Quyết định số 308/QĐ-UBND ngày 30/01/2015 của Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk về việc Phê duyệt Đồ án Quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2.000 Khu trung tâm phía Bắc huyện Ea H’Leo, tỉnh Đắk Lắk

Cập nhật lúc: 09:12 26/06/2018

Quyết định số 308/QĐ-UBND ngày 30/01/2015 của Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk về việc Phê duyệt Đồ án Quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2.000 Khu trung tâm phía Bắc huyện Ea H’Leo, tỉnh Đắk Lắk

Thanh Tú - SXD