Phê duyệt Nhiệm vụ Quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 Khu dân cư dọc đường vành đai phía Tây, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk

Cập nhật lúc: 09:46 05/11/2018

Ngày 23/10/2018 UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2747/QĐ-UBND về việc phê duyệt Nhiệm vụ Quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 Khu dân cư dọc đường vành đai phía Tây, thành phố Buôn Ma Thuột (đoạn từ đường Nguyễn Đình Chiểu nối dài đến Tỉnh lộ 5).
Theo đó, UBND tỉnh phê duyệt Nhiệm vụ Quy hoạch với các nội dung chính sau: Tên đồ án là Nhiệm vụ Quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 Khu dân cư dọc đường vành đai phía Tây, thành phố Buôn Ma Thuột. Chủ đầu tư là UBND thành phố Buôn Ma Thuột. Đơn vị tư vấn là Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng Hùng Đạt. Diện tích quy hoạch khoảng 100,32 ha.
Mục tiêu của việc lập quy hoạch nhằm cụ thể hóa quy hoạch chung thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk đến năm 2025 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 249/QĐ-TTg ngày 13/02/2014; việc lập quy hoạch nhằm lựa chọn các tiêu chí kinh tế kỹ thuật phù hợp với đô thị, đồng thời khớp nối đồng bộ các dự án đã và đang triển khai cũng như cơ sở hạ tầng hiện có trong khu vực quy hoạch; khai thác và phát huy tiềm năng về đất đai, cơ sở hạ tầng, cảnh quan để phát triển khu đô thị mới; bên cạnh đó, làm cơ sở pháp lý cho việc quản lý đất đai, xây dựng đô thị, triển khai các quy hoạch chi tiết, các dự án đầu tư theo trình tự đầu tư xây dựng hiện hành…
Thời gian lập đồ án quy hoạch phân khu không quá 09 tháng, kể từ ngày nhiệm vụ quy hoạch được duyệt. Việc tổ chức lấy ý kiến trong quá trình lập quy hoạch thực hiện theo quy định hiện hành.
Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

Thanh Tú - SXD