Hướng dẫn kỹ thuật liên quan đến an toàn công trình xây dựng khi lắp đặt hệ thống điện mặt trời mái nhà"

Cập nhật lúc: 15:05 08/01/2021

Sở xây dựng triển khai Công văn số 6242/BXD-KHCN năm 2020 của Bộ xây dựng về phổ biến tài liệu “Hướng dẫn kỹ thuật liên quan đến an toàn công trình xây dựng khi lắp đặt hệ thống điện mặt trời mái nhà”.

Thanh Tú (SXD)