Quyết định số 12/QĐ-UBND ngày 04/01/2010 của UBND tỉnh Đắk Lắk về việc Phê duyệt Quyết định Quy hoạch chi tiết xây dựng khu Trung tâm đô thị cơ quan hành chính huyện Krông Búk, tỉnh Đắk Lắk.

Cập nhật lúc: 14:20 12/06/2018

Quyết định số 12/QĐ-UBND ngày 04/01/2010 của UBND tỉnh Đắk Lắk về việc Phê duyệt Quyết định Quy hoạch chi tiết xây dựng khu Trung tâm đô thị cơ quan hành chính huyện Krông Búk, tỉnh Đắk Lắk.

Thanh Tú (Nguồn P. Quy hoạch - Kiến trúc)