Câu hỏi: Theo công văn 2658/SXD-KTVLXD "Công bố đơn giá nhân công xây dựng, giá ca máy và thiết bị thi công trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk Quý IV/2020" phát hành sáng nay (17/9/2020). Sau khi đọc công văn, so sánh và đối chiếu ngẫu nhiên một số lương với hàm tính lương của mình, tôi có chút thắc mắc như sau: Tại bảng 01: Lương nhân công trực tiếp sản xuất xây dựng, các mục 8 và 11 (tương ứng với NC nhóm 8 và 11) tôi nhận thấy không có lương bậc 7/7, theo đó lương các bậc 4,5/7; 5,0/7 và 6,0/7 cũng bị sai. Trên đây là ý kiến cá nhân của tôi, có lẽ là có sự nhầm lẫn của người biên soạn hoặc có thể là tôi sai, nếu tôi sai tôi thành thật xin lỗi và mong được Quý cơ quan giải thích. Xin trân trọng cảm ơn!

Ngày gửi: 17/09/2020 bởi: Nguyễn Thành Lanh

Sở Xây Dựng trả lời:

Sở Xây dựng nhận được câu hỏi của bạn đọc Nguyễn Thành Lanh tại hòm thư: thanhlanh1111@gmail.com hỏi: về việc thắc mắc đơn giá nhân công xây dựng, giá ca máy và thiết bị thi công trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk Quý IV/2020 do Sở Xây dựng công bố tại Công văn số 2658/SXD-KTVLXD ngày 17/9/2020.
Căn cứ Thông tư số 15/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 của Bộ Xây dựng hướng dẫn xác định đơn giá nhân công xây dựng; Công văn số 2658/SXD-KTVLXD ngày 17/9/2020 của Sở Xây dựng về việc công bố đơn giá nhân công xây dựng, giá ca máy và thiết bị thi công trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk Quý IV/2020
Sau khi xem xét lại nội dung bạn đề nghị, Sở Xây dựng trả lời bạn đọc Nguyễn Thành Lanh như sau:
Trong quá trình soạn thảo có sự sai sót về các nội dung như bạn đã nêu, Sở Xây dựng chân thành cảm ơn về sự góp ý của bạn; Đồng thời Sở Xây dựng đính chính lại các nội dung trên như sau:

Stt

Nhóm nhân công xây dựng

Đã ban hành theo Công văn số 2658/SXD-KTVLXD ngày 17/9/2020 của Sở Xây dựng

Nội dung

đính chính

Ghi chú

8

Nhóm 8

 

 

 

8.6

 

Nhân công - bậc 4,5/7

Nhân công - bậc 5,0/7

Về đơn giá nhân công xây dựng không thay đổi

8.7

 

Nhân công - bậc 5,0/7

Nhân công - bậc 6,0/7

Như trên

8.8

 

Nhân công - bậc 6,0/7

Nhân công - bậc 7,0/7

Như trên

11

Nhóm 11

 

 

 

11.6

 

Nhân công - bậc 4,5/7

Nhân công - bậc 5,0/7

Về đơn giá nhân công xây dựng không thay đổi

11.7

 

Nhân công - bậc 5,0/7

Nhân công - bậc 6,0/7

Như trên

11.8

 

Nhân công - bậc 6,0/7

Nhân công - bậc 7,0/7

Như trên

Sở Xây dựng trả lời cho bạn đọc Nguyễn Thành Lanh tại hòm thư thanhlanh1111@gmail.com  để biết và thực hiện theo quy định.

Câu hỏi: Kính gửi Sở Xây Dựng Đăk Lăk, em là sinh viên năm thứ 4 chuyên ngành Kiến trúc hiện đang theo học tại trường Đại học Bách Khoa TPHCM, em đang làm đề tài tốt nghiệp về công trình phục vụ đồng bào dân tộc thiểu số thuộc địa bàn huyện Buôn Đôn và thành phố Buôn Ma Thuôt ạ, em đang cần các tài liệu và bản vẽ quy hoạch cho 2 địa phương trên, rất mong được sự giúp đỡ của Sở ạ, em xin chân thành cảm ơn

Ngày gửi: 28/08/2020 bởi: Trần Gia Huy

Sở Xây Dựng trả lời:

Chào bạn!

Với nội dung như bạn yêu cầu, bạn liên hệ trực tiếp đến phòng Quy hoạch - Kiến trúc để được hướng dẫn!

Số điện thoại: 0262.3.852354, gặp anh Lê Hùng hoặc anh Nguyễn Thành Hiệu để được hướng dẫn.

Trân trọng!

Câu hỏi: V/v Hỏi về quy mô chuồng trại thuộc diện miễn phép xây dựng. Kính gởi Sở xây Dựng Daklak Tôi là Bùi Sĩ Đại Trú tại 15 Đường 24A, Thôn 7 xã Hòa Thuận. Gia đình tôi có một thửa đất rộng 4,700m2 Đất đã chuyển đổi thành Đất nông nghiệp khác để xây dựng chuồng trại chăn nuôi. Chúng tôi dự định xây dựng 3 chuồng trại với quy mô như sau: - 02 Chuồng gà diện tích 1000m2 nền xi măng độ cao 3,5m, tường bằng lưới B40 phủ bạt, 2 đầu hồi tường gạch có hệ thống 5 quạt hút. - 01 Nhà úm gà con diện tích 950m2 nền xi măng độ cao 3,5m, tường bằng lưới B40 phủ bạt, 2 đầu hồi tường gạch có hệ thống 1 quạt hút. - 02 nhà để cám 40m2, Khu cách ly gà bệnh + trữ trấu, dụng cụ 500m2 cao 3,5m, tường bằng gạch + lưới B40. Xin Hỏi với đặc thù chuồng trại như trên có cần phải xin phép xây dựng không? Xin cho biết quy mô cụ thể của loại chuồng trại cấp IV theo tài liệu nào. Xin được sớm hồi đáp trân trọng cảm ơn. Bùi Sĩ Đại (Gởi lúc 13h30' Ngày 27/8/2020)

Ngày gửi: 27/08/2020 bởi: Bùi Sĩ Đại

Sở Xây Dựng trả lời:

Sở Xây dựng nhận qua thư điện tử, với nội dung: “Gia đình tôi có một thửa đất rộng 4.700m2 đất đã chuyển đổi thành đất nông nghiệp khác để xây dựng chuồng trại chăn nuôi. Chúng tôi dự định xây dựng 03 chuồng trại với quy mô như sau: 02 chuồng gà diện tích 1.000m2 nền xi măng cao 3,5m, tường bằng lưới B40 phủ bạt, 2 đầu hồi tường gạch có hệ thống 5 quạt hút; 01 nhà úm gà con diện tích 950m2 nền xi măng cao độ 3,5m, tường bằng lưới B40 phủ bạt, 2 đầu hồi tường gạch có hệ thống 1 quạt hút; 02 nhà để cám 40m2, khu cách ly gà bệnh và trữ trấu, dụng cụ 500m2 cao 3,5m, tường bằng gạch và lưới B40. Xin hỏi với đặc thù chuồng trại như trên có cần phải xin cấp giấy phép xây dựng không? Xin cho biết quy mô cụ thể của loại chuồng trại cấp IV theo tài liệu nào?”.
Sở Xây dựng có ý kiến như sau:
1. Về giấy phép xây dựng: Nội dung câu hỏi của Công dân Bùi Sĩ Đại không ghi cụ thể địa điểm xây dựng công trình, có 02 trường hợp như sau:
a) Địa điểm xây dựng công trình ở nông thôn thuộc khu vực chưa có quy hoạch phát triển đô thị được duyệt: Căn cứ điểm k, khoản 2, Điều 89 Luật xây dựng năm 2014: “Công trình xây dựng ở nông thôn thuộc khu vực chưa có quy hoạch phát triển đô thị và quy hoạch chi tiết xây dựng được duyệt; nhà ở riêng lẻ ở nông thôn, trừ nhà ở riêng lẻ xây dựng trong khu bảo tồn, khu di tích lịch sử - văn hóa” thuộc trường hợp được miễn giấy phép xây dựng.
Ngoài ra, kể từ ngày 01/01/2021, Luật số 62/2020/QH14 sửa đổi, bổ sung một số điều Luật Xây dựng có hiệu lực, thì các trường hợp được miễn giấy phép xây dựng được quy định tại khoản 30, Điều 1 Luật số 62/2020/QH14 sửa đổi, bổ sung một số điều Luật Xây dựng.
b) Địa điểm xây dựng công trình trong khu vực có quy hoạch phát triển đô thị đã được phê duyệt: Chủ đầu tư phải có giấy phép xây dựng do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp trước khi khởi công xây dựng công trình, thẩm quyền cấp giấy phép xây dựng được quy định tại Điều 4 Quyết định số 44/2016/QĐ-UBND ngày 30/12/2016 của UBND tỉnh ban hành Quy định về cấp giấy phép xây dựng trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk.
2. Về quy mô của chuồng trại có cấp công trình là cấp IV:
Theo mục 2.1.1, Bảng 2, Phụ lục 2 ban hành kèm theo Thông tư số 03/2016/TT-BXD ngày 10/3/2016 của Bộ Xây dựng quy định về phân cấp công trình xây dựng và hướng dẫn áp dụng trong quản lý hoạt động đầu tư xây dựng, và mục 2.1.1, Phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư số 07/2019/TT-BXD ngày 07/11/2019 của Bộ Xây dựng sửa đổi, bổ sung, thay thế một số quy định tại Thông tư số 03/2016/TT-BXD ngày 10/3/2016, thì chuồng trại có cấp công trình là cấp IV khi từng hạng mục công trình (chuồng gà, nhà úm gà, nhà để cám, khu cách ly gà bệnh và trữ trấu, dụng cụ) có quy mô như sau: Chiều cao: ≤ 6m; Số tầng cao: 01 tầng; Tổng diện tích sàn: < 1.000m2; Nhịp kết cấu lớn nhất: < 15m.
Sở Xây dựng có ý kiến như trên, để Công dân Bùi Sĩ Đại được biết./.

Câu hỏi: Kính gởi: Sở Xây Dựng Tỉnh DakLak, Tôi là Trần Thị Thanh Thủy - Là người đại diện của Hộ Kinh Doanh Trang Trại Ê Đê. Tôi đang có kế hoạch xây dựng trang trại chăn nuôi gà gia công tại Thửa đất số: 323 - Tờ bản đồ số 98 thuộc Xã Dlieya - Huyện Krông Năng - Daklak là khu vực không nằm trong quy hoạch đô thị. Chúng tôi đã làm kế hoạch bảo vệ môi trường và đưọc UBND huyện Krông Năng cấp "Giấy xác nhận - Đăng Ký Kế Hoạch Bảo Vệ Môi Trường" Số 09/GXN-UBND cấp ngày 6 tháng 7 năm 2020. Hiện chúng tôi cũng đã được Công ty CP Tư Vấn Xây Dựng DakLak - Đ/c Số 52 Lê Duẩn, TP. Buôn Ma Thuột lập hồ sơ thiết kế công trình như quy định đảm bảo kỹ thuật, kết cấu của công trình. Được biết, Ngày 04/5/2020, Bộ Xây dựng đã có công văn 2095/BXD-HĐXD hướng dẫn về cấp giấy phép xây dựng công trình nông nghiệp. Theo quy định tại Điểm k Khoản 2 Điều 89 Luật Xây dựng năm 2014 thì “Công trình xây dựng ở nông thôn thuộc khu vực chưa có quy hoạch phát triển đô thị và quy hoạch chi tiết xây dựng được duyệt; …..” thuộc đối tượng miễn giấy phép xây dựng. Tuy nhiên, việc xây dựng chuồng trại chăn nuôi và nhà nông nghiệp phải phù hợp với quy hoạch chăn nuôi và pháp luật về môi trường. (Trích Dẫn: http://moc.gov.vn/vn/tin-tuc/1178/62677/huong-dan-ve-cap-giay-phep-xay-dung-cong-trinh-nong-nghiep.aspx) Như vậy kính xin Sở Xây Dựng tỉnh Daklak cho chúng tôi được biết, Công trình của chúng tôi có được áp dụng theo hương dẫn theo công văn 2095/BXD-HĐXD của Bộ Xây Dựng hay không? Rất mong được quý cơ quan sớm hồi đáp. Trân Trọng HKD: Trần Thị Thanh Thủy

Ngày gửi: 06/08/2020 bởi: Hộ Kinh Doanh Trần Thị Thanh Thủy

Sở Xây Dựng trả lời:

Kính gửi: KHD Trần Thị Thanh Thủy.
Sở Xây dựng nhận được câu hỏi của HKD Trần Thị Thanh Thủy và Công văn số 779/UBND-KTHT ngày 13/8/2020 của UBND huyện Krông Năng về việc hướng dẫn cấp giấy phép xây dựng trang trại chăn nuôi.
Sở Xây dựng có ý kiến như sau:
1. Về quy mô công trình và giấy tờ về đất đai:
- Quy mô công trình: Theo hồ sơ gửi kèm theo Công văn số 779/UBND-KTHT, quy mô trang trại chăn nuôi của bà Trần Thị Thanh Thủy gồm 02 chuồng lạnh với tổng diện tích sàn 3.300m2 (công trình cấp III) tại thửa đất số 323, tờ bản đồ số 98, xã Đliêya, huyện Krông Năng.
- Giấy tờ về đất đai: Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số CU 364844 do Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh cấp ngày 16/6/2020, thửa đất nêu trên có mục đích sử dụng là đất trồng cây lâu năm.
Căn cứ số thứ tự 1.1.2, Mục I, Phụ lục số 01 ban hành kèm theo Thông tư số 27/2018/TT-BTNMT ngày 14/12/2018 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về thống kê, kiểm kê đất đai và lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất, thì đất trồng cây lâu năm không được sử dụng để xây dựng chuồng trại chăn nuôi. Như vậy, để xây dựng công trình trang trại chăn nuôi phải chuyển mục đích sử dụng đất cho phù hợp.
2. Về cấp giấy phép xây dựng công trình:
Căn cứ điểm k, khoản 2, Điều 89 Luật xây dựng năm 2014: “Công trình xây dựng ở nông thôn thuộc khu vực chưa có quy hoạch phát triển đô thị và quy hoạch chi tiết xây dựng được duyệt; nhà ở riêng lẻ ở nông thôn, trừ nhà ở riêng lẻ xây dựng trong khu bảo tồn, khu di tích lịch sử - văn hóa” thuộc trường hợp được miễn giấy phép xây dựng. Nhưng việc xây dựng công trình phải phù hợp với mục đích sử dụng đất.
Ngoài ra, kể từ ngày 01/01/2021, Luật số 62/2020/QH14 sửa đổi, bổ sung một số điều Luật Xây dựng có hiệu lực, thì theo quy định tại khoản 30, Điều 1 quy định trường hợp được miễn giấy phép xây dựng: “Công trình xây dựng cấp IV, nhà ở riêng lẻ ở nông thôn có quy mô dưới 07 tầng và thuộc khu vực không có quy hoạch đô thị, quy hoạch xây dựng khu chức năng hoặc quy hoạch chi tiết xây dựng điểm dân cư nông thôn đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt; công trình xây dựng cấp IV, nhà ở riêng lẻ ở miền núi, hải đảo thuộc khu vực không có quy hoạch đô thị, quy hoạch xây dựng khu chức năng; trừ công trình, nhà ở riêng lẻ được xây dựng trong khu bảo tồn, khu di tích lịch sử - văn hóa;”. Như vậy, kể từ ngày 01/01/2020, với quy mô công trình nêu trên (công trình cấp III) sẽ không thuộc trường hợp được miễn giấy phép xây dựng theo khoản 30, Điều 1 Luật số 62/2020/QH14. Thủ tục cấp giấy phép xây dựng công trình nêu trên sẽ theo quy định hiện hành.

Câu hỏi: Theo mục 4, điều 1 Quyết định số Số: 13/2020/QĐ-UBND ngày 07/05/2020 với nội dung: Chi phí thực hiện dưới 01 (một) tỷ đồng được bố trí vốn chi sự nghiệp trong dự toán ngân sách nhà nước: Chủ đầu tư tự tổ chức lập, thẩm định và chỉ được phê duyệt dự toán công trình sau khi có ý kiến thẩm định nguồn vốn và khả năng cân đối vốn để thực hiện; Vậy cho hỏi mình đang lập công trinh tổng dự toán 660 triệu thì hệ số chi phí thiết kế tính theo chi phí lập báo cáo KTKT theo TT16 hay áp dụng hệ số chi phí thiết kế bản vẽ thi công đối với công trình thiết kế 2 bước. Công trình tổng dự toán như trên có lập báo cáo KTKT hay không? hệ số áp dụng như thế nào.

Ngày gửi: 03/08/2020 bởi: TRƯƠNG LỢI

Sở Xây Dựng trả lời:

Kính gửi: Công dân Trương Lợi (Email: Truongloi47@gmail.com)
 
Sở Xây dựng nhận câu hỏi của công dân Trương Lợi qua thư điện tử với nội dung: Theo mục 4, điều 1 Quyết định số: 13/2020/QĐ-UBND ngày 07/05/2020 với nội dung: Chi phí thực hiện dưới 01 (một) tỷ đồng được bố trí vốn chi sự nghiệp trong dự toán ngân sách nhà nước: Chủ đầu tư tự tổ chức lập, thẩm định và chỉ được phê duyệt dự toán công trình sau khi có ý kiến thẩm định nguồn vốn và khả năng cân đối vốn để thực hiện; Vậy cho hỏi mình đang lập công trình tổng dự toán 660 triệu thì hệ số chi phí thiết kế tính theo chi phí lập báo cáo KTKT theo TT16 hay áp dụng hệ số chi phí thiết kế bản vẽ thi công đối với công trình thiết kế 2 bước. Công trình tổng dự toán như trên có lập báo cáo KTKT hay không? hệ số áp dụng như thế nào.?”
Sở Xây dựng trả lời như sau:
1. Theo quy định tại điểm b Khoản 2 Điều 5 Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng, công trình có tổng dự toán 660 triệu đồng chỉ yêu cầu lập Báo cáo kinh tế - kỹ thuật.
2. Theo quy định tại điểm a Khoản 2 Điều 23 Nghị định số 59/2015/NĐ-CP quy định: Thiết kế một bước là thiết kế bản vẽ thi công được áp dụng đối với công trình có yêu cầu lập Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng. Đồng thời, theo quy định tại Điều 55 Luật Xây dựng 2014, nội dung Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng bao gồm: Thiết kế bản vẽ thi công, thiết kế công nghệ (nếu có) và dự toán xây dựng.
3. Định mức chi phí lập Báo cáo kinh tế - kỹ thuật được quy định tại Bảng số 2.3 Phụ lục số 2 Thông tư số 16/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 của Bộ Xây dựng về Hướng dẫn xác định chi phí quản lý dự án và tư vấn đầu tư xây dựng.
Sở Xây dựng có ý kiến như trên, để công dân Trương Lợi được biết.

Câu hỏi: Tôi có công trình thuộc huyện M'Đrắk. Chủ đầu tư lựa chọn nhà thầu tư vấn khảo sát thiết kế kỹ thuật và kí hợp đồng trước khi lập và phê duyệt nhiệm vụ khảo sát. Quyết định phê duyệt nhiệm vụ và phương án khảo sát cùng nhau. Khi chúng tôi trình cơ quan thẩm định thì cơ quan thẩm định nói như vậy là làm sai luật. Nhiệm vụ khảo sát phải được lập và phê duyệt, sau đó, trên cơ sở nhiệm vụ được duyệt đưa vào hồ sơ mời thầu (hồ sơ yêu cầu) để tổ chức lựa chọn nhà thầu khảo sát, sau đó mới lập phương án và phê duyệt phương án khảo sát, có nghĩa là nhiệm vụ khảo sát phải được lập trước khi ký hợp đồng với tư vấn khảo sát. Tôi xin hỏi cơ quan thẩm định nói như vậy có đúng không? nội dung trên được quy định ở đâu? tôi xin chân thành cảm ơn!

Ngày gửi: 02/07/2020 bởi: Nguyễn Quang Tuấn

Sở Xây Dựng trả lời:

Sở Xây dựng trả lời như sau:
- Khoản 2 Điều 12 Nghị định 46/2015/NĐ-CP ngày 12/5/2015 của Chính phủ về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng quy định: “Nhiệm vụ khảo sát xây dựng do nhà thầu thiết kế lập. Trường hợp chưa lựa chọn được nhà thầu thiết kế, người quyết định đầu tư hoặc chủ đầu tư được thuê tổ chức, cá nhân có đủ điều kiện năng lực lập nhiệm vụ khảo sát xây dựng.”
- Khoản 1 Điều 13 Nghị định 46/2015/NĐ-CP quy định: “Nhà thầu khảo sát lập phương án kỹ thuật khảo sát xây dựng phù hợp với nhiệm vụ khảo sát xây dựng, các tiêu chuẩn về khảo sát xây dựng được áp dụng và trình chủ đầu tư phê duyệt.”
Như vậy, việc lập nhiệm vụ khảo sát xây dựng và lập phương án kỹ thuật khảo sát xây dựng là 2 phần việc khác nhau và do 2 chủ thể thực hiện, trong đó, phương án kỹ thuật khảo sát xây dựng (do nhà thầu khảo sát thực hiện) phải phù hợp với nhiệm vụ khảo sát xây dựng được duyệt. Vì vậy, việc ban hành“Quyết định phê duyệt nhiệm vụ và phương án khảo sát cùng nhau” theo nội dung câu hỏi trên là không phù hợp.
Các quy định liên quan tới quản lý chất lượng công tác khảo sát xây dựng, công dân có thể tham khảo tại Chương II Nghị định 46/2015/NĐ-CP ngày 12/5/2015 của Chính phủ về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng.
Sở Xây dựng có ý kiến như trên, để Công dân Nguyễn Anh Tuấn được biết.

Câu hỏi: theo Khoản 2 Điều 89 Luật Xây dựng 2014 thì (Công trình xây dựng ở nông thôn thuộc khu vực chưa có quy hoạch phát triển đô thị và quy hoạch chi tiết xây dựng được duyệt; nhà ở riêng lẻ ở nông thôn, trừ nhà ở riêng lẻ xây dựng trong khu bảo tồn, khu di tích lịch sử - văn hóa). vậy tôi ở buôn dhap rông (thôn 7) xã cư ê bur, thành phố Buôn Ma Thuột, đất thuộc ONT khi xây nhà 2 tầng tổng chiều cao dưới 15m, diện tích dưới 250m2. thì có cần xin giấy phép xây dựng không ạ?

Ngày gửi: 01/07/2020 bởi: mai hải

Sở Xây Dựng trả lời:

Kính gửi: Công dân Mai Hải
 
Sở Xây dựng nhận qua thư điện tử, với nội dung: “Hỏi về giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ. Theo Khoản 2 Điều 89 Luật Xây dựng năm 2014 thì (Công trình xây dựng ở nông thôn thuộc khu vực chưa có quy hoạch phát triển đô thị và quy hoạch chi tiết xây dựng được duyệt; nhà ở riêng lẻ nông thôn, trừ nhà ở riêng lẻ xây dựng trong khu bảo tồn, khu di tích lịch sử - văn hóa). Vậy tôi ở buôn Dhap Rông (thôn 7) xã Cư Êbur, thành phố Buôn Ma Thuột, đất thuộc ONT khi xây nhà 2 tầng, tổng chiều cao dưới 15m, diện tích dưới 250m2, thì có cần xin giấy phép xây dựng không?
Sở Xây dựng có ý kiến như sau:
Nội dung câu hỏi của Công dân Mai Hải không ghi cụ thể vị trí lô đất xây dựng nhà ở riêng lẻ. Vì vậy, Sở Xây dựng không có cơ sở xác định công trình nêu trên có thuộc đối tượng được miễn giấy phép xây dựng theo quy định tại Điểm k, Khoản 2, Điều 89 Luật Xây dựng năm 2014.
Đề nghị Công dân Mai Hải liên hệ UBND thành phố Buôn Ma Thuột để được hướng dẫn về cấp giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ theo thẩm quyền quy định tại Khoản 3, Điều 4 Quyết định số 44/2016/QĐ-UBND ngày 30/12/2016 của UBND tỉnh ban hành Quy định về cấp giấy phép xây dựng trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk.
Sở Xây dựng có ý kiến như trên, để Công dân Mai Hải được biết.

Câu hỏi: Kính gởi: Sở Xây Dựng Tỉnh Đắk Lắk Quý cơ quan có thể hướng dẫn chúng tôi về thủ tục đăng ký công bố giá vật liệu xây dựng tại Tỉnh Đắk Lắk được không ạ. Thanks and Best Regards

Ngày gửi: 26/06/2020 bởi: Lâm Hữu Phong

Sở Xây Dựng trả lời:

Chào bạn!

Với nội dung bạn hỏi, bạn liên hệ trực tiếp đến phòng Kinh tế và Vật liệu xây dựng để được hướng dẫn cụ thể.

Điện thoại: 0262 3.859.652-3.919.052 gặp anh Dũng Phó trưởng phòng, phụ trách phòng!

Trân trọng!

Câu hỏi: Dạ chào sở xây dựng em là sinh viên năm 3 đại học Kiến Trúc tp Hồ Chí Minh em là người sinh ra ở tỉnh đăk lăk và hiện nay em đang có làm một đồ án về sự biến đổi quy hoạch của tỉnh mình .xin sở cho em xin file bản đồ của tỉnh dăk lăk mình qua các năm trước nay tới hiện tại ạ .em xin cảm ơn

Ngày gửi: 15/06/2020 bởi: Hoàng Văn Nguyên

Sở Xây Dựng trả lời:

Chào bạn, với nội dung bạn hỏi đề nghị bạn liên hệ trực tiếp đến phòng Quy hoạch - Kiến trúc để được hướng dẫn cũng như cung cấp các tài liệu liên quan (nếu có).

Số điện thoại: 0262.3852354 - hoặc số điện thoại: 0989.159.916  A. Hiệu, phó trưởng phòng!

Trân trọng!

Câu hỏi: Kính gửi: Sở Xây dựng Đắk Lắk - Theo Điểm a Khoản 4 Điều 1 quy định Đối với công trình sửa chữa, bảo trì, cải tạo, nâng cấp, mở rộng sử dụng vốn chi sự nghiệp có chi phí thực hiện dưới 1 tỷ đồng chủ đầu tư tự tổ chức lập, thẩm định và chỉ được phê duyệt dự toán khi có ý kiến thẩm định nguồn vốn và khả năng cân đối vốn để thực hiện. Hiện nay các đơn vị chủ đầu tư đang hiểu rằng chỉ được phê duyệt dự toán các công trình này và không làm gì thêm. Tuy nhiên theo thông tư 92/2017/TT-BTC ngày 18/9/2017 của Bộ Tài chính quy định công trình có kinh phí thực hiện từ 500 triệu đồng trở lên phải phê duyệt Báo cáo Kinh tế - Kỹ thuật. - Ngoài ra một số công trình sửa chữa, bảo trì, cải tạo, nâng cấp, mở rộng sử dụng vốn chi sự nghiệp có chi phí thực hiện dưới 500 triệu đồng nhưng phải thực hiện các bước khảo sát, thiết kế bản vẽ thi công - Dự toán (Báo cáo Kinh tế - Kỹ thuật) thì mới có cơ sở lập dự toán và thi công được. Từ những vẫn đề nêu trên đề nghị Sở Xây dựng tỉnh Đắk Lắk giải đáp thắc mắc để chúng tôi thực hiện cho đúng quy định của pháp luật. Xin chân thành cảm ơn!

Ngày gửi: 12/06/2020 bởi: Trần Phương

Sở Xây Dựng trả lời:

Kính gửi: Bạn đọc Trần Phương, Địa chỉ: khối 4, phường Thành  Nhất, Tp.Buôn Ma Thuột (Email:ctxdtruongsa@gmail.com.
Sở Xây dựng nhận được câu hỏi của bạn đọc Trần Phương  tại hòm thư ctxdtruongsa@gmail.com hỏi: về việc thắc mắc Quyết định số 13/2020/QĐ-UBND của UBND tỉnh với nội dung như sau:
“ Theo Điểm a Khoản 4 Điều 1 quy định Đối với các công trình sửa chữa, bảo trì, cải tạo, nâng cấp, mở rộng sử dụng vốn chi sự nghiệp có chi phí thực hiện dưới 1 tỷ đồng chủ đầu tư tự tổ chức lập, thẩm định và chỉ được phê duyệt dự toán sau khi có ý kiến thẩm định nguồn vốn và khả năng cân đối vốn để thực hiện. Hiện nay các đơn vị chủ đầu tư đang hiểu rằng chỉ được phê duyệt dự toán các công trình này và không làm gì thêm. Tuy nhiên theo thông tư 92/2017/TT-BTC ngày 18/9/2017 của Bộ Tài chính quy định công trình có kinh phí thực hiện từ 500 triệu đồng trở lên phải phê duyệt Báo cáo Kinh tế - Kỹ thuật.
- Ngoài ra một số công trình sửa chữa, bảo trì, cải tạo, nâng cấp, mở rộng sử dụng vốn chi sự nghiệp có chi phí thực hiện dưới 500 triệu đồng nhưng phải phải thực hiện các bước khảo sát, thiết kế bản vẽ thi công - dự toán (Báo cáo kinh tế - Kỹ thuật) thì mới có cơ sở lập dự toán và thi công được”.
Căn cứ Quyết định số 13/2020/QĐ-UBND ngày 07/5/2020 của UBND tỉnh về việc Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về thẩm quyền trong quản lý dự án đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk ban hành kèm theo Quyết định số 22/2018/QĐ-UBND ngày 12/9/2018 của UBND tỉnh,
Sở Xây dựng trả lời bạn đọc Trần Phương như sau:
Đối với công trình sửa chữa, bảo trì, cải tạo, nâng cấp, mở rộng cơ sở vật chất sử dụng vốn chi sự nghiệp có chi phí thực hiện dưới 01 tỷ đồng không phải lập Báo cáo Kinh tế - kỹ thuật, chỉ lập dự toán công trình. Chủ đầu tư tiến hành lập dự toán công trình trên cơ sở hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công công trình hiện có theo các nội dung đã quy định ở trên với chi phí lập dự toán tính bằng khoảng 12% chi phí thiết kế xây dựng (Mục 4, phần II, Phụ lục số 2 Thông tư số 16/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 của Bộ Xây dựng: “Chi phí thiết kế xây dựng tính theo định mức tỷ lệ phần trăm (%) ban hành tại Phụ lục số 2 kèm theo Thông tư này đã gồm chi phí lập dự toán xây dựng, chi phí lập dự toán xây dựng chiếm khoảng 12% của chi phí thiết kế xây dựng”).
Trong trường hợp không có hồ sơ khảo sát, thiết kế bản vẽ thi công - dự toán, nếu thật sự cần thiết thì chủ đầu tư phải tổ chức lập hồ sơ khảo sát, thiết kế bản vẽ thi công - dự toán (Báo cáo kinh tế - kỹ thuật) để tổ chức thẩm định và phê duyệt theo quy định.
Sở Xây dựng trả lời cho bạn đọc Trần Phương tại hòm thư ctxdtruongsa@gmail.com để biết và thực hiện theo quy định./.