 0262.3919.052, hoặc ông Huy Dũng - Phó Trưởng phòng: 0914.002.743

Câu hỏi: Tôi muốn học chứng chỉ tư vấn giám sát cần thủ tục gì? và bao giờ tổ chức học?

Ngày gửi: 17/05/2018 bởi: Lại Văn Thành

Sở Xây Dựng trả lời:

Chào bạn:

Về nội dung bạn hỏi, Sở Xây dựng có ý kiến như sau:

Sở Xây dựng không tổ chức đào tạo về cấp chứng chỉ hành nghề như bạn hỏi; về thời gian thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng được tổ chức hàng tháng do Sở Xây dựng tổ chức tại địa bàn tỉnh Đắk Lắk. Bạn truy cập vào địa chỉ: http://motcua.daklak.gov.vn/trang-chu/tra-cuu/chi-tiet-thu-tuc?ma-thu-tuc=19607 để biết về trình tự, thủ tục.

BQT gửi đến bạn thông tin về lớp đào tạo cấp chứng chỉ hành nghề do BXD tổ chức trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk tháng 5/2018 để bạn tham khảo cũng như thông tin cần liên hệ.

Thông tin cần giải đáp, bạn liên hệ trực tiếp phòng Quản lý xây dựng (gặp chị Cẩm Vân), số điện thoại: 0262.3855.610