Quyết định số 1543/QĐ-UBND ngày 24/6/2010 của UBND tỉnh Đắk Lắk về việc Quy hoạch chung xây dựng Cửa khẩu Đắk Ruê, xã Ea Bung, huyện Ea Súp, tỉnh Đắk Lắk đến năm 2025.

Cập nhật lúc: 08:50 18/07/2018

Quyết định số 1543/QĐ-UBND ngày 24/6/2010 của UBND tỉnh Đắk Lắk về việc Quy hoạch chung xây dựng Cửa khẩu Đắk Ruê, xã Ea Bung, huyện Ea Súp, tỉnh Đắk Lắk đến năm 2025.

Thanh Tú - SXD