Quyết định số 1346/QĐ-UBND ngày 01/6/2009 của Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk về việc Phê duyệt Quy hoạch chi tiết xây dựng khu Trung tâm Đô thị Cơ quan Hành chính huyện Cư Kuin, tỉnh Đắk Lắk

Cập nhật lúc: 08:58 26/06/2018

Quyết định số 1346/QĐ-UBND ngày 01/6/2009 của Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk về việc Phê duyệt Quy hoạch chi tiết xây dựng khu Trung tâm Đô thị Cơ quan Hành chính huyện Cư Kuin, tỉnh Đắk Lắk

Thanh Tú - SXD