Câu hỏi: Câu 1: Theo hướng dẫn số 1020/UBND-CN của tỉnh Đắk Lắk . Tôi hiểu như thế này có đúng không. - Người lập dự toán phải tự xây dựng đơn giá theo ĐM mới ( TT 10/2019) - Giá vật liệu, nhân công, ca máy thì lấy theo đơn giá cũ 2015. Vật liệu thì cộng với bảng bù giá, Nhân công và máy thi công thì nhân với hệ số điều chỉnh Tôi hiểu như vậy có đúng không? Câu 2: - Giá vật liệu theo đơn giá năm 2015 thì không có giá xi măng PCB vậy tôi phỉa lấy giá ở đâu? - Nhân công theo đơn giá năm 2015 thì không có nhóm 3, nhóm 4, nhóm 5 . vậy tôi phải lấy giá ở đâu?

Ngày gửi: 20/02/2020 bởi: Phạm Anh Lâm

Sở Xây Dựng trả lời:

Tại thời điểm 20/02/2020, việc lập dự toán phải áp dụng Thông tư số 09/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019; các Thông tư hướng dẫn mới của Bộ Xây dựng và theo hướng dẫn của UBND tỉnh Đắk Lắk tại Công văn số 1020/UBND-CN ngày 11/02/2020 về tăng cường công tác quản lý định mức dự toán xây dựng trong quản lý chi phí đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk.

Nhóm nhân công 3, 4, 5, …, 11 xác định theo quy định tại Thông tư số 15/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 của Bộ Xây dựng về hướng dẫn xác định đơn giá nhân công xây dựng. Đơn giá nhân công các nhóm trên tạm thời xác định bằng đơn giá nhân công nhóm 2.

- Giá vật liệu xi măng PCB xác định theo bảng giá vật liệu đến hiện trường xây lắp được công bố định kỳ hàng tháng trên Website của Sở Xây dựng Đắk Lắk.

- Đơn giá nhân công nhóm 3, 4, 5 tạm thời xác định bằng đơn giá nhân công nhóm 2.

/Upload/Images/vanban/n%C4%83m%202020/thang%203/cv%20624.pdf

Câu hỏi: Kính gửi : Sở xây dựng Đăk Lăk Hiện tại, Bộ xây dựng đã ban hành các thông tư hướng dẫn thực hiện Nghị Định 68/2019/NĐ-CP. Các thông tư sẽ có hiệu lực thi hành vào ngày 15/2/2020. Tôi có biết UBND tỉnh đã có công văn 1020/UBND-CN ngày 11/02/2020 về việc tăng cường công tác quản lý định mức dự toán xây dựng trong quản lý chi phí đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh Đăk Lak. Trong công văn cũng chỉ đạo áp dụng bộ định mức theo thông tư 10/2019/TT-BXD; Khi chưa có bộ đơn giá mới thì áp dụng bộ đơn giá cũ. Nhưng tôi có vướng mắc chỗ chi phí nhân công và ca máy. Theo phương pháp tính, và phân loại nhóm nhân công theo thông tư mới ( Thông tư 15/2019/TT-BXD và thông tư 11/TT-BXD ) thì khác với thông tư cũ (thông tư 05/2016). Vậy giờ những công trình lập dự toán xuất vào thời điểm sau ngày 15/02/2020 thì xử lý như thế nào, khi sở xây dựng chưa ban hành giá nhân công và ca máy mới? Nếu tính theo bộ định mức mới của thông tư 10/2019/TT-BXD. Thì Chi phí nhân công, ca máy sẽ tính theo thông tư mới hay theo thông tư cũ? + Trường hợp tính theo thông tư mới ( TT 15/2019/TT-BXD và thông tư 11/2019/TT-BXD ) thì tôi căn cứ giá nhân công, nhóm nhân công theo phụ lục 4 của TT 15/2019/TT-BXD để tính được hay không? Khi sở chưa có giá ban hành cụ thể, tôi tính theo giá thấp nhất của bộ quy định cho vùng để tính, như vậy có phù hợp không hay phải xử lý như thế nào cho phù hợp? Kính gửi Sở xây dựng, xin văn bản hướng dẫn cụ thể để lập dự toán trong thời điểm chuyển giao được phù hợp, sát với định hướng chung của sở và UBND tỉnh. Xin Cảm ơn!

Ngày gửi: 14/02/2020 bởi: Lê Thị Hy

Sở Xây Dựng trả lời:

Sở Xây dựng nhận được câu hỏi của bạn đọc Lê Thị Hy tại hòm thư lehy1611@gmail.com hỏi về đề nghị hướng dẫn áp dụng các Thông tư mới của Bộ Xây dựng về chi phí nhân công và ca máy trong quản lý chi phí đầu tư xây dựng;
Căn cứ Nghị định số 68/2019/NĐ-CP ngày 14/8/2019 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng; các Thông tư hướng dẫn, Sở Xây dựng có ý kiến như sau:
Kể từ thời điểm sau ngày 15/02/2020, các tổ chức, cá nhân có liên quan đến việc xác định chi phí đầu tư xây dựng thực hiện lập dự toán chi tiết theo định mức dự toán mới do Bộ Xây dựng ban hành kèm theo Thông tư số 10/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019.
Trong thời gian UBND tỉnh chưa ban hành đơn giá nhân công, máy thi công xây dựng mới thì tạm thời xác định đơn giá nhân công và máy thi công đầu vào theo các Bộ đơn giá xây dựng công trình do UBND tỉnh đã ban hành năm 2015 và nhân với các hệ số điều chỉnh chi phí nhân công, chi phí máy thi công tại Quyết định số 35/2017/QĐ-UBND ngày 21/12/2017 của UBND tỉnh.
Nhóm nhân công xác định theo quy định tại Thông tư số 15/2019/TTBXD ngày 26/12/2019 của Bộ Xây dựng về hướng dẫn xác định đơn giá nhân công xây dựng.
Sở Xây dựng có ý kiến để bạn đọc Lê Thị Hy biết thực hiện theo quy định.

Câu hỏi: Kính gởi: Sở Xây dựng ĐakLak, Công trình tôi thi công tại Tp.Buôn Ma Thuột đã hoàn thành : Công trình cấp III ( Vốn tư nhân), Chủ đầu tư muốn mời Sở xây dựng kiểm tra công tác nghiệm thu thì phải cần làm thủ tục gì, nội dung chuẩn bị gởi đến Quý Sở??? Mong Sở xây dựng trả lời giúp tôi, Cảm ơn!

Ngày gửi: 13/02/2020 bởi: Nguyễn Anh Tuấn

Sở Xây Dựng trả lời:

Kính gửi: Ông Nguyễn Anh Tuấn
Ngày 14/02/2020 Chi cục Giám định Xây dựng nhận được câu hỏi của công dân Nguyễn Anh Tuấn về trình tự, thủ tục, nội dung kiểm tra công tác nghiệm thu hoàn thành công trình. Sau khi nghiên cứu nội dung câu hỏi và các quy định hiện hành, Chi cục Giám định xây dựng trả lời như sau:
1. Đối với Chủ đầu tư:
- Chủ đầu tư nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Sở Xây dựng. Thời gian: Buổi sáng từ 7h00 đến 11h30; buổi chiều từ 13h30 đến 17h các ngày trong tuần (trừ thứ 7, chủ nhật và các ngày lễ, tết).
- Thành phần hồ sơ gồm:
+ Báo cáo hoàn thành thi công xây dựng hạng mục công trình, công trình xây dựng theo mẫu số 02, phụ lục I Thông tư số 04/2019/TT-BXD ngày 16 tháng 8 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng;
+ Báo cáo công tác giám sát thi công xây dựng công trình của tổ chức, cá nhân thực hiện giám sát thi công xây dựng công trình, nội dung báo cáo theo mẫu số 05, phụ lục I Thông tư số 04/2019/TT-BXD ngày 16 tháng 8 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng;
- Chủ đầu tư có trách nhiệm tổng hợp hồ sơ hoàn thành công trình (theo danh mục quy định tại phụ lục III Thông tư số 26/2016/TT-BXD ngày 26 tháng 10 năm 2016 của Bộ Xây dựng) để phục vụ kiểm tra công tác nghiệm thu.
2. Trình tự, nội dung thực hiện kiểm tra công tác nghiệm thu của Sở Xây dựng:
- Bước 1: Tiếp nhận hồ sơ.
- Bước 2: Lập kế hoạch, thông báo kế hoạch kiểm tra đến Chủ đầu tư.
- Bước 3: Kiểm tra thực tế thi công và hồ sơ hoàn thành công trình theo kế hoạch.
+ Quá trình kiểm tra được lập thành Biên bản, nội dung Biên bản nêu rõ các khiếm khuyết về chất lượng công trình, sự không phù hợp về hồ sơ pháp lý, hồ sơ quản lý chất lượng công trình so với quy định hiện hành (nếu có);
+ Ban hành thông báo sau kiểm tra công tác nghiệm thu với nội dung yêu cầu Chủ đầu tư và các đơn vị có liên quan bổ sung hồ sơ thiếu sót, giải trình, khắc phục các nội dung không phù hợp (nếu có).
- Bước 4: Thông báo chấp thuận kết quả nghiệm thu của Chủ đầu tư
+ Chủ đầu tư có trách nhiệm phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức rà soát, khắc phục các khiếm khuyết về chất lượng thi công thực tế và bổ sung các thiếu sót của hồ sơ hoàn thành công trình theo các nội dung yêu cầu của thông báo kết quả kiểm tra (nếu có), tổ chức nghiệm thu hoàn thành hạng mục công trình, công trình đưa vào sử dụng theo quy định; gửi biên bản nghiệm thu hoàn thành kèm theo báo cáo về việc khắc phục các tồn tại (nếu có) về Sở Xây dựng;
+ Căn cứ vào Biên bản nghiệm thu hoàn thành hạng mục công trình, công trình đưa vào sử dụng; Báo cáo về việc khắc phục các tồn tại (nếu có) của Chủ đầu tư, Sở Xây dựng ra văn bản chấp thuận kết quả nghiệm thu của Chủ đầu tư.
+ Thời hạn ban hành văn bản chấp thuận kết quả nghiệm thu của Chủ đầu tư: 10 ngày kể từ khi kết thúc kiểm tra (ngày ra thông báo kết quả kiểm tra). Trường hợp chủ đầu tư phải thực hiện các yêu cầu giải trình, khắc phục các tồn tại và thực hiện thí nghiệm đối chứng, thử tải, kiểm định chất lượng bộ phận, hạng mục hoặc toàn bộ công trình theo quy định tại Điều 29 Nghị định 46/2015/NĐ-CP thì thời hạn nêu trên được tính từ khi chủ đầu tư hoàn thành các yêu cầu này.
Chi cục Giám định Xây dựng trả lời câu hỏi theo các nội dung trên để công dân Nguyễn Anh Tuấn được biết và thực hiện theo quy định.

Câu hỏi: Em thi sát hạch cấp chứng chỉ và dạt yêu cầu kỳ sát hạch tháng 12 năm 2018. nhung vì một số lý do nên chưa đăng ký cấp chứng chỉ được. Như vậy kết quả sát hạch còn hiệu lực không ? Có thể đăng ký cấp chứng chỉ theo kết quả cũ đó được không? E xin cảm ơn cơ quan!

Ngày gửi: 10/02/2020 bởi: võ hồng tâm

Sở Xây Dựng trả lời:

Chào bạn!

Kết quả sát hạch chỉ có thời hạn trong 6 tháng!vì vậy bạn không thể đăng ký cấp chứng chỉ theo kết quả cũ (tháng 12 năm 2018).

Câu hỏi: Chào Anh Chị Công tác ở sở xây dựng. Hiện tại mình đang làm luận văn nghiên cứu tốt nghiệp cao học chuyên ngành Kiến Trúc, nên cần xin anh (chị) hỗ trợ cung cấp file cad quy hoạch 2 huyện Krong Bông và Huyện Lak, để phục vụ công việc nghiên cứu đề tài. Vì lý do tính chất công việc nên mình ko sắp xếp về BMT để trực tiếp lên giải trình xin Sở. Mong anh (chị) thông cảm hỗ trợ cho mình xin file và gửi qua mail như trên được không ạ. Trân Trọng cảm ơn !

Ngày gửi: 31/01/2020 bởi: Đỗ Chí Nguyên

Sở Xây Dựng trả lời:

Chào bạn!

Với nội dung bạn hỏi, Sở Xây dựng đã cung cấp file qua địa chỉ email của bạn.

Trân trọng!

Câu hỏi: Mình có tham khảo : Điều 49 Luật nhà ở năm 2014, có 9 đối tượng (điều kiện cần) thuộc đối được mua nhà ở XH; điều 51 nói rõ 3 ĐK về nhà ở, cư trú, thu nhập (điều kiện đủ). Câu hỏi : 1/ Mình công tác ở công ty TNHH, vợ làm ở Sở NN&PTNN : vợ chồng mình có đáp ứng điều kiện cần để mua nhà ở XH không ? 2/ Mình chưa có nhà nhưng có 1 lô đất ở phường khác với phường nơi có nhà ở XH thì mình có đáp ứng ĐK đủ để mua nhà XH không ? 3/ Chưa có nhà ở thuộc sở hữu của mình : trong trường hợp có đất đã làm nhà nhưng nhà không có giấy phép xây dựng thì nhà đó có phải là nhà ở thuộc sở hữu của mình không ? Dưới góc độ của đơn vị xét duyệt đối tượng mua nhà ở XH thì vợ chồng mình có thuộc đối tượng mua nhà ở XH không ? Cảm ơn

Ngày gửi: 26/12/2019 bởi: Ngô Quốc Phú

Sở Xây Dựng trả lời:

Chào bạn:
Với nội dung bạn hỏi, Sở Xây dựng có ý kiến như sau:
Câu hỏi 1:  Minh đang công tác ở Cty TNHH vợ làm ở Sở NN&PTNN vợ chồng mình có đáp ứng điều kiện cần để mua nhà ở xã hội không?
Trả lời: Theo tại Điều 49 Luật Nhà ở năm 2014 quy định về đối tượng được hưởng chính sách hỗ trợ về nhà ở xã hội. Trường hợp vợ chồng ông đáp ứng điều kiện tại tại Điều 49 Luật Nhà ở năm 2014 thì thuộc đối tượng được hưởng chính sách hỗ trợ về nhà ở xã hội.
Câu hỏi 2:  Minh chưa có nhà ở nhưng có một lô đất ở phường khác nơi có nhà ở xã hội thì mình có đáp ứng điều kiện cần để mua nhà ở xã hội không?
Trả lời:
   Theo Khoản 1,  Điều 51 Luật Nhà ở 2014, quy định: Đối với các trường hợp quy định tại khoản 1 Điều 50 của Luật này thì phải đáp ứng các điều kiện về nhà ở, cư trú, thu nhập theo quy định sau đây:
a) Điều kiện về nhà ở
- Chưa có nhà ở thuộc sở hữu của mình, chưa được mua, thuê hoặc thuê mua nhà ở xã hội, chưa được hưởng chính sách hỗ trợ nhà ở, đất ở dưới mọi hình thức tại nơi sinh sống, học tập hoặc có nhà ở thuộc sở hữu của mình nhưng diện tích nhà ở bình quân đầu người trong hộ gia đình thấp hơn mức diện tích nhà ở tối thiểu.
b) Điều kiện về cư trú
- Phải có đăng ký thường trú tại tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nơi có nhà ở xã hội;
- Trường hợp không có đăng ký thường trú thì phải có đăng ký tạm trú từ một năm trở lên tại tỉnh, thành phố này.
c) Điều kiện về thu nhập
- Các đối tượng 4, 5, 6 và 7 (điều)  thì phải thuộc diện không phải nộp thuế thu nhập thường xuyên theo quy định của pháp luật về thuế thu nhập cá nhân (vì người nộp thuế thu nhập cá nhân là những người có thu nhập cao).
Đề nghị ông đối chiếu để tham khảo.
Câu hỏi 3:
Trả lời: Do câu hỏi không rõ ràng, về đất ở hay xây dựng trên đất nông nghiệp, xây dựng dự trái pháp có bị cưỡng chế tháo dỡ hay không. vì vậy, Sở Xây dựng không có cơ sở trả lời ông.

Câu hỏi: e muon hoc nganh xay dung.o huyen krongpak co cho nao day nghanh xay dung khong ?

Ngày gửi: 22/12/2019 bởi: yphenie

Sở Xây Dựng trả lời:

Chào bạn:

Với nội bạn hỏi, bạn liên hệ trung tâm giáo dục thường xuyên của huyện Krông Pắk để xem có thông tin về mở lớp học về chuyên ngành xây dựng hay không! Sở Xây dựng không có chức năng đào tạo, cũng như liên kiết để mở các lớp học về ngành xây dựng!

Trân trọng!

Câu hỏi: Cho em hỏi về việc nộp lại hồ sơ xin cấp cchn điều chỉnh lại đã có kết quả chưa ạ. Em cảm ơn

Ngày gửi: 23/11/2019 bởi: nguyễn quý dương

Sở Xây Dựng trả lời:

Chào bạn:

Bạn vui lòng liên hệ đến bộ phận "một cửa" để có thông tin cụ thể! số điện thoại: 02623.852256.

Câu hỏi: Cho tôi hỏi phần chi tiết đơn giá vật liệu từ tháng 9, tháng 10/2019 thì tải ở đâu? có thấy công văn mà không thấy phần chi tiết cảm ơn.

Ngày gửi: 20/11/2019 bởi: Tô Minh Ái

Sở Xây Dựng trả lời:

Chào bạn, với  nội dung bạn hỏi, để tra cứu thông tin giá VLXD định kỳ bạn truy cập vào địa chỉ: http://soxaydungdaklak.gov.vn/p/thong-tin-can-biet/cong-bo-gia-vlxd.html để có thông tin chi tiết.

Trân trọng!

 

Câu hỏi: Kính chào Sở Xây dựng Cho tôi hỏi Nghị định Số: 68/2019/NĐ-CP của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng có hiệu lực từ ngày 1-10-2019 nhưng hiện tại chưa có thông tư hướng dẫn, vậy khi lập dự toán thì áp dụng như thế nào ạ. xin chân thành cảm ơn.

Ngày gửi: 15/11/2019 bởi: Mai Thanh Hải

Sở Xây Dựng trả lời:

Sở Xây dựng nhận được câu hỏi của bạn đọc Mai Thanh Hải tại hòm thư thanhhaixd2003@gmail.com hỏi về đề nghị hướng dẫn lập dự toán theo Nghị định số 68/2019/NĐ-CP ngày 14/8/2019 của Chính phủ; Căn cứ Nghị định số 68/2019/NĐ-CP ngày 14/8/2019 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng, Sở Xây dựng có ý kiến như sau:
1. Dự án đầu tư xây dựng đã phê duyệt truớc ngày Nghị định số 68/2019/NĐ-CP có hiệu lực và đang triển khai thì tiếp tục thực hiện quản lý chi phí đầu tư xây dựng (bao gồm cả việc điều chỉnh tổng mức đầu tư, điều chỉnh dự toán xây dựng) theo quy định của Nghị định số 32/2015/NÐ-CP ngày 23 tháng 5 năm 2015 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình.
2. Dự án đầu tư xây dựng đã lập, thẩm định nhưng chưa đuợc phê duyệt, hoặc đã phê duyệt nhưng chưa triển khai thì các hoạt động quản lý chi phí đầu tư xây dựng tiếp theo thực hiện theo quy định của Nghị định số 68/2019/NĐ-CP; việc điều chỉnh lại cơ cấu khoản mục chi phí trong tổng mức đầu tư đã phê duyệt theo quy định tại Nghị định này do nguời quyết định đầu tư quyết định trên cơ sở đảm bảo tiến độ thực hiện dự án và hiệu quả trong công tác quản lý. Ðối với các công việc, gói thầu đã triển khai ký hợp đồng thì thực hiện theo nội dung hợp đồng đã ký.
Trong thời gian chờ Thông tư hướng dẫn Nghị định số 68/2019/NĐ-CP, quý cơ quan tổ chức xác định chi phí đầu tư xây dựng theo phương pháp hướng dẫn tại Thông tư số 06/2016/TT-BXD ngày 10/3/2016 và thực hiện hoạt động quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình tương ứng với các trường hợp nêu trên. Hiện nay, Bộ Xây dựng dựng đang soạn thảo 10 Thông tư hướng dẫn thực hiện Nghị định số 68/2019/NĐ-CP của Chính phủ. Sau khi Bộ Xây dựng ban hành và có hiệu lực thì xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng theo quy định mới.
Sở Xây dựng có ý kiến để bạn đọc Mai Thanh Hải biết thực hiện theo quy định./.