Quyết định số 1764/QĐ-UBND ngày 26/8/2013 của UBND tỉnh Đắk Lắk về việc Phê duyệt quy hoạch chung xây dựng đô thị Ea Na, huyện Krông Ana, tỉnh Đắk Lắk đến năm 2025.

Cập nhật lúc: 08:53 18/07/2018

Quyết định số 1764/QĐ-UBND ngày 26/8/2013 của UBND tỉnh Đắk Lắk về việc Phê duyệt quy hoạch chung xây dựng đô thị Ea Na, huyện Krông Ana, tỉnh Đắk Lắk đến năm 2025.

Thanh Tú - SXD