Câu hỏi: Tôi đã nhận được công văn trả lời số 2015/SXD-KTVLXD ngày 31/07/2019 của Sở xây dựng. Nhân đây tôi muốn hỏi về quy cách mốc định mức CF.21100, mốc trong đơn giá Quyết định số 02/2018/QĐ-UBND là áp dụng cho toàn bộ loại mốc hay chỉ áp dụng cho một loại mốc theo quy định? Nếu theo một loại mốc thì quy cách kích thước mốc này như thế nào? Rất mong Sở có thể cho tôi giải đáp. Xin cảm ơn!

Ngày gửi: 08/08/2019 bởi: Lê Tuấn Anh

Sở Xây Dựng trả lời:

Sở Xây dựng nhận được câu hỏi của Công dân Lê Tuấn Anh với nội dung: “Tôi muốn hỏi về cách cắm mốc định mức CF.21100, mốc trong Quyết định số 02/2018/QĐ-UBND là áp dụng cho toàn bộ loại mốc hay chỉ áp dụng cho một loại mốc theo quy định? Nếu theo một loại mốc thì quy cách kích thước mốc này như thế nào?”

Sở Xây dựng trả lời câu hỏi của công dân như sau:

1. Quy cách của cột mốc được quy định tại Điều 20, Thông tư số 10/2016/TT-BXD ngày 15/3/2016 của Bộ Xây dựng quy định về cắm mốc giới và quản lý mốc giới theo quy hoạch xây dựng. Cụ thể:

“1. Cột mốc bao gồm phần móng chôn mốc, đế mốc và thân mốc, được sản xuất bằng bê tông cốt thép mác 200, đảm bảo độ bền vững, dễ nhận biết.

2. Đế mốc có kích thước 40x40x50 cm.

3. Thân mốc có chiều dài 90 cm. Mặt cắt ngang các loại thân mốc được quy định như sau:

a) Mốc tim đường có mặt cắt ngang hình tròn, đường kính 15 cm;

b) Mốc chỉ giới đường đỏ có mặt cắt ngang hình vuông, chiều dài cạnh 15 cm;

c) Mốc ranh giới các khu vực có mặt cắt ngang hình tam giác đều, chiều dài cạnh 15 cm;

d) Mốc tham chiếu có mặt cắt ngang giống mặt cắt ngang của mốc giới cần cắm; trên mốc tham chiếu thể hiện đầy đủ các thông số để dẫn chiếu đến mốc giới cần cắm.

4. Mặt mốc được gắn tim sứ hoặc tim sắt có khắc chìm ký hiệu và số hiệu mốc.

5. Độ sâu phần móng chôn mốc tối thiểu là 100 cm.”

2. Về giá cột mốc, Công dân tham khảo tại Công văn số 1800/SXD-KTVLXD ngày 15/7/2019 của Sở Xây dựng về việc công bố giá vật tư, vật liệu xây dựng tháng 7/2019 được đăng tải trên Website của Sở Xây dựng tỉnh Đắk Lắk.

Sở Xây dựng trả lời để công dân biết và tổ chức thực hiện đúng quy định./.

File đính kèm!

Câu hỏi: Anh ( chị ) cho em xin lịch thi sát hạch chứng chỉ hành nghề đợt nộp hồ sơ đến ngày 22/8/2019 với ạ ! Em cảm ơn !!!

Ngày gửi: 06/08/2019 bởi: Nguyễn Quý Dương

Sở Xây Dựng trả lời:

Sở Xây dựng gửi đến bạn lịch thi sát hạch ngày 21/8/2019. file đính kèm

Trân trọng!

Câu hỏi: cho em xin Công văn số 1327/SXD-QHKT ngày 26/6/2017 của Sở Xây dựng về việc hướng dẫn đánh giá các tiêu chí: Tiêu chí số 1, tiêu chí số 9, tiểu tiết số 17.4 để báo cáo thực hiện Tiêu chí số 17

Ngày gửi: 31/07/2019 bởi: đào tấn hiếu

Sở Xây Dựng trả lời:

Chào bạn
Sở Xây dựng gửi đến bạn Công văn số 1327/SXD-QHKT ngày 26/6/2017 của Sở Xây dựng về việc hướng dẫn đánh giá các tiêu chí: Tiêu chí số 1, tiêu chí số 9, tiểu tiết số 17.4 để báo cáo thực hiện Tiêu chí số 17
Trân trọng!

Câu hỏi: Kính chào Sở Xây Dựng, Hiện tại, tôi cần xây dựng đơn giá Cắm mốc ranh giới thửa đất. Theo tham khảo từ một số nơi thì tôi được biết hiện tại các văn bản Quyết định 43/2008/QĐ-UBND, Công văn số 1779/BXD-VP ngày 16/8/2007 của Bộ Xây Dựng và Công văn số 1776/BXD-VP ngày 16/8/2007 đều đã cũ và có văn bản thay thế. Mà các văn bản thay thế tôi tìm được thì lại không có định mức CK.04400 trước đây vẫn sử dụng. Vì vậy, tôi muốn hỏi là liệu tôi có thể xây dựng đơn giá mốc giới dựa theo định mức nào? Dựa theo những văn bản biện dẫn nào? Rất mong Sở có thể trả lời cho tôi. Xin cảm ơn!

Ngày gửi: 29/07/2019 bởi: Lê Tuấn Anh

Sở Xây Dựng trả lời:

Kính gửi: Công dân Lê Tuấn Anh
- Địa chỉ: phường Thắng Lợi, thành phố Buôn Ma Thuột
- Số điện thoại: 0382722344
- Email: anhletuan1305@gmail.com
Sở Xây dựng nhận được câu hỏi của Công dân Lê Tuấn Anh với nội dung: “Hiện tại, tôi cần xây dựng đơn giá Cắm mốc ranh giới thửa đất. Theo tham khảo từ một số nơi thì tôi được biết hiện tại các văn bản Quyết định số 43/2008/QĐ-UBND, Công văn số 1776/BXD-VP ngày 16/8/2007 của Bộ Xây dựng và Công văn số 1776/BXD-VP ngày 16/8/2007 đều đã cũ và có văn bản thay thế. Mà các văn bản thay thế tôi tìm được thì lại không có định mức CK.04400 trước đây vẫn sử dụng. Vì vậy tôi muốn hỏi liệu tôi có thể xây dựng đơn giá mốc giới dựa theo định mức nào? Dựa theo những văn bản biện dẫn nào?”
Sở Xây dựng trả lời câu hỏi của công dân như sau:
1. Quyết định số 43/2008/QĐ-UBND ngày 24/11/2008 của UBND tỉnh Đắk Lắk Công bố Bộ đơn giá xây dựng công trình-Phần Khảo sát trên địa bàn tỉnh đã hết hiệu lực và được thay thế bằng Quyết định số 02/2018/QĐ-UBND ngày 19/01/2018 của UBND tỉnh.
2. Để xây dựng đơn giá cắm mốc ranh giới, vận dụng định mức CF.21100 Cắm mốc chỉ giới đường đỏ, cắm mốc ranh giới quy hoạch được ban hành trong Quyết định số 02/2018/QĐ-UBND ngày 19/01/2018 của UBND tỉnh Đắk Lắk. Trường hợp không thể vận dụng định mức này, thì xây dựng định mức riêng theo Phụ lục số 05, Thông tư số 06/2016/TT-BXD ngày 10/03/2016 của Bộ Xây dựng về việc Hướng dẫn xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng.
3. Đối với trường hợp xây dựng định mức riêng phải được Bộ Xây dựng thống nhất trước khi trình UBND tỉnh ban hành Quy định tại Khoản 1, Điều 6 Quyết định số 22/2018/QĐ-UBND ngày 12/9/2018 của UBND tỉnh Đắk Lắk về Thẩm quyền trong quản lý dự án đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk.
Sở Xây dựng trả lời để công dân biết và tổ chức thực hiện cho đúng quy định./. 

Câu hỏi: Xin Chào ! Tôi đã nộp vào ngân sách nhà nước tiền mua nhà ở thuộc sở hữu nhà nước cho Kho bạc nhà nước Dak Lak từ ngày 14/3/2008. Có 8 hộ gia đình thuộc khu Tập thể Điện lực Ea Tam, phường Tự An trong diện giải tỏa nhưng 7 hộ đã được cấp đất ở từ mấy năm nay, chỉ còn tôi vẫn chưa được cấp đất ở, Vậy tôi muốn hỏi về thủ tục cấp đất ở nhanh nhất như thế nào? Mong sớm được sự trợ giúp trách nhiệm và chân thành của quý cơ quan. Xin Cảm ơn !

Ngày gửi: 08/07/2019 bởi: Nguyen Thi Dao

Sở Xây Dựng trả lời:

Kính gửi: Bà Nguyen Thi Dao
Sở Xây dựng nhận được câu hỏi củ bà trên trang thông tin điện tử của Sở với nội dung: “Tôi đã nộp vào ngân sách nhà nước tiền mua nhà ở thuộc sở hữu nhà nước cho Kho Bạc nhà nước Đắk Lắk từ ngày 14/3/2008. Có 08 hộ gia đình thuộc khu tập thể Điện lực Ea Tam, phường Tự An trong diện giải tỏa nhưng 07 hộ đã được cấp đất ở từ mấy năm nay, chỉ còn tôi vẫn chưa được cấp đất ở. Vậy tôi muốn hỏi thủ tục cấp đất ở nhanh nhất như thế nào? Mong sớm được sự trợ giúp trách nhiệm và chân thành của quý cơ quan. Xin Cảm ơn!”
Sở Xây dựng trả lời nội dung câu hỏi của bà như sau: Qua kiểm tra danh sách 08 hộ bị giải tỏa để xây dựng công trình công cộng và được giao đất tại khu vực khác theo quy hoạch đất ở tại Khu tập thể Điện lực Đắk Lắk (Nhà máy điện Ea Tam cũ) phường Tự An, thành phố Buôn Ma Thuột không có tên của bà Nguyen Thi Dao. Vì vậy, Sở Xây dựng không có cơ sở để trả lời câu hỏi của công dân.
Trân trọng!

Câu hỏi: Nơi tiếp nhận hồ sơ đăng kí thi chứng chỉ hành nghề đợt V năm 2019 ở đâu ạ?

Ngày gửi: 12/06/2019 bởi: Trương thị Xuân Hòa

Sở Xây Dựng trả lời:

Chào bạn: bạn vui lòng đến bộ phận "một cửa" Sở Xây dựng, số 15 Hùng vương, phường Tự An, thành phố Buôn Ma Thuột. điện thoại; 0262.3852256.

Trân trọng!

Câu hỏi: Anh chị cho mình hỏi kỳ thi tháng 6 này bao giờ nộp hồ sơ để thi sát hạch chứng chỉ Xây dựng

Ngày gửi: 11/06/2019 bởi: Phạm Thành Chung

Sở Xây Dựng trả lời:

Chào bạn: SXd đã đăng tải thông tin trên website và gửi file thông báo đến bạn được rõ. trân trọng!/Upload/Images/vanban/2019/thang%206%202019/TB%20DOT5-CV1240.pdf

Câu hỏi: Theo điều 49 Nghị định 59/NĐ-CP thì điều kiện để cấp chứng chỉ hành nghề giám sát là " Đã trực tiếp tham gia giám sát thi công hoặc tham gia thiết kế, thẩm định thiết kế, thi công xây dựng ít nhất 1 (một) công trình cấp III hoặc 2 (hai) công trình cấp IV cùng loại.". Vậy Tôi đang thực hiện công tác quản lý dự án vậy thì kinh nghiệm quản lý dự án có được tính là kinh nghiệm giám sát thi công để cấp chứng chỉ hành nghề hay không.

Ngày gửi: 27/03/2019 bởi: NGUYỄN QUANG HUY

Sở Xây Dựng trả lời:

Chào bạn: đối với nội dung bạn hỏi, vui lòng liên hệ trực tiếp đến phòng Quản lý Hoạt động xây dựng: công chức Nguyễn Sang, số điện thoại 0262.3855.610 để được hướng dẫn cụ thể và đầy đủ thông tin.

Trân trọng!

 

Câu hỏi: Chứng chỉ hành nghề giám sát của em đến ngày 25/4/2019 hết hạn, em đang làm hồ sơ sát hạch (cấp lại), các thủ tục thì em đã làm xong. Về phần thi sát hạch, cho em hỏi phải học phần câu hỏi như thế nào ạ?

Ngày gửi: 27/02/2019 bởi: Phạm Văn Khánh

Sở Xây Dựng trả lời:

Chào bạn, về nội dung bạn hỏi, BQT Sở Xây dựng có ý kiến như sau:

Bạn học theo nội dung câu hỏi tại tại Quyết định số 145/QĐ-BXD ngày 10/10/2017 của Bộ xây dựng và Quyết định số 1623/QĐ-BXD ngày 26/12/2018 của Bộ Xây dựng. Do Chứng chỉ còn hạn nên chỉ học phần pháp luật chung, riêng. Bạn được Miễn thi môn chuyên ngành.

Trân trọng!

Câu hỏi: Tại Đăk Lăk cơ quan chuyên ngành nào có Thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động đầu tư xây dựng theo Khoản 2 Điều 34 Nghị định 139/2017/NĐ-CP ngày 27/11/2017 của Chính phủ. Đối với công trình nông nghiệp phát triển nông thôn. Căn cứ theo Quyết định nào ?(Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng đối với hành vi kéo dài thời gian hoàn thiện hồ sơ, tài liệu phục vụ cho công tác nghiệm thu, thanh toán, quyết toán công trình theo quy định). Rất mong nhận được câu trả lời. Chân trành cảm ơn !

Ngày gửi: 27/02/2019 bởi: Trần Thị Nga

Sở Xây Dựng trả lời:

Chào bạn:
Với nội dung bạn hỏi, Sở Xây dựng có ý kiến như sau:
Về thẩm quyền xử phạt:  
Tại Đắk Lắk cơ quan chuyên ngành có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động đầu tư xây dựng theo Khoản 2, Điều 34 Nghị định số 139/2017/NĐ-CP ngày 27/11/2017 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động đầu tư xây dựng; khai thác, chế biến, kinh doanh khoáng sản làm vật liệu xây dựng, sản xuất, kinh doanh vật liệu xây dựng; quản lý công trình hạ tầng kỹ thuật: thuộc thẩm quyền của cơ quan Sở Xây dựng,
Cụ thể: Chánh Thanh tra Sở, quy định tại Điều 73 Nghị định số 139/2017/NĐ-CP.
Ngoài cơ quan chuyên ngành là Sở Xây dựng, thì cấp có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động đầu tư xây dựng theo Khoản 2, Điều 34 Nghị định số 139/2017/NĐ-CP còn có UBND cấp huyện theo Điều 77 Nghị định số 139/2017/NĐ-CP;  UBND cấp tỉnh theo Điều 78 Nghị định số 139/2017/NĐ-CP.
- Về các căn cứ pháp lý khác:
Theo hướng dẫn của Bộ Tài chính tại Thông tư số 09/2016/TT-BTC, ngày 18/01/2016 quy định về quyết toán dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn nhà nước; Thông tư 64/2018/TT-BTC ngày 30/7/2018 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 09/2016/TT-BTC ngày 18/01/2016 của Bộ Tài chính quy định về quyết toán dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn nhà nước.
Công văn số 5553/UBND-CN, ngày 18/7/2017 của UBND tỉnh Đắk Lắk về việc phối hợp xử lý đối với hành vi quyết toán công trình chậm. 
* Về nội dung công dân hỏi:   
“ Đối với công trình nông nghiệp phát triển nông thôn. Căn cứ theo Quyết định nào? (Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng đối với hành vi kéo dài thời gian hoàn thiện hồ sơ, tài liệu phục vụ cho công tác nghiệm thu, thanh toán, quyết toán công trình theo quy định)”.
- Về nội dung này chưa có thông tin đầy đủ về công trình: Như cấp quyết định đầu tư, tổng mức vốn đầu tư công trình và nguồn vốn đầu tư ….. nên chưa có cơ sở để trả lời theo ý kiến công dân.