Sở Xây dựng Đắk Lắk công bố Chỉ số giá xây dựng tháng 12/2018; Chỉ số giá xây dựng quý IV/2018; và Chỉ số giá xây dựng năm 2018.

Cập nhật lúc: 14:51 21/12/2018

Sở Xây dựng Đắk Lắk công bố Chỉ số giá xây dựng tháng 12/2018; Chỉ số giá xây dựng quý IV/2018; và Chỉ số giá xây dựng năm 2018.

Thanh Tú - SXD