Câu hỏi: Hiện nay, Công ty chúng tôi có Kỹ sư, Kiến trúc sư công trình dân dụng và công nghiệp; Đã tham gia thiết kế công trình Hạ tầng kỹ thuật Cấp III, thời gia công tác >5 năm. Vậy chúng tôi có xin được chứng chỉ Hạ tầng kỹ thuật cấp tương đương được không ?. Nếu được thì cần những hồ sơ gì?. Trân trọng cảm ơn.

Ngày gửi: 15/01/2021 bởi: Nguyễn Tăng Lượng

Sở Xây Dựng trả lời:

Sở Xây dựng đã cử công chức trả lời trực tiếp cho công dân!

Câu hỏi: Xin hỏi chi phí cắm mốc giải phóng mặt bằng và chi phí cắm mốc phân lô thuộc chi phí nào trong chi phí đầu tư xây dựng công trình (thuộc chi phí tư vấn nếu CĐT thuê tư vấn thực hiện?, chi phí khác?, hay chi phí đền bù giải phóng mặt bằng?). Và có quy định gì cho chi phí cắm mốc này không? Mong quý Cơ quan trả lời giúp tôi. Tôi xin chân thành cảm ơn.

Ngày gửi: 14/01/2021 bởi: Chu Thị Lệ Châu

Sở Xây Dựng trả lời:

Đã trả lời câu hỏi của công dân trực tiếp qua điện thoại ; công dân không có nhu cầu trả lời bằng văn bản.

Câu hỏi: Kính chào quý cơ quan. Đơn vị chúng tôi thắc mắc phần chi phí phát sinh nằm trong dự phòng phí. - Công tác phát sinh là 130 triệu, dự phòng phí là 260tr, công việc phát sinh khối lượng đã có đơn giá và đầu mục dự toán phê duyệt. Dự án là lập báo cáo kinh tế kỹ thuật hợp đồng thi công là 4tỷ8. - Chủ đầu tư là ban quản lý rừng trực thược sở nông nghiệp làm chủ đầu tư. Dự toán, thiết kế đã được sở xây dựng thẩm định và phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật. UBND tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư và phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu. - Theo Khoản 4, Điều 7 của nghị định định 68/2019/NĐ-CP về việc quản lý chi phí đầu tư xây dựng như sau : "4. Người quyết định đầu tư quyết định việc sử dụng chi phí dự phòng của dự án đầu tư xây dựng. Chủ đầu tư quyết định sử dụng chi phí dự phòng đối với dự án chỉ yêu cầu lập Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng." Vậy trong quá trình phát sinh này, Chủ đầu tư được tự quyết định phát sinh hay phải có chấp thuận của ng quyết định đầu tư là UBND tỉnh, và có cần ý kiến của Sở Nông nghiệp và Sở xây dựng nữa không? - Chúng tôi có tham khảo bên viện kinh tế xây dựng nhưng vẫn chưa chắc chắc. http://kinhtexaydung.gov.vn/hoi-dap/ve-van-de-phat-sinh-tham-quyen-quyet-dinh-dieu-chinh-du-toan-dieu-chinh-hop-dong-khi-co-phat-sinh.htm Chúng tôi chân thành cảm ơn quý cơ quan hướng dẫn!

Ngày gửi: 13/01/2021 bởi: Lê Nguyên Hiển

Sở Xây Dựng trả lời:

Sở Xây dựng đã cử công chức trả lời trực tiếp cho công dân!

Câu hỏi: Kính gưi Sở xây dựng Đơn giá cửa nhựa lõi thép, nhôm xingfa trên bảng thông báo giá của Sở xây dựng đã bao gồm chi phí lắp đặt và vận chuyển chưa, và nếu đã có thì khi lập dự toán có áp định mức AI..hay là TT (chỉ tính riêng cửa). Kính mong Sở xây dựng giúp tôi giải đáp thắc mắc trên. tôi xin cám ơn.

Ngày gửi: 20/11/2020 bởi: Ngô Quang Thức

Sở Xây Dựng trả lời:

Kính gửi: Bạn đọc Ngô Quang Thức, Địa chỉ email: quangthucxdqt@gmail.com.
Sở Xây dựng nhận được câu hỏi của bạn đọc Ngô Quang Thức tại hòm thư quangthucxdqt@gmail.com như sau: “Đơn giá cửa nhựa lõi thép, cửa nhôm xingfa trong bảng thông báo giá của Sở Xây dựng đã bao gồm chi phí lắp đặt và vận chuyển chưa, và nếu đã có thì khi lập dự toán có áp định mức AI..hay là TT (chỉ tính riêng cửa)”;
Căn cứ Nghị định số 68/2019/NĐ-CP ngày 14/8/2019 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng; các Thông tư hướng dẫn của Bộ Xây dựng,
Sở Xây dựng có ý kiến như sau:
Đơn giá cửa nhựa lõi thép, cửa nhôm xingfa đã được Sở Xây dựng công bố hàng tháng  trên địa bàn thành phố Buôn Ma Thuột và toàn tỉnh theo báo giá của các nhà sản xuất cung cấp đã bao gồm chi phí vận chuyển, chưa có chi phí lắp đặt. Do đó, khi lập dự toán áp dụng mã hiệu định mức AI. 63100 (theo Thông tư số 10/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019  của Bộ Xây dựng về định mức dự toán xây dựng công trình) để xác định chi phí lắp đặt cửa.
Sở Xây dựng có ý kiến như trên để bạn đọc Ngô Quang Thức biết thực hiện theo quy định.

Câu hỏi: Hiện tại Công ty tôi có thuê nhà xưởng để sản xuất. Do nhu cầu kinh doanh hiện tại nên Công ty không sử dụng hết diện tích nhà xưởng này và muốn cho thuê lại diện tích chưa sử dụng hết này. Nếu Công ty chúng tôi cho thuê lại có phải đăng ký ngành nghề kinh doanh Bất động sản và đáp ứng yêu cầu về vốn pháp định không? Xin chân thành cảm ơn!

Ngày gửi: 06/11/2020 bởi: Trần Quốc Toản

Sở Xây Dựng trả lời:

Chào bạn:

Với nội dung bạn hỏi về Đăng ký ngành nghề kinh doanh Bất động sản và đáp ứng yêu cầu về vốn pháp định: nội dung này thuộc thẩm quyền của Sở Kế hoạch và Đầu tư (đăng ký kinh doanh). 

Bạn vui lòng liên hệ với Sở Kế hoạch và Đầu tư để có thông tin cụ thể.

Trân trọng!

Câu hỏi: Kính gửi! Quý Cơ quan. - Đơn vị tôi tham gia công tác Lập báo cáo kinh tế kỹ thuật công trình Trường học vốn ngân sách thành phố, có tổng mức đầu tư dưới 500 triệu. Hồ sơ Lập báo cáo kinh tế kỹ thuật đã được phòng Quản lý đô thị thành phố thẩm định, Chủ đầu tư phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật và kế hoạch lựa chọn nhà thầu. Trong bảng kế hoạch lựa chọn nhà có 2 gói thầu tư vấn quản lý dự án và tư vấn giám sát thi công, hình thức chỉ định thầu rút gọn. - Vậy, theo Luật Đấu thầu đơn vị tôi có được tham gia thực hiện 2 gói thầu tư vấn quản lý dự án và tư vấn giám sát thi công cho công trình này hay không? - Mong được hồi đáp Quý Cơ quan. Tôi chân thành cảm ơn.

Ngày gửi: 29/10/2020 bởi: Hồ Quang Thoại

Sở Xây Dựng trả lời:

Chào bạn.

Với nội dung bạn hỏi, Sở xây dựng có ý kiến như sau: lĩnh vực bạn hỏi thuộc lĩnh vực của Sở kế hoạch và Đầu tư; bạn liên hệ để có thông tin chính xác theo yêu cầu!

Trân trọng!

Câu hỏi: Tôi có nộp hồ sơ chuyển đổi chứng chỉ hanh nghề xây dựng tại Trung tâm hành chính công, lệ phí thu la 150.000d, nhưng tai sao lại có số người cũng làm hso chuyển đổi như tôi thì lại thu chỉ là 75.000d. Và nếu theo thông tư 34/2020/TT-BTC thì mức thu 75.000d là đúng, còn mức thu 150.000d có đúng không?

Ngày gửi: 28/10/2020 bởi: quang

Sở Xây Dựng trả lời:

Chào bạn:

Cám ơn bạn đã phản hồi đến  Sở; do sai sót trong cấu hình hệ thống về mức thu phí và lệ phí!Sở Xây dựng đã kịp thời chỉ đạo công chức có trách nhiệm trao đổi trực tiếp qua điện thoại với công dân để nắm được thông tin chính xác.

Trân trọng!

Câu hỏi: Kính gửi Sở xây dựng: - Theo Thông tư số 02/2020/TT-BXD, ngày 20/7/2020 Về việc sửa đổi, bổ sung một số Điều của Nghị định 68/2019/NĐ-CP (Thông tư số 09/2019/TT-BXD Về Chi phí chung và chi phí nhà tạm để ở và điều hành); - Hỏi: + Đối với công trình lập báo cáo KTKT, các công trình thuộc dự án quy mô nhóm B, C có áp dụng điều chỉnh theo thông tư số 02/2020/TT-BXD, ngày 20/7/2020 (Chi phí chung và chi phí nhà tạm để ở và điều hành) không - Xin chân thành cảm ơn

Ngày gửi: 20/10/2020 bởi: Nguyễn Văn Thông

Sở Xây Dựng trả lời:

Chào bạn.

Với nội dung bạn hỏi, Sở Xây dựng đã cử công chức liên hệ và có hướng dẫn theo quy định.

Trân trọng!

Câu hỏi: Đơn giá nhân công vận hành và lái máy được lấy theo theo phụ lục 02 công văn 2658 nhưng trong các phần mềm dự toán khi phân tích thì không theo đơn giá, bậc nhân công trong phụ lục này Vậy khi lập dự toán người lập phải tự điều chỉnh theo công văn này hay sao, và nếu như tự điều chỉnh như vậy thì trong một công tác có nhiều máy thi công và nhân công vận hành khác nhau thì phân tích trên cơ sở nào. Kính mong Sở xây dựng giúp tôi giải đáp thắc mắc trên.

Ngày gửi: 10/10/2020 bởi: Ngô Quang Thức

Sở Xây Dựng trả lời:

Kính gửi: Công dân Ngô Quang Thức; Địa chỉ: Hoàng Hoa Thám, thành phố Buôn Ma Thuột; Số điện thoại: 0974374337; Email: quangthucxdqt@gmail.com
Sở Xây dựng nhận được câu hỏi của Công dân Ngô Quang Thức với nội dung: “Đơn giá nhân công vận hành và lái máy được lấy theo phụ lục số 02 công văn 2658/SXD-KTVLXD ngày 17/9/2020 nhưng trong các phần mềm dự toán khi phân tích thì không theo đơn giá, bậc nhân công trong phụ lục này. Vậy khi lập dự toán người lập phải tự điều chỉnh theo công văn này hay sao, và nếu như tự điều chỉnh như vậy thì trong một công tác có nhiều máy thi công và nhân công vận hành khác nhau thì phân tích trên cơ sở nào?”
Sở Xây dựng trả lời câu hỏi của công dân như sau:
1. Giá ca máy và thiết bị thi công được công bố tại Phụ lục số 02 Công văn số 2658/SXD-KTVLXD ngày 17/9/2020 của Sở Xây dựng về việc công bố đơn giá nhân công xây dựng, giá ca máy và thiết bị thi công trên địa bàn tỉnh quý IV/2020 đã bao gồm chi phí khấu hao, sửa chữa, nhiên liệu, năng lượng, chi phí nhân công điều khiển và chi phí khác của máy theo quy định tại Thông tư số 11/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 của Bộ Xây dựng. Do đó, đối với công tác sử dụng máy thi công có nhiều nhân công điều khiển máy với bậc nhân công khác nhau, người lập dự toán không cần tính toán lại chi phí ca máy để áp dụng vào đơn giá.
2. Trong trường hợp các phần mềm dự toán không tự động điều chỉnh đơn giá ca máy và thiết bị thi công theo công văn này thì người lập dự toán phải chủ động điều chỉnh lại cho đúng để dự toán được lập đảm bảo tính chính xác.
Sở Xây dựng trả lời để công dân biết và thực hiện cho đúng quy định./.

Câu hỏi: Trong Công văn 2673 điều chỉnh giá điện bình quân là 1684,44 đồng/Kwh Tuy nhiên tính ngược đơn giá điện từ Công văn 2658 thì giá điện bình quân là 1864,44 đồng/Kwh, phù hợp với Mức giá bán lẻ điện bình quân trong Quyết định 648/QĐ-BTC. Vậy có phải chăng Công văn 2673 có chút nhầm lẫn không? Tôi xin cảm ơn.

Ngày gửi: 02/10/2020 bởi: Chu Thị Lệ Châu

Sở Xây Dựng trả lời:

Kính gửi: Chu Thị Lệ Châu, Địa chỉ: Tp.Buôn Ma Thuột; Email:chaubsbmt@gmail.com.
Sở Xây dựng nhận được câu hỏi của bạn đọc Chu Thị Lệ Châu tại hòm thư: chaubsbmt@gmail.com hỏi: Công văn 2673 điều chỉnh Công văn 2658 với câu hỏi như sau:
“Trong Công văn 2673 điều chỉnh giá điện bình quân là 1.684,44 đồng/Kwh. Tuy nhiên tính ngược đơn giá điện từ Công văn 2658 thì giá điện bình quân là 1.864,44 đồng, phù hợp với Mức giá bán lẻ điện bình quân trong Quyết định 648/QĐ-BTC. Vậy có phải chăng Công văn 2673 có chút nhầm lẫn không? ”
Sau khi xem xét lại nội dung bạn đề nghị, Sở Xây dựng trả lời bạn đọc Chu Thị Lệ Châu như sau:
Căn cứ Công văn số 2763/SXD-KTVLXD ngày 28/9/2020 của Sở Xây dựng về việc đính chính đơn giá nhân công xây dựng; Giá nhiên liệu, năng lượng đầu vào trong giá ca máy và thiết bị thi công do Sở Xây dựng công bố tại Công văn số 2658/SXD-KTVLXD ngày 17/9/2020.
Trong quá trình soạn thảo có sự sai sót về nội dung như bạn đã nêu, Sở Xây dựng chân thành cảm ơn về sự góp ý của bạn; Đồng thời Sở Xây dựng đính chính lại giá điện bình quân như sau:

STT

Loại nhiên liệu,

năng lượng

Đã ban hành theo Công văn số 2763/SXD-KTVLXD ngày 28/9/2020 của Sở Xây dựng

Nội dung

đính chính

Ghi chú

3

Điện

- Giá điện bình quân: 1.684,44đồng/Kwh

- Giá điện bình quân: 1.864,44 đồng/Kwh

Về đơn giá ca máy, thiết bị thi công không thay đổi.

Sở Xây dựng trả lời cho bạn đọc Chu Thị Lệ Châu tại hòm thư chaubsbmt@gmail.com để biết và thực hiện theo quy định.