Phê duyệt bổ sung danh mục công trình, dự án vào kế hoạch sử dụng đất năm 2019 các huyện, thị xã, thành phố

Cập nhật lúc: 07:53 21/08/2019

Ngày 15/8/2019 UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2289/QĐ-UBND về việc phê duyệt bổ sung danh mục công trình, dự án vào kế hoạch sử dụng đất năm 2019 các huyện, thị xã, thành phố.
Cụ thể:
- Phê duyệt bổ sung 08 danh mục dự án vào Kế hoạch sử dụng đất năm 2019 thành phố Buôn Ma Thuột;
- Phê duyệt bổ sung 03 danh mục dự án vào Kế hoạch sử dụng đất năm 2019 thị xã Buôn Hồ;
- Phê duyệt bổ sung 04 danh mục dự án vào Kế hoạch sử dụng đất năm 2019 huyện Ea Kar;
- Phê duyệt bổ sung 02 danh mục dự án vào Kế hoạch sử dụng đất năm 2019 huyện Krông Bông;
- Phê duyệt bổ sung 02 danh mục dự án vào Kế hoạch sử dụng đất năm 2019 huyện Krông Pắc;
UBND các huyện Ea Kar, Krông Bông, Krông Pắc, thị xã Buôn Hồ, thành phố Buôn Ma Thuột có trách nhiệm công bố công khai Kế hoạch sử dụng đất theo quy định của pháp luật đất đai; Thông báo cho chủ đầu tư thực hiện đầy đủ trình tự, thủ tục về cho thuê đất; tổ chức kiểm tra thường xuyên việc thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã phê duyệt.
Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ban hành.

Thanh Tú - (nguồn: daklak.gov.vn)