Sở Xây dựng công bố điều chỉnh giá nhiên liệu (chưa có thuế giá trị gia tăng) kể từ 15 giờ, ngày 06/12/2018

Cập nhật lúc: 15:53 07/12/2018

Căn cứ Nghị định số 32/2015/NĐ-CP ngày 25/3/2015 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình;
Căn cứ Quyết định số 22/2018/QĐ-UBND ngày 12/9/2018 của UBND tỉnh Đắk Lắk về ban hành quy định về thẩm quyền trong quản lý dự án đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh;
Căn cứ vào tình hình diễn biến giá nhiên liệu trên thị trường,
Sở Xây dựng Đắk Lắk công bố điều chỉnh giá nhiên liệu (Chưa có thuê giá trị gia tăng) kể từ 15 giờ 00 phút ngày 06/12/2018 trong Công văn số 2913/SXD-KTVLXD ngày 21/11/2018 của Sở Xây dựng về việc thông báo điều chỉnh giá nhiên liệu để các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan tham khảo trong việc xác định giá xây dựng công trình như sau:
  • Xăng không chì Mogas 95-III: 17.100 đồng/lít;
  • Xăng sinh học E5 RON 92-11: 15.927 đồng/lít;
  • Dầu Diezel 0,05S-II: 15.064 đồng/lít.
  • Dầu hỏa: 14.136 đồng/lít.
Trong quá trình thực hiện nếu có vấn đề gì vướng mắc, đề nghị phản ảnh về Sở Xây dựng Đắk Lắk để xem xét, giải quyết./.

Thanh Tú - SXD