Câu hỏi: theo Khoản 2 Điều 89 Luật Xây dựng 2014 thì (Công trình xây dựng ở nông thôn thuộc khu vực chưa có quy hoạch phát triển đô thị và quy hoạch chi tiết xây dựng được duyệt; nhà ở riêng lẻ ở nông thôn, trừ nhà ở riêng lẻ xây dựng trong khu bảo tồn, khu di tích lịch sử - văn hóa). vậy tôi ở buôn dhap rông (thôn 7) xã cư ê bur, thành phố Buôn Ma Thuột, đất thuộc ONT khi xây nhà 2 tầng tổng chiều cao dưới 15m, diện tích dưới 250m2. thì có cần xin giấy phép xây dựng không ạ?

Ngày gửi: 01/07/2020 bởi: mai hải

Sở Xây Dựng trả lời:

Kính gửi: Công dân Mai Hải
 
Sở Xây dựng nhận qua thư điện tử, với nội dung: “Hỏi về giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ. Theo Khoản 2 Điều 89 Luật Xây dựng năm 2014 thì (Công trình xây dựng ở nông thôn thuộc khu vực chưa có quy hoạch phát triển đô thị và quy hoạch chi tiết xây dựng được duyệt; nhà ở riêng lẻ nông thôn, trừ nhà ở riêng lẻ xây dựng trong khu bảo tồn, khu di tích lịch sử - văn hóa). Vậy tôi ở buôn Dhap Rông (thôn 7) xã Cư Êbur, thành phố Buôn Ma Thuột, đất thuộc ONT khi xây nhà 2 tầng, tổng chiều cao dưới 15m, diện tích dưới 250m2, thì có cần xin giấy phép xây dựng không?
Sở Xây dựng có ý kiến như sau:
Nội dung câu hỏi của Công dân Mai Hải không ghi cụ thể vị trí lô đất xây dựng nhà ở riêng lẻ. Vì vậy, Sở Xây dựng không có cơ sở xác định công trình nêu trên có thuộc đối tượng được miễn giấy phép xây dựng theo quy định tại Điểm k, Khoản 2, Điều 89 Luật Xây dựng năm 2014.
Đề nghị Công dân Mai Hải liên hệ UBND thành phố Buôn Ma Thuột để được hướng dẫn về cấp giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ theo thẩm quyền quy định tại Khoản 3, Điều 4 Quyết định số 44/2016/QĐ-UBND ngày 30/12/2016 của UBND tỉnh ban hành Quy định về cấp giấy phép xây dựng trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk.
Sở Xây dựng có ý kiến như trên, để Công dân Mai Hải được biết.

Câu hỏi: Kính gởi: Sở Xây Dựng Tỉnh Đắk Lắk Quý cơ quan có thể hướng dẫn chúng tôi về thủ tục đăng ký công bố giá vật liệu xây dựng tại Tỉnh Đắk Lắk được không ạ. Thanks and Best Regards

Ngày gửi: 26/06/2020 bởi: Lâm Hữu Phong

Sở Xây Dựng trả lời:

Chào bạn!

Với nội dung bạn hỏi, bạn liên hệ trực tiếp đến phòng Kinh tế và Vật liệu xây dựng để được hướng dẫn cụ thể.

Điện thoại: 0262 3.859.652-3.919.052 gặp anh Dũng Phó trưởng phòng, phụ trách phòng!

Trân trọng!

Câu hỏi: Dạ chào sở xây dựng em là sinh viên năm 3 đại học Kiến Trúc tp Hồ Chí Minh em là người sinh ra ở tỉnh đăk lăk và hiện nay em đang có làm một đồ án về sự biến đổi quy hoạch của tỉnh mình .xin sở cho em xin file bản đồ của tỉnh dăk lăk mình qua các năm trước nay tới hiện tại ạ .em xin cảm ơn

Ngày gửi: 15/06/2020 bởi: Hoàng Văn Nguyên

Sở Xây Dựng trả lời:

Chào bạn, với nội dung bạn hỏi đề nghị bạn liên hệ trực tiếp đến phòng Quy hoạch - Kiến trúc để được hướng dẫn cũng như cung cấp các tài liệu liên quan (nếu có).

Số điện thoại: 0262.3852354 - hoặc số điện thoại: 0989.159.916  A. Hiệu, phó trưởng phòng!

Trân trọng!

Câu hỏi: Kính gửi: Sở Xây dựng Đắk Lắk - Theo Điểm a Khoản 4 Điều 1 quy định Đối với công trình sửa chữa, bảo trì, cải tạo, nâng cấp, mở rộng sử dụng vốn chi sự nghiệp có chi phí thực hiện dưới 1 tỷ đồng chủ đầu tư tự tổ chức lập, thẩm định và chỉ được phê duyệt dự toán khi có ý kiến thẩm định nguồn vốn và khả năng cân đối vốn để thực hiện. Hiện nay các đơn vị chủ đầu tư đang hiểu rằng chỉ được phê duyệt dự toán các công trình này và không làm gì thêm. Tuy nhiên theo thông tư 92/2017/TT-BTC ngày 18/9/2017 của Bộ Tài chính quy định công trình có kinh phí thực hiện từ 500 triệu đồng trở lên phải phê duyệt Báo cáo Kinh tế - Kỹ thuật. - Ngoài ra một số công trình sửa chữa, bảo trì, cải tạo, nâng cấp, mở rộng sử dụng vốn chi sự nghiệp có chi phí thực hiện dưới 500 triệu đồng nhưng phải thực hiện các bước khảo sát, thiết kế bản vẽ thi công - Dự toán (Báo cáo Kinh tế - Kỹ thuật) thì mới có cơ sở lập dự toán và thi công được. Từ những vẫn đề nêu trên đề nghị Sở Xây dựng tỉnh Đắk Lắk giải đáp thắc mắc để chúng tôi thực hiện cho đúng quy định của pháp luật. Xin chân thành cảm ơn!

Ngày gửi: 12/06/2020 bởi: Trần Phương

Sở Xây Dựng trả lời:

Kính gửi: Bạn đọc Trần Phương, Địa chỉ: khối 4, phường Thành  Nhất, Tp.Buôn Ma Thuột (Email:ctxdtruongsa@gmail.com.
Sở Xây dựng nhận được câu hỏi của bạn đọc Trần Phương  tại hòm thư ctxdtruongsa@gmail.com hỏi: về việc thắc mắc Quyết định số 13/2020/QĐ-UBND của UBND tỉnh với nội dung như sau:
“ Theo Điểm a Khoản 4 Điều 1 quy định Đối với các công trình sửa chữa, bảo trì, cải tạo, nâng cấp, mở rộng sử dụng vốn chi sự nghiệp có chi phí thực hiện dưới 1 tỷ đồng chủ đầu tư tự tổ chức lập, thẩm định và chỉ được phê duyệt dự toán sau khi có ý kiến thẩm định nguồn vốn và khả năng cân đối vốn để thực hiện. Hiện nay các đơn vị chủ đầu tư đang hiểu rằng chỉ được phê duyệt dự toán các công trình này và không làm gì thêm. Tuy nhiên theo thông tư 92/2017/TT-BTC ngày 18/9/2017 của Bộ Tài chính quy định công trình có kinh phí thực hiện từ 500 triệu đồng trở lên phải phê duyệt Báo cáo Kinh tế - Kỹ thuật.
- Ngoài ra một số công trình sửa chữa, bảo trì, cải tạo, nâng cấp, mở rộng sử dụng vốn chi sự nghiệp có chi phí thực hiện dưới 500 triệu đồng nhưng phải phải thực hiện các bước khảo sát, thiết kế bản vẽ thi công - dự toán (Báo cáo kinh tế - Kỹ thuật) thì mới có cơ sở lập dự toán và thi công được”.
Căn cứ Quyết định số 13/2020/QĐ-UBND ngày 07/5/2020 của UBND tỉnh về việc Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về thẩm quyền trong quản lý dự án đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk ban hành kèm theo Quyết định số 22/2018/QĐ-UBND ngày 12/9/2018 của UBND tỉnh,
Sở Xây dựng trả lời bạn đọc Trần Phương như sau:
Đối với công trình sửa chữa, bảo trì, cải tạo, nâng cấp, mở rộng cơ sở vật chất sử dụng vốn chi sự nghiệp có chi phí thực hiện dưới 01 tỷ đồng không phải lập Báo cáo Kinh tế - kỹ thuật, chỉ lập dự toán công trình. Chủ đầu tư tiến hành lập dự toán công trình trên cơ sở hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công công trình hiện có theo các nội dung đã quy định ở trên với chi phí lập dự toán tính bằng khoảng 12% chi phí thiết kế xây dựng (Mục 4, phần II, Phụ lục số 2 Thông tư số 16/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 của Bộ Xây dựng: “Chi phí thiết kế xây dựng tính theo định mức tỷ lệ phần trăm (%) ban hành tại Phụ lục số 2 kèm theo Thông tư này đã gồm chi phí lập dự toán xây dựng, chi phí lập dự toán xây dựng chiếm khoảng 12% của chi phí thiết kế xây dựng”).
Trong trường hợp không có hồ sơ khảo sát, thiết kế bản vẽ thi công - dự toán, nếu thật sự cần thiết thì chủ đầu tư phải tổ chức lập hồ sơ khảo sát, thiết kế bản vẽ thi công - dự toán (Báo cáo kinh tế - kỹ thuật) để tổ chức thẩm định và phê duyệt theo quy định.
Sở Xây dựng trả lời cho bạn đọc Trần Phương tại hòm thư ctxdtruongsa@gmail.com để biết và thực hiện theo quy định./.

Câu hỏi: Nhà tôi có một miếng đất để trồng cà phê ở khu vực số 33 mai thị lựu, buôn ma thuột Tuy nhiên từ năm 2010 tới nay nhà nước có quyết định thu hồi để làm dự án nhà ở tới nay đã 10 năm rồi. Vậy cho tôi hỏi đất đó còn quy hoạch hay k? Vì cả nhà tôi sống nhờ vào hơn sào cà phê tới nay cũng k dám làm gì trên mảnh đất này. Điều này ảnh hưởng rất nhiều đến cuộc sống gia đình chúng tôi. Rất mong các cấp sớm trả lời để gia đình chúng tôi yên tâm làm ăn

Ngày gửi: 07/06/2020 bởi: Nguyễn thị lan

Sở Xây Dựng trả lời:

Kính gửi: Công dân Nguyễn Thị Lan
 
Sở Xây dựng nhận qua thư điện tử, với nội dung: “Nhà tôi có một miếng đất để trồng cà phê ở khu vực số 33 Mai thị Lựu, thành phố Buôn Ma Thuột. Tuy nhiên từ năm 2010 tới nay Nhà nước có quyết định thu hồi để làm dự án nhà ở tới nay 10 năm rồi. Vậy cho tôi hỏi còn quy hoạch hay không? Vì cả nhà tôi sống nhờ vào hơn sào cà phê tới nay không dám làm gì trên mảnh đất này. Điều này ảnh hưởng rất nhiều đến cuộc sống gia đình chúng tôi.”
Sở Xây dựng có ý kiến như sau:
Khu vực số 33 đường Mai Thị Lựu, thành phố Buôn Ma Thuột thuộc Quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 Khu trung tâm phường Ea Tam, thành phố Buôn Ma Thuột đã được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 23/QĐ-UBND ngày 06/01/2011, khu vực này được quy hoạch là Khu nhà ở Ký túc xá (ký hiệu: CH9) với diện tích 2,31ha để triển khai dự án Nhà ở sinh viên tập trung phía Nam. Tuy nhiên, dự án Nhà ở sinh viên tập trung phía Nam đã dừng triển khai tại Công văn số 1451/UBND-CN ngày 04/3/2016 của UBND tỉnh. Hiện nay UBND thành phố Buôn Ma Thuột đang triển khai điều chỉnh đồ án Quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 Khu trung tâm phường Ea Tam, thành phố Buôn Ma Thuột.        
Sở Xây dựng có ý kiến như trên, để Công dân Nguyễn Thị Lan được biết.

Câu hỏi: Hiện tại tôi có xây dựng nhà ở gồm có 1 tầng trệt và 3 tầng với tổng diện tích là 350m2. (do tôi tự thiết kế và tự vẽ bản vẽ xây dựng)công trình được xây trên đất chính chủ và phù hợp với quy hoạch xây dựng; thuộc trường hợp được miễn giấy phép. khi tôi đến UBND xã để nộp hồ sơ xin phép khởi công thì UBND xã trả lời đối với công trình xây dựng trên 250m2 phải được cấp phép xây dựng và phải có tổ chức, cá nhân đủ điều kiện để thiết kế và bản vẽ. Vậy tôi xin hỏi quý vơ quan UBND xã trả lời như vậy có đúng không

Ngày gửi: 03/06/2020 bởi: Nguyễn Văn An

Sở Xây Dựng trả lời:

Kính gửi: Công dân Nguyễn Văn An
 
Sở Xây dựng nhận qua thư điện tử, với nội dung: “Hiện tại tôi có xây dựng nhà ở gồm có 1 tầng trệt và 3 tầng với tổng diện tích là 300m2 (do tôi tự thiết kế và tự vẽ bản vẽ xây dựng) công trình được xây dựng trên đất chính chủ và phù hợp với quy hoạch xây dựng; thuộc trường hợp được miễn giấy phép. Khi tôi đến UBND xã để nộp hồ sơ xin phép khởi công thì UBND xã trả lời đối với công trình xây dựng trên 250m2 phải được cấp phép xây dựng và phải có tổ chức, cá nhân đủ điều kiện để thiết kế và bản vẽ. Vậy tôi xin hỏi quý cơ quan UBND xã trả lời như vậy có đúng không?
Sở Xây dựng có ý kiến như sau:
1. Về giấy phép xây dựng: Nội dung câu hỏi của Công dân Nguyễn Văn An không ghi cụ thể địa điểm xây dựng công trình, có 02 trường hợp như sau:
- Địa điểm xây dựng công trình tại nông thôn: Căn cứ điểm k, khoản 2, Điều 89 Luật xây dựng năm 2014: “Công trình xây dựng ở nông thôn thuộc khu vực chưa có quy hoạch phát triển đô thị và quy hoạch chi tiết xây dựng được duyệt; nhà ở riêng lẻ ở nông thôn, trừ nhà ở riêng lẻ xây dựng trong khu bảo tồn, khu di tích lịch sử - văn hóa” thuộc trường hợp được miễn giấy phép xây dựng.
- Địa điểm xây dựng công trình trong khu vực có quy hoạch phát triển đô thị đã được phê duyệt: Chủ đầu tư phải có giấy phép xây dựng do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp trước khi khởi công xây dựng công trình, thẩm quyền cấp giấy phép xây dựng được quy định tại Điều 4 Quyết định số 44/2016/QĐ-UBND ngày 30/12/2016 của UBND tỉnh ban hành Quy định về cấp giấy phép xây dựng trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk.
2. Về thiết kế xây dựng: Chỉ đối với nhà ở riêng lẻ dưới 03 tầng và có tổng diện tích sàn xây dựng dưới 250m2 thì hộ gia đình có thể tự tổ chức thiết kế và chịu trách nhiệm về an toàn của công trình và công trình lân cận theo quy định tại khoản 3, Điều 15 Thông tư số 15/2016/TT-BXD ngày 30/6/2016 của Bộ Xây dựng hướng dẫn về cấp giấy phép xây dựng. Như vậy, công trình nêu trên phải được tổ chức, cá nhân có đủ điều kiện năng lực phù hợp thiết kế xây dựng.
Sở Xây dựng có ý kiến như trên, để Công dân Nguyễn Văn An được biết.

Câu hỏi: Kính gửi: Sở xây dựng Tỉnh Đắk Lắk Tôi là hộ dân sống tại đường Đặng Nguyên Cẩn, Tp Buôn Ma Thuột. Đường Đặng Nguyên Cẩn thuộc quản lý của 2 Phường, Tự An và Tân Thành. Sau khi Thành phố có chủ trương và thực hiện làm mới mặt đường bằng bê tông. Đầu năm 2020 đến nay một số hộ dân thuộc địa bàn quản lý của phường tân thành (từ đầu đường xuống đến số nhà 16) đã xây lại tường rào và tự ý cơi nới, lấn chiếm ra phần đường dân sinh.  Vậy cho tôi hiir sự việc trên ai là đơn vị quản lý kiểm tra Kính mong cơ quan chức năng kiểm tra và đề nghị phá dỡ trả lại phần mặt đường dân sinh. Trân trọng cảm ơn

Ngày gửi: 13/05/2020 bởi: Phong nam

Sở Xây Dựng trả lời:

Với nội dung bạn hỏi, bạn vui vui lòng liên hệ với UBND phường hoặc UBND thành phố Buôn Ma Thuột để có thông tin cụ thể.

Trân trọng!

Câu hỏi: Tôi đã được cấp chứng chỉ hành nghề mã số: DAL-00087420 do Sở xây dựng Đắk Lăk cấp ngày 06 tháng 04 năm 2020. Nhưng khi tra cứu trên Website của Cục quản lý hoạt động xây dựng thì không hiển thị kết quả. Vậy Sở xây dựng cho hỏi là chứng chỉ hành nghề của tôi có vấn đề gì không ạ? Xin cám ơn!

Ngày gửi: 07/05/2020 bởi: THÁI VĂN SỸ

Sở Xây Dựng trả lời:

Chào bạn!

Nội dung bạn hỏi, do trên hệ thống cập nhật thông tin chưa kịp nên bạn tra cứu không thấy hiển thị!hiện thông tin đã có trên trang thông tin điện tử của Bộ xây dựng!

Trân trọng!

(kèm theo)

Câu hỏi: Trong bảng giá dọc tháng của Sở xây dựng, phần Hệ thống an toàn giao thông có : - Giá cột đỡ biển báo: Cột đỡ biển báo bằng ống kẽm được sơn clor hóa bằng sơn chuyên dụng giao thông không phản quang (tính theo mét), cho em hỏi giá này là có phải là giá hoàn thiện cho gồm cột + giằng + nắp chụp + sơn và công thực hiện không ạ? - Giá biển báo phản quang có phải bao gồm cả sơn rồi không ạ? Em cảm ơn.

Ngày gửi: 04/05/2020 bởi: Chu Thị Lệ Châu

Sở Xây Dựng trả lời:

Kính gửi: Bạn đọc Chu Thị Lệ Châu
     Địa chỉ email: chaubsbmt@gmail.com.
 
Sở Xây dựng nhận được câu hỏi của bạn đọc Chu Thị Lệ Châu tại hòm thư chaubsbmt@gmail.com hỏi về đề nghị hướng dẫn giá vật liệu cột đỡ biển báo và biển báo phản quang trong hệ thống an toàn giao thông;
Căn cứ Nghị định số 68/2019/NĐ-CP ngày 14/8/2019 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng; các Thông tư hướng dẫn của Bộ Xây dựng;
Căn cứ văn bản thông báo giá của nhà sản xuất,
Sở Xây dựng có ý kiến như sau:
- Giá cột đỡ biển báo bao gồm: cột, gằng, nắp chụp, sơn và nhân công gia công cột đỡ biển báo (Chưa bao gồm chi phí nhân công lắp dựng).
- Giá biển báo phản quang dán bằng màng phản quang, không dùng sơn.
Sở Xây dựng có ý kiến như trên để bạn đọc Chu Thị Lệ Châu biết thực hiện theo quy định.

Câu hỏi: Khiếu nại, khiếu kiện trong việc quản lý vận hành Chung cư Hoàng Anh Gia Lai TP Buôn Ma Thuột thuộc thẩm quyền Thanh tra xây dưng tỉnh Đắk Lắk không? Đơn vị, thẩm định hồ sơ Đăng ký của Doanh nghiệp trong việc quản lý vận hành chung cư Hoàng Anh Gia Lai, TP Buôn Ma Thuột có thuộc thẩm quyền của Sở xây dựng tỉnh Đắk Lăk không? Việc thẩm định hồ sơ Đăng ký của Doanh nghiệp trong việc quản lý vận hành chung cư Hoàng Anh Gia Lai, TP Buôn Ma Thuột do đơn vị nào quản lý, cấp phép? Rất mong quý cơ quan phúc đáp sớm!

Ngày gửi: 20/04/2020 bởi: Đỗ Hùng Cường

Sở Xây Dựng trả lời:

Chào bạn, với nội dung bạn hỏi, Sở Xây dựng có ý kiến như sau:
I. Khiếu nại, khiếu kiện trong việc quản lý vận hành Chung cư Hoàng Anh Gia Lai TP Buôn Ma Thuột thuộc thẩm quyền Thanh tra xây dưng tỉnh Đắk Lắk không:
Thanh tra Sở Xây dựng thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được quy định tại Điều 8, Nghị định số 26/2013/NĐ-CP ngày 29/3/2013 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động của thanh tra ngành Xây dựng. 
Căn cứ các Quy định của Luật khiếu nại; Luật Tố cáo và các quy định pháp luật khác có liên quan. Thì Thanh tra Sở Xây dựng không có thẩm quyền giải quyết Khiếu nại, khiếu kiện trong việc quản lý vận hành Chung cư Hoàng Anh Gia Lai TP Buôn Ma Thuột.
II. Đơn vị, thẩm định hồ sơ Đăng ký của Doanh nghiệp trong việc quản lý vận hành chung cư Hoàng Anh Gia Lai, TP Buôn Ma Thuột có thuộc thẩm quyền của Sở xây dựng tỉnh Đắk Lăk không? Việc thẩm định hồ sơ Đăng ký của Doanh nghiệp trong việc quản lý vận hành chung cư Hoàng Anh Gia Lai, TP Buôn Ma Thuột do đơn vị nào quản lý, cấp phép?:
1. Theo Điểm a, Khoản 2, Điều 105, Luật Nhà ở 2014 quy định thì đơn vị quản lý vận hành nhà chung cư phải có đủ điều kiện về chức năng và năng lực theo quy định sau đây:
“a) Được thành lập, hoạt động theo quy định của Luật doanh nghiệp hoặc Luật hợp tác xã và có chức năng quản lý vận hành nhà chung cư;”
Như vậy, việc thành lập Doanh nghiệp hay Hợp tác xã có chức năng quản lý vận hành chung cư do Sở Kế hoạch và Đầu tư cấp phép hoạt động.
2. Theo Khoản 6, Điều 2 Thông tư số 06/2019/TT-BXD ngày 31/10/2019 của Bộ Xây dựng về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư liên quan đến quản lý, sử dụng nhà chung cư, quy định việc công khai thông tin về đơn vị quản lý vận hành chung cư như sau:
“1. Trường hợp đơn vị quản lý vận hành nhà chung cư có nhu cầu công khai thông tin của đơn vị trên Cổng thông tin điện tử của Sở Xây dựng nơi đơn vị quản lý vận hành nhà chung cư đặt trụ sở chính hoặc của Cục Quản lý nhà và thị trường bất động sản để cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan biết thì gửi thông tin cần công khai (tên đơn vị, họ tên người đại diện theo pháp luật, địa chỉ, số điện thoại liên lạc) tới Sở Xây dựng nơi đơn vị quản lý vận hành nhà chung cư đặt trụ sở chính hoặc Cục Quản lý nhà và thị trường bat động sản để đăng tải.
2. Khi có thay đổi một trong các thông tin quy định tại Khoản 1 Điều này hoặc khi chấm dứt hoạt động, bị giải thể, phá sản, đơn vị quản lý vận hành nhà chung cư thông báo đến Sở Xây dựng nơi đơn vị quản lý vận hành đặt trụ sở chính, Cục Quản lý nhà và thị trường bất động sản để điều chỉnh hoặc xóa thông tin.
3. Trường hợp cơ quan đăng tải thông tin hoặc cơ quan có thẩm quyền khi tổ chức kiểm tra, thanh tra mà phát hiện đơn vị quản lý vận hành đã chấm dứt hoạt động hoặc đã giải thể, phá sản hoặc không còn đủ điều kiện để quản lý vận hành nhà chung cư theo quy định thì đơn vị đó bị xóa thông tin trên Cổng thông tin điện tử của cơ quan nơi đã đăng tải thông tin.”
Hiện nay, trên địa bàn tỉnh, chưa có đơn vị quản lý vận hành nhà chung cư có nhu cầu công khai thông tin của đơn vị trên Cổng thông tin điện tử của Sở Xây dựng. Vì vậy, để tra cứu đơn vị đủ điều kiện quản lý vận hành Chung cư, Sở Xây dựng hướng dẫn tra cứu tại Cổng thông tin điển tử của Cục Quản lý nhà và Thị trường bất động sản - Bộ Xây dựng (http://www.quanlynha.gov.vn).
 
Trân trọng!