Quyết định số 501/QĐ-UBND ngày 05/3/2012 của UBND tỉnh Đắk Lắk về việc Phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu trung tâm hành chính phường An Bình, thị xã Buôn Hồ.

Cập nhật lúc: 08:46 18/07/2018

Quyết định số 501/QĐ-UBND ngày 05/3/2012 của UBND tỉnh Đắk Lắk về việc Phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu trung tâm hành chính phường An Bình, thị xã Buôn Hồ.

Thanh Tú - SXD