Sở Xây dựng Đắk Lắk công bố điều chỉnh giá nhiên liệu (Chưa có thuế giá trị gia tăng) kể từ 15 giờ 00 phút ngày 06/3/2017 trong Công văn số 274/SXD-KT

Cập nhật lúc: 09:58 01/06/2017

Sở Xây dựng Đắk Lắk công bố điều chỉnh giá nhiên liệu (Chưa có thuế giá trị gia tăng) kể từ 15 giờ 00 phút ngày 06/3/2017 trong Công văn số 274/SXD-KT