Phê duyệt nhiệm vụ Quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 Khu đô thị đại học, thành phố Buôn Ma Thuột

Cập nhật lúc: 09:49 05/11/2018

Ngày 16/10/2018 UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2616/QĐ- UBND về việc phê duyệt nhiệm vụ Quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 Khu đô thị đại học, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk.
Theo đó, Tên đồ án: Nhiệm vụ Quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 Khu đô thị đại học, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk. Do UBND thành phố Buôn Ma Thuột làm chủ đầu tư. Đơn vị tư vấn: Công ty TNHH Tư vấn Kiến trúc Xây dựng và Công nghệ Thông tin Long Việt.
Vị trí quy hoạch nằm trong địa phận thuộc phường Ea Tam và xã Ea Kao, thành phố Buôn Ma Thuột.
Mục tiêu quy hoạch là cụ thể hóa quy hoạch chung thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk đến năm 2025 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 249/QĐ-TTg ngày 13/02/2014…
Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
 

Thanh Tú - SXD