08:38 Thứ tư , Ngày 19 Tháng 01 Năm 2022

Sức sống bất diệt của tư tưởng Hồ Chí Minh về đại đoàn kết toàn dân tộc

Thực tiễn lịch sử cách mạng Việt Nam đã chứng minh sức sống của tư tưởng Hồ Chí Minh về đại đoàn kết toàn dân tộc. Tư tưởng đại đoàn kết dân tộc và việc xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc của Người là...

Hồ Chí Minh - một mẫu mực của tinh thần khoan dung văn hóa

Chủ tịch Hồ Chí Minh - một nhà văn hóa kiệt xuất bởi Người là mẫu mực của tinh thần khoan dung văn hóa, là hiện thân rực rỡ của nền văn hóa hòa bình, của đường lối ngoại giao hòa bình, đối thoại giữa...

Tháng 5 nhớ Bác: Tư tưởng ‘lấy dân làm gốc’ mãi mãi soi sáng

Tư tưởng “lấy dân làm gốc” của Chủ tịch Hồ Chí Minh mãi mãi soi sáng công việc của Đảng và Nhà nước. Người luôn căn dặn phải gần dân, hiểu dân, trọng dân, học dân.

[Infographics] Chủ tịch Hồ Chí Minh: Đoàn kết là sức mạnh của Đảng

Xây dựng và giữ gìn sự đoàn kết thống nhất trong Đảng luôn được Chủ tịch Hồ Chí Minh coi là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu.

Quy chế làm việc của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khoá XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Quy chế làm việc của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khoá XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Phổ biến Chỉ thị số 45-CT/TW của Bộ Chính trị và Kế hoạch số 10 của Ban Thường vụ tỉnh ủy

Phổ biến Chỉ thị số 45-CT/TW của Bộ Chính trị và Kế hoạch số 10 của Ban Thường vụ tỉnh ủy

Kỷ niệm 80 ngày Bác Hồ về nước (28/01/1941-28/01/2021)

Đối với dân tộc Việt Nam, mùa xuân năm 1941 thực sự là một mùa xuân kỳ diệu, bởi đó là mùa xuân lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc (Chủ tịch Hồ Chí Minh) trở về Tổ quốc sau 30 năm bôn ba tìm đường cứu nước. Người...

Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thư XVII, nhiệm kỳ: 2020 - 2025

Tăng cường xây dựng, chinh đốn Đảng và hệ thống chính trị toàn tỉnh trong sạch, vững mạnh; giữ vững ổn định chính trị, bảo đảm quốc phòng, an ninh; phát huy và tăng cường sức mạnh đoàn kết toàn dân;...

Đảng Cộng sản Việt Nam qua các kỳ Đại hội

Trải qua 90 năm xây dựng và phát triển, Đảng Cộng sản Việt Nam đã trải qua 12 kỳ Đại hội. Mỗi kỳ Đại hội Đảng là một mốc lịch sử quan trọng ghi nhận, đánh dấu những thắng lợi, thành tựu của cách mạng...

Cả hệ thống chính trị phải tham gia vào công tác dân vận

Ngày 15/7, Đoàn kiểm tra của Ban chỉ đạo Trung ương tổng kết 10 năm thực hiện Quyết định số 290 của Bộ Chính trị về công tác dân vận của hệ thống chính trị do Trưởng ban Dân vận Trung ương Trương Thị...

'Mùa xuân vĩnh viễn', chào mừng 90 năm thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam

Chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 – 3/2/2020) và mừng Xuân Canh Tý 2020, Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam giới thiệu triển lãm chuyên đề "Mùa xuân vĩnh viễn".

Theo chân Bác, viết tiếp trang sử vàng, giành những thắng lợi mới

(Chinhphu.vn) – Đất nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín như ngày nay và dưới sự lãnh đạo của Đảng, bước tiếp con đường mà Bác Hồ và nhân dân đã lựa chọn, chúng ta nhất định...

Di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh và 50 năm thực hiện lời căn dặn của Người

(Chinhphu.vn) - Với hơn 700 tư liệu tiêu biểu, triển lãm giới thiệu toàn diện về cuộc đời, sự nghiệp cách mạng, tư tưởng, đạo đức, phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Tập trung tuyên truyền về công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị

(ĐCSVN) – Ban Tổ chức Trung ương vừa ban hành Kế hoạch số 205-KH/BTCTW thông tin, truyền truyền về công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị năm 2019. Kế hoạch đã nêu rõ những nhiệm vụ trọng...

Học tập, quán triệt và triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của Trung ương

Sáng 18/4, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng khoá XII cho cán bộ chủ chốt của...

THỐNG KÊ HÀNH CHÍNH CÔNG
LIÊN KẾT WEBSITE
THỐNG KÊ TRUY CẬP

Đang online: 43

Hôm nay: 644

Hôm qua: 2,456

Tất cả: 4,951,000