Câu hỏi: Hiện nay đã có bảng khung giá đất chuyển mục đích sử dụng mới chưa? Thời gian áp dụng tính giá mới? Cảm ơn

Ngày gửi: 10/03/2020 bởi: Võ Quang Hòa

Sở Xây Dựng trả lời:

Chào bạn, với nội dung bạn hỏi bạn liên hệ với Sở Tài nguyên và Môi trường hoặc phòng tài nguyên và môi trường địa phương bạn sinh sống để có thông tin cụ thể!

Việc ban hành khung giá đất, chuyển mục đích sử dụng..không thuộc thẩm quyền của Sở Xây dựng.

Trân trọng!

Câu hỏi: mẫu đơn đăng ký thi giám sát xây dựng

Ngày gửi: 04/03/2020 bởi: hồ văn hoàn

Sở Xây Dựng trả lời:

Chào bạn

Với nội dung bạn hỏi, Bạn vui lòng tải biểu mẫu tại phụ lục số II, ban hành kèm theo Nghị định số 100/NĐ-CP ngày 16/7/2018 của Chính phủ.

(biểu mẫu kèm theo)

Câu hỏi: Kính gởi: Sở xây dựng DakLak CĐT thuê 1 đơn vị A thiết kế Kỹ thuật ( đã được Sở xây dựng daklak thẩm định). Sau này CĐT không tiếp tục thuê đơn vị A để Thiết kế thi công mà thuê một đơn vị B triển khai thiết kế thi công (có một số thay đổi về kết cấu so với bản vẽ kỹ thuật đã thẩm định). Cho hỏi bản vẽ thiết kế thi công do đơn vị B lập có phải gởi thẩm định lại không? và sau này lập bản vẽ hoàn công thì lấy bản vẽ nào hoàn công? Cảm ơn!

Ngày gửi: 27/02/2020 bởi: Nguyễn Anh Tuấn

Sở Xây Dựng trả lời:

Kính gửi: Công dân Nguyễn Anh Tuấn
 
Sở Xây dựng nhận qua thư điện tử, với nội dung: CĐT thuê 01 đơn vị A thiết kế kỹ thuật (đã được Sở Xây dựng Đắk Lắk thẩm định). Sau này CĐT không tiếp tục thuê đơn vị A để thiết kế thi công mà thuê một đơn vị B triển khai thiết kế thi công (có một số thay đổi về kết cấu so với bản vẽ kỹ thuật đã thẩm định). Cho hỏi bản vẽ thiết kế thi công do đơn vị B lập có phải gởi thẩm định lại không? Và sau này lập bản vẽ hoàn công thì lấy bản vẽ hoàn công nào?
Sở Xây dựng Đắk Lắk có ý kiến như sau:
1. Về việc điều chỉnh thiết kế xây dựng công trình: Qua trao đổi điện thoại trực tiếp với Công dân đặt câu hỏi, trong nội dung câu hỏi thiết kế kỹ thuật được hiểu là thiết kế bản vẽ thi công, do đó khi thiết kế bản vẽ thi công có thay đổi về kết cấu so với thiết kế đã được thẩm định thì việc điều chỉnh thiết kế xây dựng phải được thẩm định và phê duyệt theo quy định tại Điều 84 của Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014. Đồng thời, Chủ đầu tư có trách nhiệm lựa chọn các tổ chức, cá nhân đủ điều kiện năng lực để thực hiện các hoạt động xây dựng theo quy định.
2. Về lập bản vẽ hoàn công:
- Theo quy định tại Nghị định số 46/2015/NĐ-CP ngày 12/5/2015 của Chính phủ về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng thì bản vẽ hoàn công là bản vẽ công trình xây dựng hoàn thành, trong đó thể hiện vị trí, kích thước, vật liệu và thiết bị được sử dụng thực tế.
- Trường hợp các kích thước, thông số thực tế của hạng mục công trình, công trình xây dựng không vượt quá sai số cho phép so với kích thước, thông số thiết kế thì bản vẽ thi công được chụp (photocopy) lại và được các bên liên quan đóng dấu, ký xác nhận lên bản vẽ để làm bản vẽ hoàn công. Nếu các kích thước, thông số thực tế thi công có thay đổi so với kích thước, thông số của thiết kế bản vẽ thi công được phê duyệt thì cho phép nhà thầu thi công xây dựng ghi lại các trị số kích thước, thông số thực tế trong ngoặc đơn bên cạnh hoặc bên dưới các trị số kích thước, thông số cũ trong tờ bản vẽ này theo quy định tại Thông tư số 26/2016/TT-BXD ngày 26/10/2016.
Sở Xây dựng có ý kiến như trên, để Công dân Nguyễn Anh Tuấn được biết./.

Câu hỏi: Thông tư số 05/2016/TT-BXD ngày 10/3/2016 của Bộ Xây dựng về hướng dẫn xác định đơn giá nhân công trong quản lý chi phí đầu tư xây dựng có hiệu lực từ ngày 15/02/2020. Vậy tại thời điểm này 20/02/2020 Tôi lập dự toán xây dựng công trình có phải áp dụng chưa. Nếu áp dụng thì tính nhân công nhóm 3;4;5....11 như thế nào?

Ngày gửi: 20/02/2020 bởi: Phạm Anh Lâm

Sở Xây Dựng trả lời:

Kể từ thời điểm sau ngày 15/02/2020, các tổ chức, cá nhân có liên quan đến việc xác định chi phí đầu tư xây dựng thực hiện lập dự toán chi tiết theo định mức dự toán mới do Bộ Xây dựng ban hành kèm theo Thông tư số 10/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019. Giá vật liệu xây dựng đầu vào lấy theo bảng công bố giá hàng tháng đăng tải trên Website của Sở Xây dựng Đắk Lắk, các loại vật liệu phụ không có trong bảng công bố giá hàng tháng thì xác định theo đơn giá do UBND tỉnh công bố năm 2015. Các loại vật liệu chưa có trong bảng công bố giá thì giá vật liệu xây dựng được xác định trên cơ sở giá thị trường do tổ chức có chức năng cung cấp, báo giá của nhà sản xuất, thông tin giá của nhà cung cấp hoặc giá đã được áp dụng cho công trình khác có tiêu chuẩn, chất lượng tương tự.

Trong thời gian UBND tỉnh chưa ban hành đơn giá nhân công, máy thi công xây dựng mới thì tạm thời xác định đơn giá nhân công và máy thi công đầu vào theo các Bộ đơn giá xây dựng công trình do UBND tỉnh đã ban hành năm 2015 và nhân với các hệ số điều chỉnh chi phí nhân công, chi phí máy thi công tại Quyết định số 35/2017/QĐ-UBND ngày 21/12/2017 của UBND tỉnh.

văn bản kèm theo

Câu hỏi: Kính gửi: Sở xây dựng tỉnh Đắk Lắk Tôi đang làm dự toán cho công trình tại tỉnh Đắk Lắk. Tôi có thắc mắc về cách áp dụng những thông tư mới, chi phí nhân công, máy thi công và định mức vẫn áp dụng đơn giá cũ của tinh hay thay đổi theo thông tư 10/2019 ngày 26/12/2019. Xin cảm ơn

Ngày gửi: 20/02/2020 bởi: LÊ THỊ THÂN THƯƠNG

Sở Xây Dựng trả lời:

Sở Xây dựng nhận được câu hỏi của bạn đọc Lê Thị Thân Thương tại hòm thư thuonglt@gmail.com hỏi về đề nghị hướng dẫn lập dự toán theo Thông tư số 10/2019/TT-BXD và xác định về chi phí nhân công trong quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 68/2019/NĐ-CP ngày 14/8/2019 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng; các Thông tư hướng dẫn của Bộ Xây dựng,

Sở Xây dựng có ý kiến như sau:

Kể từ thời điểm sau ngày 15/02/2020, các tổ chức, cá nhân có liên quan đến việc xác định chi phí đầu tư xây dựng thực hiện lập dự toán chi tiết theo định mức dự toán mới do Bộ Xây dựng ban hành kèm theo Thông tư số 10/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019. Giá vật liệu xây dựng đầu vào lấy theo bảng công bố giá hàng tháng đăng tải trên Website của Sở Xây dựng Đắk Lắk, các loại vật liệu phụ không có trong bảng công bố giá hàng tháng thì xác định theo đơn giá do UBND tỉnh công bố năm 2015. Các loại vật liệu chưa có trong bảng công bố giá thì giá vật liệu xây dựng được xác định trên cơ sở giá thị trường do tổ chức có chức năng cung cấp, báo giá của nhà sản xuất, thông tin giá của nhà cung cấp hoặc giá đã được áp dụng cho công trình khác có tiêu chuẩn, chất lượng tương tự.

Trong thời gian UBND tỉnh chưa ban hành đơn giá nhân công, máy thi công xây dựng mới thì tạm thời xác định đơn giá nhân công và máy thi công đầu vào theo các Bộ đơn giá xây dựng công trình do UBND tỉnh đã ban hành năm 2015 và nhân với các hệ số điều chỉnh chi phí nhân công, chi phí máy thi công tại Quyết định số 35/2017/QĐ-UBND ngày 21/12/2017 của UBND tỉnh.

Nhóm nhân công xác định theo quy định tại Thông tư số 15/2019/TTBXD ngày 26/12/2019 của Bộ Xây dựng về hướng dẫn xác định đơn giá nhân công xây dựng. Đơn giá nhân công các nhóm 3, 4, 5, … tạm thời xác định bằng đơn giá nhân công nhóm 2.

/Upload/Images/vanban/n%C4%83m%202020/thang%203/cv%20625.pdf

Câu hỏi: Câu 1: Theo hướng dẫn số 1020/UBND-CN của tỉnh Đắk Lắk . Tôi hiểu như thế này có đúng không. - Người lập dự toán phải tự xây dựng đơn giá theo ĐM mới ( TT 10/2019) - Giá vật liệu, nhân công, ca máy thì lấy theo đơn giá cũ 2015. Vật liệu thì cộng với bảng bù giá, Nhân công và máy thi công thì nhân với hệ số điều chỉnh Tôi hiểu như vậy có đúng không? Câu 2: - Giá vật liệu theo đơn giá năm 2015 thì không có giá xi măng PCB vậy tôi phỉa lấy giá ở đâu? - Nhân công theo đơn giá năm 2015 thì không có nhóm 3, nhóm 4, nhóm 5 . vậy tôi phải lấy giá ở đâu?

Ngày gửi: 20/02/2020 bởi: Phạm Anh Lâm

Sở Xây Dựng trả lời:

Tại thời điểm 20/02/2020, việc lập dự toán phải áp dụng Thông tư số 09/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019; các Thông tư hướng dẫn mới của Bộ Xây dựng và theo hướng dẫn của UBND tỉnh Đắk Lắk tại Công văn số 1020/UBND-CN ngày 11/02/2020 về tăng cường công tác quản lý định mức dự toán xây dựng trong quản lý chi phí đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk.

Nhóm nhân công 3, 4, 5, …, 11 xác định theo quy định tại Thông tư số 15/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 của Bộ Xây dựng về hướng dẫn xác định đơn giá nhân công xây dựng. Đơn giá nhân công các nhóm trên tạm thời xác định bằng đơn giá nhân công nhóm 2.

- Giá vật liệu xi măng PCB xác định theo bảng giá vật liệu đến hiện trường xây lắp được công bố định kỳ hàng tháng trên Website của Sở Xây dựng Đắk Lắk.

- Đơn giá nhân công nhóm 3, 4, 5 tạm thời xác định bằng đơn giá nhân công nhóm 2.

/Upload/Images/vanban/n%C4%83m%202020/thang%203/cv%20624.pdf

Câu hỏi: Kính gửi : Sở xây dựng Đăk Lăk Hiện tại, Bộ xây dựng đã ban hành các thông tư hướng dẫn thực hiện Nghị Định 68/2019/NĐ-CP. Các thông tư sẽ có hiệu lực thi hành vào ngày 15/2/2020. Tôi có biết UBND tỉnh đã có công văn 1020/UBND-CN ngày 11/02/2020 về việc tăng cường công tác quản lý định mức dự toán xây dựng trong quản lý chi phí đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh Đăk Lak. Trong công văn cũng chỉ đạo áp dụng bộ định mức theo thông tư 10/2019/TT-BXD; Khi chưa có bộ đơn giá mới thì áp dụng bộ đơn giá cũ. Nhưng tôi có vướng mắc chỗ chi phí nhân công và ca máy. Theo phương pháp tính, và phân loại nhóm nhân công theo thông tư mới ( Thông tư 15/2019/TT-BXD và thông tư 11/TT-BXD ) thì khác với thông tư cũ (thông tư 05/2016). Vậy giờ những công trình lập dự toán xuất vào thời điểm sau ngày 15/02/2020 thì xử lý như thế nào, khi sở xây dựng chưa ban hành giá nhân công và ca máy mới? Nếu tính theo bộ định mức mới của thông tư 10/2019/TT-BXD. Thì Chi phí nhân công, ca máy sẽ tính theo thông tư mới hay theo thông tư cũ? + Trường hợp tính theo thông tư mới ( TT 15/2019/TT-BXD và thông tư 11/2019/TT-BXD ) thì tôi căn cứ giá nhân công, nhóm nhân công theo phụ lục 4 của TT 15/2019/TT-BXD để tính được hay không? Khi sở chưa có giá ban hành cụ thể, tôi tính theo giá thấp nhất của bộ quy định cho vùng để tính, như vậy có phù hợp không hay phải xử lý như thế nào cho phù hợp? Kính gửi Sở xây dựng, xin văn bản hướng dẫn cụ thể để lập dự toán trong thời điểm chuyển giao được phù hợp, sát với định hướng chung của sở và UBND tỉnh. Xin Cảm ơn!

Ngày gửi: 14/02/2020 bởi: Lê Thị Hy

Sở Xây Dựng trả lời:

Sở Xây dựng nhận được câu hỏi của bạn đọc Lê Thị Hy tại hòm thư lehy1611@gmail.com hỏi về đề nghị hướng dẫn áp dụng các Thông tư mới của Bộ Xây dựng về chi phí nhân công và ca máy trong quản lý chi phí đầu tư xây dựng;
Căn cứ Nghị định số 68/2019/NĐ-CP ngày 14/8/2019 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng; các Thông tư hướng dẫn, Sở Xây dựng có ý kiến như sau:
Kể từ thời điểm sau ngày 15/02/2020, các tổ chức, cá nhân có liên quan đến việc xác định chi phí đầu tư xây dựng thực hiện lập dự toán chi tiết theo định mức dự toán mới do Bộ Xây dựng ban hành kèm theo Thông tư số 10/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019.
Trong thời gian UBND tỉnh chưa ban hành đơn giá nhân công, máy thi công xây dựng mới thì tạm thời xác định đơn giá nhân công và máy thi công đầu vào theo các Bộ đơn giá xây dựng công trình do UBND tỉnh đã ban hành năm 2015 và nhân với các hệ số điều chỉnh chi phí nhân công, chi phí máy thi công tại Quyết định số 35/2017/QĐ-UBND ngày 21/12/2017 của UBND tỉnh.
Nhóm nhân công xác định theo quy định tại Thông tư số 15/2019/TTBXD ngày 26/12/2019 của Bộ Xây dựng về hướng dẫn xác định đơn giá nhân công xây dựng.
Sở Xây dựng có ý kiến để bạn đọc Lê Thị Hy biết thực hiện theo quy định.

Câu hỏi: Kính gởi: Sở Xây dựng ĐakLak, Công trình tôi thi công tại Tp.Buôn Ma Thuột đã hoàn thành : Công trình cấp III ( Vốn tư nhân), Chủ đầu tư muốn mời Sở xây dựng kiểm tra công tác nghiệm thu thì phải cần làm thủ tục gì, nội dung chuẩn bị gởi đến Quý Sở??? Mong Sở xây dựng trả lời giúp tôi, Cảm ơn!

Ngày gửi: 13/02/2020 bởi: Nguyễn Anh Tuấn

Sở Xây Dựng trả lời:

Kính gửi: Ông Nguyễn Anh Tuấn
Ngày 14/02/2020 Chi cục Giám định Xây dựng nhận được câu hỏi của công dân Nguyễn Anh Tuấn về trình tự, thủ tục, nội dung kiểm tra công tác nghiệm thu hoàn thành công trình. Sau khi nghiên cứu nội dung câu hỏi và các quy định hiện hành, Chi cục Giám định xây dựng trả lời như sau:
1. Đối với Chủ đầu tư:
- Chủ đầu tư nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Sở Xây dựng. Thời gian: Buổi sáng từ 7h00 đến 11h30; buổi chiều từ 13h30 đến 17h các ngày trong tuần (trừ thứ 7, chủ nhật và các ngày lễ, tết).
- Thành phần hồ sơ gồm:
+ Báo cáo hoàn thành thi công xây dựng hạng mục công trình, công trình xây dựng theo mẫu số 02, phụ lục I Thông tư số 04/2019/TT-BXD ngày 16 tháng 8 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng;
+ Báo cáo công tác giám sát thi công xây dựng công trình của tổ chức, cá nhân thực hiện giám sát thi công xây dựng công trình, nội dung báo cáo theo mẫu số 05, phụ lục I Thông tư số 04/2019/TT-BXD ngày 16 tháng 8 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng;
- Chủ đầu tư có trách nhiệm tổng hợp hồ sơ hoàn thành công trình (theo danh mục quy định tại phụ lục III Thông tư số 26/2016/TT-BXD ngày 26 tháng 10 năm 2016 của Bộ Xây dựng) để phục vụ kiểm tra công tác nghiệm thu.
2. Trình tự, nội dung thực hiện kiểm tra công tác nghiệm thu của Sở Xây dựng:
- Bước 1: Tiếp nhận hồ sơ.
- Bước 2: Lập kế hoạch, thông báo kế hoạch kiểm tra đến Chủ đầu tư.
- Bước 3: Kiểm tra thực tế thi công và hồ sơ hoàn thành công trình theo kế hoạch.
+ Quá trình kiểm tra được lập thành Biên bản, nội dung Biên bản nêu rõ các khiếm khuyết về chất lượng công trình, sự không phù hợp về hồ sơ pháp lý, hồ sơ quản lý chất lượng công trình so với quy định hiện hành (nếu có);
+ Ban hành thông báo sau kiểm tra công tác nghiệm thu với nội dung yêu cầu Chủ đầu tư và các đơn vị có liên quan bổ sung hồ sơ thiếu sót, giải trình, khắc phục các nội dung không phù hợp (nếu có).
- Bước 4: Thông báo chấp thuận kết quả nghiệm thu của Chủ đầu tư
+ Chủ đầu tư có trách nhiệm phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức rà soát, khắc phục các khiếm khuyết về chất lượng thi công thực tế và bổ sung các thiếu sót của hồ sơ hoàn thành công trình theo các nội dung yêu cầu của thông báo kết quả kiểm tra (nếu có), tổ chức nghiệm thu hoàn thành hạng mục công trình, công trình đưa vào sử dụng theo quy định; gửi biên bản nghiệm thu hoàn thành kèm theo báo cáo về việc khắc phục các tồn tại (nếu có) về Sở Xây dựng;
+ Căn cứ vào Biên bản nghiệm thu hoàn thành hạng mục công trình, công trình đưa vào sử dụng; Báo cáo về việc khắc phục các tồn tại (nếu có) của Chủ đầu tư, Sở Xây dựng ra văn bản chấp thuận kết quả nghiệm thu của Chủ đầu tư.
+ Thời hạn ban hành văn bản chấp thuận kết quả nghiệm thu của Chủ đầu tư: 10 ngày kể từ khi kết thúc kiểm tra (ngày ra thông báo kết quả kiểm tra). Trường hợp chủ đầu tư phải thực hiện các yêu cầu giải trình, khắc phục các tồn tại và thực hiện thí nghiệm đối chứng, thử tải, kiểm định chất lượng bộ phận, hạng mục hoặc toàn bộ công trình theo quy định tại Điều 29 Nghị định 46/2015/NĐ-CP thì thời hạn nêu trên được tính từ khi chủ đầu tư hoàn thành các yêu cầu này.
Chi cục Giám định Xây dựng trả lời câu hỏi theo các nội dung trên để công dân Nguyễn Anh Tuấn được biết và thực hiện theo quy định.

Câu hỏi: Em thi sát hạch cấp chứng chỉ và dạt yêu cầu kỳ sát hạch tháng 12 năm 2018. nhung vì một số lý do nên chưa đăng ký cấp chứng chỉ được. Như vậy kết quả sát hạch còn hiệu lực không ? Có thể đăng ký cấp chứng chỉ theo kết quả cũ đó được không? E xin cảm ơn cơ quan!

Ngày gửi: 10/02/2020 bởi: võ hồng tâm

Sở Xây Dựng trả lời:

Chào bạn!

Kết quả sát hạch chỉ có thời hạn trong 6 tháng!vì vậy bạn không thể đăng ký cấp chứng chỉ theo kết quả cũ (tháng 12 năm 2018).

Câu hỏi: Chào Anh Chị Công tác ở sở xây dựng. Hiện tại mình đang làm luận văn nghiên cứu tốt nghiệp cao học chuyên ngành Kiến Trúc, nên cần xin anh (chị) hỗ trợ cung cấp file cad quy hoạch 2 huyện Krong Bông và Huyện Lak, để phục vụ công việc nghiên cứu đề tài. Vì lý do tính chất công việc nên mình ko sắp xếp về BMT để trực tiếp lên giải trình xin Sở. Mong anh (chị) thông cảm hỗ trợ cho mình xin file và gửi qua mail như trên được không ạ. Trân Trọng cảm ơn !

Ngày gửi: 31/01/2020 bởi: Đỗ Chí Nguyên

Sở Xây Dựng trả lời:

Chào bạn!

Với nội dung bạn hỏi, Sở Xây dựng đã cung cấp file qua địa chỉ email của bạn.

Trân trọng!