Câu hỏi: Hiện tại Công ty tôi có thuê nhà xưởng để sản xuất. Do nhu cầu kinh doanh hiện tại nên Công ty không sử dụng hết diện tích nhà xưởng này và muốn cho thuê lại diện tích chưa sử dụng hết này. Nếu Công ty chúng tôi cho thuê lại có phải đăng ký ngành nghề kinh doanh Bất động sản và đáp ứng yêu cầu về vốn pháp định không? Xin chân thành cảm ơn!

Ngày gửi: 06/11/2020 bởi: Trần Quốc Toản

Sở Xây Dựng trả lời:

Chào bạn:

Với nội dung bạn hỏi về Đăng ký ngành nghề kinh doanh Bất động sản và đáp ứng yêu cầu về vốn pháp định: nội dung này thuộc thẩm quyền của Sở Kế hoạch và Đầu tư (đăng ký kinh doanh). 

Bạn vui lòng liên hệ với Sở Kế hoạch và Đầu tư để có thông tin cụ thể.

Trân trọng!

Câu hỏi: Kính gửi! Quý Cơ quan. - Đơn vị tôi tham gia công tác Lập báo cáo kinh tế kỹ thuật công trình Trường học vốn ngân sách thành phố, có tổng mức đầu tư dưới 500 triệu. Hồ sơ Lập báo cáo kinh tế kỹ thuật đã được phòng Quản lý đô thị thành phố thẩm định, Chủ đầu tư phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật và kế hoạch lựa chọn nhà thầu. Trong bảng kế hoạch lựa chọn nhà có 2 gói thầu tư vấn quản lý dự án và tư vấn giám sát thi công, hình thức chỉ định thầu rút gọn. - Vậy, theo Luật Đấu thầu đơn vị tôi có được tham gia thực hiện 2 gói thầu tư vấn quản lý dự án và tư vấn giám sát thi công cho công trình này hay không? - Mong được hồi đáp Quý Cơ quan. Tôi chân thành cảm ơn.

Ngày gửi: 29/10/2020 bởi: Hồ Quang Thoại

Sở Xây Dựng trả lời:

Chào bạn.

Với nội dung bạn hỏi, Sở xây dựng có ý kiến như sau: lĩnh vực bạn hỏi thuộc lĩnh vực của Sở kế hoạch và Đầu tư; bạn liên hệ để có thông tin chính xác theo yêu cầu!

Trân trọng!

Câu hỏi: Tôi có nộp hồ sơ chuyển đổi chứng chỉ hanh nghề xây dựng tại Trung tâm hành chính công, lệ phí thu la 150.000d, nhưng tai sao lại có số người cũng làm hso chuyển đổi như tôi thì lại thu chỉ là 75.000d. Và nếu theo thông tư 34/2020/TT-BTC thì mức thu 75.000d là đúng, còn mức thu 150.000d có đúng không?

Ngày gửi: 28/10/2020 bởi: quang

Sở Xây Dựng trả lời:

Chào bạn:

Cám ơn bạn đã phản hồi đến  Sở; do sai sót trong cấu hình hệ thống về mức thu phí và lệ phí!Sở Xây dựng đã kịp thời chỉ đạo công chức có trách nhiệm trao đổi trực tiếp qua điện thoại với công dân để nắm được thông tin chính xác.

Trân trọng!

Câu hỏi: Kính gửi Sở xây dựng: - Theo Thông tư số 02/2020/TT-BXD, ngày 20/7/2020 Về việc sửa đổi, bổ sung một số Điều của Nghị định 68/2019/NĐ-CP (Thông tư số 09/2019/TT-BXD Về Chi phí chung và chi phí nhà tạm để ở và điều hành); - Hỏi: + Đối với công trình lập báo cáo KTKT, các công trình thuộc dự án quy mô nhóm B, C có áp dụng điều chỉnh theo thông tư số 02/2020/TT-BXD, ngày 20/7/2020 (Chi phí chung và chi phí nhà tạm để ở và điều hành) không - Xin chân thành cảm ơn

Ngày gửi: 20/10/2020 bởi: Nguyễn Văn Thông

Sở Xây Dựng trả lời:

Chào bạn.

Với nội dung bạn hỏi, Sở Xây dựng đã cử công chức liên hệ và có hướng dẫn theo quy định.

Trân trọng!

Câu hỏi: Đơn giá nhân công vận hành và lái máy được lấy theo theo phụ lục 02 công văn 2658 nhưng trong các phần mềm dự toán khi phân tích thì không theo đơn giá, bậc nhân công trong phụ lục này Vậy khi lập dự toán người lập phải tự điều chỉnh theo công văn này hay sao, và nếu như tự điều chỉnh như vậy thì trong một công tác có nhiều máy thi công và nhân công vận hành khác nhau thì phân tích trên cơ sở nào. Kính mong Sở xây dựng giúp tôi giải đáp thắc mắc trên.

Ngày gửi: 10/10/2020 bởi: Ngô Quang Thức

Sở Xây Dựng trả lời:

Kính gửi: Công dân Ngô Quang Thức; Địa chỉ: Hoàng Hoa Thám, thành phố Buôn Ma Thuột; Số điện thoại: 0974374337; Email: quangthucxdqt@gmail.com
Sở Xây dựng nhận được câu hỏi của Công dân Ngô Quang Thức với nội dung: “Đơn giá nhân công vận hành và lái máy được lấy theo phụ lục số 02 công văn 2658/SXD-KTVLXD ngày 17/9/2020 nhưng trong các phần mềm dự toán khi phân tích thì không theo đơn giá, bậc nhân công trong phụ lục này. Vậy khi lập dự toán người lập phải tự điều chỉnh theo công văn này hay sao, và nếu như tự điều chỉnh như vậy thì trong một công tác có nhiều máy thi công và nhân công vận hành khác nhau thì phân tích trên cơ sở nào?”
Sở Xây dựng trả lời câu hỏi của công dân như sau:
1. Giá ca máy và thiết bị thi công được công bố tại Phụ lục số 02 Công văn số 2658/SXD-KTVLXD ngày 17/9/2020 của Sở Xây dựng về việc công bố đơn giá nhân công xây dựng, giá ca máy và thiết bị thi công trên địa bàn tỉnh quý IV/2020 đã bao gồm chi phí khấu hao, sửa chữa, nhiên liệu, năng lượng, chi phí nhân công điều khiển và chi phí khác của máy theo quy định tại Thông tư số 11/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 của Bộ Xây dựng. Do đó, đối với công tác sử dụng máy thi công có nhiều nhân công điều khiển máy với bậc nhân công khác nhau, người lập dự toán không cần tính toán lại chi phí ca máy để áp dụng vào đơn giá.
2. Trong trường hợp các phần mềm dự toán không tự động điều chỉnh đơn giá ca máy và thiết bị thi công theo công văn này thì người lập dự toán phải chủ động điều chỉnh lại cho đúng để dự toán được lập đảm bảo tính chính xác.
Sở Xây dựng trả lời để công dân biết và thực hiện cho đúng quy định./.

Câu hỏi: Trong Công văn 2673 điều chỉnh giá điện bình quân là 1684,44 đồng/Kwh Tuy nhiên tính ngược đơn giá điện từ Công văn 2658 thì giá điện bình quân là 1864,44 đồng/Kwh, phù hợp với Mức giá bán lẻ điện bình quân trong Quyết định 648/QĐ-BTC. Vậy có phải chăng Công văn 2673 có chút nhầm lẫn không? Tôi xin cảm ơn.

Ngày gửi: 02/10/2020 bởi: Chu Thị Lệ Châu

Sở Xây Dựng trả lời:

Kính gửi: Chu Thị Lệ Châu, Địa chỉ: Tp.Buôn Ma Thuột; Email:chaubsbmt@gmail.com.
Sở Xây dựng nhận được câu hỏi của bạn đọc Chu Thị Lệ Châu tại hòm thư: chaubsbmt@gmail.com hỏi: Công văn 2673 điều chỉnh Công văn 2658 với câu hỏi như sau:
“Trong Công văn 2673 điều chỉnh giá điện bình quân là 1.684,44 đồng/Kwh. Tuy nhiên tính ngược đơn giá điện từ Công văn 2658 thì giá điện bình quân là 1.864,44 đồng, phù hợp với Mức giá bán lẻ điện bình quân trong Quyết định 648/QĐ-BTC. Vậy có phải chăng Công văn 2673 có chút nhầm lẫn không? ”
Sau khi xem xét lại nội dung bạn đề nghị, Sở Xây dựng trả lời bạn đọc Chu Thị Lệ Châu như sau:
Căn cứ Công văn số 2763/SXD-KTVLXD ngày 28/9/2020 của Sở Xây dựng về việc đính chính đơn giá nhân công xây dựng; Giá nhiên liệu, năng lượng đầu vào trong giá ca máy và thiết bị thi công do Sở Xây dựng công bố tại Công văn số 2658/SXD-KTVLXD ngày 17/9/2020.
Trong quá trình soạn thảo có sự sai sót về nội dung như bạn đã nêu, Sở Xây dựng chân thành cảm ơn về sự góp ý của bạn; Đồng thời Sở Xây dựng đính chính lại giá điện bình quân như sau:

STT

Loại nhiên liệu,

năng lượng

Đã ban hành theo Công văn số 2763/SXD-KTVLXD ngày 28/9/2020 của Sở Xây dựng

Nội dung

đính chính

Ghi chú

3

Điện

- Giá điện bình quân: 1.684,44đồng/Kwh

- Giá điện bình quân: 1.864,44 đồng/Kwh

Về đơn giá ca máy, thiết bị thi công không thay đổi.

Sở Xây dựng trả lời cho bạn đọc Chu Thị Lệ Châu tại hòm thư chaubsbmt@gmail.com để biết và thực hiện theo quy định.

Câu hỏi: Tôi xin hỏi sở XD còn cấp chứng chỉ Kiểm định xây dựng công trình nông nghiệp và PTNT nữa không. Nếu sở không cấp thì cho tôi biết nơi nào cấp

Ngày gửi: 30/09/2020 bởi: Vu hong huong

Sở Xây Dựng trả lời:

Sở Xây dựng nhận câu hỏi của công dân Vu Hong Huong qua thư điện tử với nội dung: Tôi xin hỏi Sở Xây dựng còn cấp chứng chỉ Kiểm định xây dựng công trình NN & PTNT nữa không. Nếu Sở không cấp thì cho tôi biết nơi nào cấp?”
Sở Xây dựng trả lời như sau:
1. Hiện nay, Sở Xây dựng không cấp chứng chỉ hành nghề lĩnh vực Kiểm định xây dựng. Tại Khoản 10 Điều 1 Nghị định số 100/2018/NĐ-CP ngày 16/7/2018 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số quy định về điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc các lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng quy định về “Điều kiện hành nghề kiểm định” không phải “điều kiện cấp Chứng chỉ hành nghề kiểm định”. Đồng thời, tại Điều 2 Thông tư số 08/2018/TT-BXD ngày 05/10/2018 của Bộ Xây dựng về Hướng dẫn một số nội dung về chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng, chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng và quản lý nhà thầu nước ngoài hoạt động xây dựng tại Việt Nam không quy định về lĩnh vực hành nghề kiểm định xây dựng.
2. Cá nhân hoạt động về lĩnh vực Kiểm định xây dựng căn cứ theo quy định tại Khoản 10 Điều 1 Nghị định số 100/2018/NĐ-CP để hành nghề theo quy định.
Sở Xây dựng có ý kiến như trên, để công dân Vu Hong Huong được biết.

Câu hỏi: Tôi đang điều tra các mỏ vật liệu xây dựng thông thường như mỏ đá, cát, đất ...để phụ vụ dự toán công trình giao thông. Hỏi Sở có thông báo nào hay quyết định gì liện quan đến các loại vật liệu kể trên cho tôi xin

Ngày gửi: 28/09/2020 bởi: Nguyễn Khắc Thân

Sở Xây Dựng trả lời:

Kính gửi: Bạn đọc Nguyễn Khắc Thân, Địa chỉ email: khacthan@gmail.com.
 
Sở Xây dựng nhận được câu hỏi của bạn đọc Nguyễn Khắc Thân tại hòm thư khacthan@gmail.com hỏi về việc Sở có thông báo hay Quyết định gì liên quan đến danh sách các mỏ vật liệu xây dựng thông thường như đá, cát, đất để phục vụ dự toán công trình giao thông trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk;
Sở Xây dựng có ý kiến như sau:
Sở Xây dựng Đắk Lắk thực hiện công bố giá giá vật tư, vật liệu xây dựng đến hiện trường công trình định kỳ hàng tháng trên Website của Sở Xây dựng Đắk Lắk (http://soxaydungdaklak.gov.vn. Mục thông tin cần biết).
Trong đó, giá vật liệu xây dựng (chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng) tại các khu vực xây dựng trung tâm xã, phường, thị trấn thuộc huyện, thị xã và thành phố Buôn Ma Thuột (trong bán kính từ 1 đến 2 km) để các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan, tham khảo trong việc xác định giá xây dựng công trình.
Sở Xây dựng có ý kiến như trên để bạn đọc Nguyễn Khắc Thân biết thực hiện theo quy định./

Câu hỏi: Theo công văn 2658/SXD-KTVLXD "Công bố đơn giá nhân công xây dựng, giá ca máy và thiết bị thi công trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk Quý IV/2020" phát hành sáng nay (17/9/2020). Sau khi đọc công văn, so sánh và đối chiếu ngẫu nhiên một số lương với hàm tính lương của mình, tôi có chút thắc mắc như sau: Tại bảng 01: Lương nhân công trực tiếp sản xuất xây dựng, các mục 8 và 11 (tương ứng với NC nhóm 8 và 11) tôi nhận thấy không có lương bậc 7/7, theo đó lương các bậc 4,5/7; 5,0/7 và 6,0/7 cũng bị sai. Trên đây là ý kiến cá nhân của tôi, có lẽ là có sự nhầm lẫn của người biên soạn hoặc có thể là tôi sai, nếu tôi sai tôi thành thật xin lỗi và mong được Quý cơ quan giải thích. Xin trân trọng cảm ơn!

Ngày gửi: 17/09/2020 bởi: Nguyễn Thành Lanh

Sở Xây Dựng trả lời:

Sở Xây dựng nhận được câu hỏi của bạn đọc Nguyễn Thành Lanh tại hòm thư: thanhlanh1111@gmail.com hỏi: về việc thắc mắc đơn giá nhân công xây dựng, giá ca máy và thiết bị thi công trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk Quý IV/2020 do Sở Xây dựng công bố tại Công văn số 2658/SXD-KTVLXD ngày 17/9/2020.
Căn cứ Thông tư số 15/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 của Bộ Xây dựng hướng dẫn xác định đơn giá nhân công xây dựng; Công văn số 2658/SXD-KTVLXD ngày 17/9/2020 của Sở Xây dựng về việc công bố đơn giá nhân công xây dựng, giá ca máy và thiết bị thi công trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk Quý IV/2020
Sau khi xem xét lại nội dung bạn đề nghị, Sở Xây dựng trả lời bạn đọc Nguyễn Thành Lanh như sau:
Trong quá trình soạn thảo có sự sai sót về các nội dung như bạn đã nêu, Sở Xây dựng chân thành cảm ơn về sự góp ý của bạn; Đồng thời Sở Xây dựng đính chính lại các nội dung trên như sau:

Stt

Nhóm nhân công xây dựng

Đã ban hành theo Công văn số 2658/SXD-KTVLXD ngày 17/9/2020 của Sở Xây dựng

Nội dung

đính chính

Ghi chú

8

Nhóm 8

 

 

 

8.6

 

Nhân công - bậc 4,5/7

Nhân công - bậc 5,0/7

Về đơn giá nhân công xây dựng không thay đổi

8.7

 

Nhân công - bậc 5,0/7

Nhân công - bậc 6,0/7

Như trên

8.8

 

Nhân công - bậc 6,0/7

Nhân công - bậc 7,0/7

Như trên

11

Nhóm 11

 

 

 

11.6

 

Nhân công - bậc 4,5/7

Nhân công - bậc 5,0/7

Về đơn giá nhân công xây dựng không thay đổi

11.7

 

Nhân công - bậc 5,0/7

Nhân công - bậc 6,0/7

Như trên

11.8

 

Nhân công - bậc 6,0/7

Nhân công - bậc 7,0/7

Như trên

Sở Xây dựng trả lời cho bạn đọc Nguyễn Thành Lanh tại hòm thư thanhlanh1111@gmail.com  để biết và thực hiện theo quy định.

Câu hỏi: Kính gửi Sở Xây Dựng Đăk Lăk, em là sinh viên năm thứ 4 chuyên ngành Kiến trúc hiện đang theo học tại trường Đại học Bách Khoa TPHCM, em đang làm đề tài tốt nghiệp về công trình phục vụ đồng bào dân tộc thiểu số thuộc địa bàn huyện Buôn Đôn và thành phố Buôn Ma Thuôt ạ, em đang cần các tài liệu và bản vẽ quy hoạch cho 2 địa phương trên, rất mong được sự giúp đỡ của Sở ạ, em xin chân thành cảm ơn

Ngày gửi: 28/08/2020 bởi: Trần Gia Huy

Sở Xây Dựng trả lời:

Chào bạn!

Với nội dung như bạn yêu cầu, bạn liên hệ trực tiếp đến phòng Quy hoạch - Kiến trúc để được hướng dẫn!

Số điện thoại: 0262.3.852354, gặp anh Lê Hùng hoặc anh Nguyễn Thành Hiệu để được hướng dẫn.

Trân trọng!