09:08 Thứ tư , Ngày 19 Tháng 01 Năm 2022

Phê duyệt bổ sung danh mục công trình, dự án vào kế hoạch sử dụng đất năm 2019 các huyện, thị xã, thành phố

Ngày 15/8/2019 UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2289/QĐ-UBND về việc phê duyệt bổ sung danh mục công trình, dự án vào kế hoạch sử dụng đất năm 2019 các huyện, thị xã, thành phố.

Phê duyệt nhiệm vụ Quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 Khu đô thị đại học, thành phố Buôn Ma Thuột

Ngày 16/10/2018 UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2616/QĐ- UBND về việc phê duyệt nhiệm vụ Quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 Khu đô thị đại học, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk.

Phê duyệt Nhiệm vụ Quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 Khu dân cư dọc đường vành đai phía Tây, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk

Ngày 23/10/2018 UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2747/QĐ-UBND về việc phê duyệt Nhiệm vụ Quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 Khu dân cư dọc đường vành đai phía Tây, thành phố Buôn Ma Thuột (đoạn từ đường...

Quyết định số 201/QĐ-UBND ngày 21/01/2015 của UBND tỉnh Đắk Lắk về việc Phê duyệt đồ án quy hoạch chung đô thị Phú Xuân, huyện Krông Năng, tỉnh Đắk Lắk đến năm 2030.

Quyết định số 201/QĐ-UBND ngày 21/01/2015 của UBND tỉnh Đắk Lắk về việc Phê duyệt đồ án quy hoạch chung đô thị Phú Xuân, huyện Krông Năng, tỉnh Đắk Lắk đến năm 2030.

Quyết định số 249/QĐ-TTg ngày 13/02/2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc Phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chung thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk đến năm 2025.

Quyết định số 249/QĐ-TTg ngày 13/02/2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc Phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chung thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk đến năm 2025.

Quyết định số 1764/QĐ-UBND ngày 26/8/2013 của UBND tỉnh Đắk Lắk về việc Phê duyệt quy hoạch chung xây dựng đô thị Ea Na, huyện Krông Ana, tỉnh Đắk Lắk đến năm 2025.

Quyết định số 1764/QĐ-UBND ngày 26/8/2013 của UBND tỉnh Đắk Lắk về việc Phê duyệt quy hoạch chung xây dựng đô thị Ea Na, huyện Krông Ana, tỉnh Đắk Lắk đến năm 2025.

Quyết định số 1543/QĐ-UBND ngày 24/6/2010 của UBND tỉnh Đắk Lắk về việc Quy hoạch chung xây dựng Cửa khẩu Đắk Ruê, xã Ea Bung, huyện Ea Súp, tỉnh Đắk Lắk đến năm 2025.

Quyết định số 1543/QĐ-UBND ngày 24/6/2010 của UBND tỉnh Đắk Lắk về việc Quy hoạch chung xây dựng Cửa khẩu Đắk Ruê, xã Ea Bung, huyện Ea Súp, tỉnh Đắk Lắk đến năm 2025.

Quyết định số 501/QĐ-UBND ngày 05/3/2012 của UBND tỉnh Đắk Lắk về việc Phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu trung tâm hành chính phường An Bình, thị xã Buôn Hồ.

Quyết định số 501/QĐ-UBND ngày 05/3/2012 của UBND tỉnh Đắk Lắk về việc Phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu trung tâm hành chính phường An Bình, thị xã Buôn Hồ.

Quyết định Phê duyệt Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 dự án: Mở rộng Khu đô thị dịch vụ cụm công nghiệp Tân An, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk

Quyết định số 2157/QĐ-UBND ngày 19/9/2012 của Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk về việc Phê duyệt Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 dự án: Mở rộng Khu đô thị dịch vụ cụm công nghiệp Tân An, thành phố...

Quyết định số 308/QĐ-UBND ngày 30/01/2015 của Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk về việc Phê duyệt Đồ án Quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2.000 Khu trung tâm phía Bắc huyện Ea H’Leo, tỉnh Đắk Lắk

Quyết định số 308/QĐ-UBND ngày 30/01/2015 của Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk về việc Phê duyệt Đồ án Quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2.000 Khu trung tâm phía Bắc huyện Ea H’Leo, tỉnh Đắk Lắk

Quyết định số 1346/QĐ-UBND ngày 01/6/2009 của Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk về việc Phê duyệt Quy hoạch chi tiết xây dựng khu Trung tâm Đô thị Cơ quan Hành chính huyện Cư Kuin, tỉnh Đắk Lắk

Quyết định số 1346/QĐ-UBND ngày 01/6/2009 của Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk về việc Phê duyệt Quy hoạch chi tiết xây dựng khu Trung tâm Đô thị Cơ quan Hành chính huyện Cư Kuin, tỉnh Đắk Lắk

Quyết định số 718/QĐ-UBND ngày 05/4/2007 của Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk về việc Phê duyệt Quy hoạch chi tiết Khu công nghiệp Hòa Phú, xã Hòa Phú, thành phố Buôn ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk

Quyết định số 718/QĐ-UBND ngày 05/4/2007 của Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk về việc Phê duyệt Quy hoạch chi tiết Khu công nghiệp Hòa Phú, xã Hòa Phú, thành phố Buôn ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk

Quyết định số 610/QĐ-UBND ngày 16/3/2012 của Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk về việc Phê duyệt Quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2.000 Khu đô thị mới Km7, phường Tân An, thành phố Buôn ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk

Quyết định số 610/QĐ-UBND ngày 16/3/2012 của Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk về việc Phê duyệt Quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2.000 Khu đô thị mới Km7, phường Tân An, thành phố Buôn ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk

Quyết định số 951/QĐ-UBND ngày 02/5/2012 của Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk về việc Phê duyệt Quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2.000 Khu đô thị Bắc Tân Lợi, thành phố Buôn ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk

Quyết định số 951/QĐ-UBND ngày 02/5/2012 của Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk về việc Phê duyệt Quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2.000 Khu đô thị Bắc Tân Lợi, thành phố Buôn ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk

Quyết định số 12/QĐ-UBND ngày 04/01/2010 của UBND tỉnh Đắk Lắk về việc Phê duyệt Quyết định Quy hoạch chi tiết xây dựng khu Trung tâm đô thị cơ quan hành chính huyện Krông Búk, tỉnh Đắk Lắk.

Quyết định số 12/QĐ-UBND ngày 04/01/2010 của UBND tỉnh Đắk Lắk về việc Phê duyệt Quyết định Quy hoạch chi tiết xây dựng khu Trung tâm đô thị cơ quan hành chính huyện Krông Búk, tỉnh Đắk Lắk.

THỐNG KÊ HÀNH CHÍNH CÔNG
LIÊN KẾT WEBSITE
THỐNG KÊ TRUY CẬP

Đang online: 46

Hôm nay: 705

Hôm qua: 2,456

Tất cả: 4,951,061