Công bố chỉ số giá xây dựng tháng 01 năm 2019

Cập nhật lúc: 08:05 29/01/2019

Công bố Tập chỉ số giá xây dựng tháng 01 năm 2019; kèm theo Quyết định này để các cơ quan, tổ chức, cá nhân tham khảo, sử dụng vào việc xác định, điều chỉnh Tổng mức đầu tư, dự toán xây dựng công trình, giá hợp đồng xây dựng và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk.

Thanh Tú - SXD