Quyết định về việc cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng đợt 06 - 2021

Cập nhật lúc: 08:48 27/05/2021

1. Cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng cho 36 tổ chức, trong đó: 15 tổ chức cấp mới và 21 tổ chức điều chỉnh, bổ sung nội dung (Danh sách  chi tiết theo phụ lục đính kèm).
2. Các tổ chức có tên tại Điều 1 thực hiện đúng theo quy định tại Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 của Chính phủ Quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng.

Thanh Tú - SXD