Đơn vị trực thuộc

Cập nhật lúc: 14:50 17/04/2017

Trung tâm Kiểm định Xây dựng
Địa chỉ : 05
Đồng Khởi, Phường Tân An – TP. BuônMêThuột- Đắklắk
Tel : 3858.999 - 3859793  Email : trungtamkiemdinhxaydunggdaklak@gmail.com
Phó Giám đốc
 phụ trách: Phạm Sỹ Hải    - ĐT : 0948.760.067

Trung tâm Kiềm định xây dựng là đơn vị sự nghiệp có thu trực thuộc Sở Xây dựng Được thành lập và giao chức năng nhiệm vụ theo quyết định số 150/QĐ-UB ngày 18/01/1997; Quyết định số 496/1988/QĐ-UB ngày 06/4/1998; Quyết định số 143/QĐ-UB ngày 24/01/2005; Quyết định số 699/QĐ-UB ngày 22/4/2005; Quyết định số 331/QD-UBND ngày 08/2/2007 của UBND tỉnh; Quyết định sô 266/QĐ-UB ngày 31/1/2007 của UBND tỉnh Đăk Lăk về việc giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ tổ chức bộ máy, biên chế và tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công lập;
Trung tâm được sử dụng con dấu ,mở tài khoản riêng hoạt động và thực hiện hạch toán độc lập theo Nghị định số 43/2006/NĐ-CP ngày 25 tháng 04 năm 2006 của Chính phủ về quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy biên chế và tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công lập.
Thực hiện báo cáo quyết toán tài chính hàng năm cho Sở Tài chính, Sở Xây dựng và chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở về các hoạt động chuyên môn theo chức năng nhiệm vụ phục vụ cho công tác quản lý Nhà nước ngành xây dựng được giao.

Chức năng nhiệm vụ hoạt động chính của trung tâm:
  1.       Nghiên cứu lập thiết kế mẫu nhà dân dụng, công nghiệp.
  2.       Khảo sát, thiết kế, giám sát kỹ thuật công trình dân dụng, công nghiệp có quy mô cấp 3 và 4.
  3.       Lập dự án đầu tư xây dựng (dân dụng, công nghiệp).
  4.       Đo vẽ, trích lục hồ sơ sở hữu nhà của các tổ chức và cá nhân.
  5.       Kiểm nghiệm vật liệu xây dựng ; Kiểm định chất lượng công trình xây dựng .
  6.       Thẩm tra hồ sơ thiết kế kỹ thuật, dự toán các công trình xây dựng dân dụng, công nghiệp (theo yêu cầu của các chủ đầu tư).
  7.       Tư vấn giám sát thi công các công trình xây dựng dân dụng, công nghiệp, giao thông, cầu, đường bộ, thuỷ lợi, hạ tầng kỹ thuật.
  8.       Tư vấn quản lý dự án các công trình xây dựng.
  9.       Kiểm tra và chứng nhận sự phù hợp về chất lượng công trình xây dựng.   
Trung tâm kiểm định xây dựng được thành lập từ năm 1997 trực thuộc Sở Xây dựng ĐắkLắk có đội ngũ kỹ sư xây dựng chuyên ngành và kiến trúc sư có trình độ nghiệp vụ chuyên môn cao, nhiều kinh nghiệm đủ khả năng đảm nhận thực hiện các công việc theo nhiệm vụ đã được UBND tỉnh giao.
Trung tâm kiểm định xây dựng thuộc Sở Xây dựng tỉnh ĐắkLắk mong muốn được tham gia thực hiện tư vấn trong mọi lĩnh vực xây dựng.
Trung tâm Kiểm định xây dựng luôn thực hiện công việc tư vấn xây dựng đúng tiến độ, đảm bảo đúng quy trình, quy phạm và các yêu cầu của Chủ đầu tư để công trình đạt chất lượng tốt và thẩm mỹ cao . Rất mong luôn đem lại sự hài lòng quí khách .