Quyết định số 201/QĐ-UBND ngày 21/01/2015 của UBND tỉnh Đắk Lắk về việc Phê duyệt đồ án quy hoạch chung đô thị Phú Xuân, huyện Krông Năng, tỉnh Đắk Lắk đến năm 2030.

Cập nhật lúc: 09:01 18/07/2018

Quyết định số 201/QĐ-UBND ngày 21/01/2015 của UBND tỉnh Đắk Lắk về việc Phê duyệt đồ án quy hoạch chung đô thị Phú Xuân, huyện Krông Năng, tỉnh Đắk Lắk đến năm 2030.

Thanh Tú - SXD