10:09 Thứ ba , Ngày 20 Tháng 10 Năm 2020
Tên Tài liệu
Sở Xây dựng Đắk Lắk công bố giá vật liệu xây dựng đến hiện trường công trình tháng 3/2018 Sở Xây dựng Đắk Lắk công bố giá vật liệu xây dựng đến hiện trường công trình tháng 3/2018 (chưa có thuế giá trị gia tăng) tại các khu vực xây dựng trung tâm xã, phường, thị trấn thuộc huyện, thị xã và... Chi tiết
Công bố Tập chỉ số giá xây dựng tháng 02 năm 2018 Công bố Tập chỉ số giá xây dựng tháng 02 năm 2018; kèm theo Quyết định này để các cơ quan, tổ chức, cá nhân tham khảo, sử dụng vào việc xác định, điều chỉnh Tổng mức đầu tư, dự toán xây dựng công... Chi tiết
Sở Xây dựng Đắk Lắk công bố điều chỉnh giá nhiên liệu (Chưa có thuế giá trị gia tăng) kể từ 15 giờ 00 phút ngày 21/02/2018 Căn cứ vào tình hình diễn biến giá nhiên liệu trên thị trường, Sở Xây dựng Đắk Lắk công bố điều chỉnh giá nhiên liệu (Chưa có thuế giá trị gia tăng) kể từ 15 giờ 00 phút ngày 21/02/2018 trong Công... Chi tiết
Quyết định số 16/QĐ-SXD ngày 30/01/2018 của Giám đốc Sở Xây dựng về việc việc công bố chỉ số giá xây dựng tháng 01 năm 2018 Quyết định số 16/QĐ-SXD ngày 30/01/2018 của Giám đốc Sở Xây dựng về việc việc công bố chỉ số giá xây dựng tháng 01 năm 2018: Công bố Tập chỉ số giá xây dựng tháng 01 năm 2018; kèm theo Quyết định này... Chi tiết
Sở Xây dựng Đắk Lắk công bố giá vật liệu xây dựng tháng 01+02/2018 Sở Xây dựng Đắk Lắk công bố giá vật liệu xây dựng tháng 01+02/2018 (chưa có thuế giá trị gia tăng) để các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan, tham khảo trong việc xác định giá xây dựng công trình... Chi tiết
Sở Xây dựng Đắk Lắk công bố giá vật liệu xây dựng đến hiện trường công trình tháng 01+02/2018 Sở Xây dựng Đắk Lắk công bố giá vật liệu xây dựng đến hiện trường công trình tháng 01+02/2018 (chưa có thuế giá trị gia tăng) tại các khu vực xây dựng trung tâm xã, phường, thị trấn thuộc huyện, thị... Chi tiết
Sở Xây dựng Đắk Lắk công bố giá vật liệu xây dựng đến hiện trường xây dựng công trình tháng 11+12/2017 Sở Xây dựng Đắk Lắk công bố giá vật liệu xây dựng đến hiện trường xây dựng công trình tháng 11+12/2017 (chưa có thuế giá trị gia tăng) tại các khu vực xây dựng trung tâm xã, phường, thị trấn thuộc... Chi tiết
Sở Xây dựng Đắk Lắk công bố giá vật liệu xây dựng tháng 11+12/2017 (chưa có thuế giá trị gia tăng) để các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan, tham khảo trong việc xác định giá xây dựng công trình Chi tiết
Quyết định điều chỉnh chỉ số giá xây dựng tháng 5, 6, 7, quý II, quý III năm 2017 Quyết định điều chỉnh chỉ số giá xây dựng tháng 5, 6, 7, quý II, quý III năm 2017; kèm theo các Quyết định số 86/QĐ-SXD ngày 30/5/2017, Quyết định số 105/QĐ-SXD ngày 26/6/2017, Quyết định số... Chi tiết
Sở Xây dựng Đắk Lắk công bố giá vật liệu xây dựng đến hiện trường xây dựng công trình tháng 10/2017 Sở Xây dựng Đắk Lắk công bố giá vật liệu xây dựng đến hiện trường xây dựng công trình tháng 10/2017 (chưa có thuế giá trị gia tăng) tại các khu vực xây dựng trung tâm xã, phường, thị trấn thuộc huyện,... Chi tiết
Sở Xây dựng Đắk Lắk công bố giá vật liệu xây dựng tháng 10/2017 (chưa có thuế giá trị gia tăng) Sở Xây dựng Đắk Lắk công bố giá vật liệu xây dựng tháng 10/2017 (chưa có thuế giá trị gia tăng) để các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan, tham khảo trong việc xác định giá xây dựng công trình Chi tiết
Căn cứ vào tình hình diễn biến giá nhiên liệu trên thị trường, Sở Xây dựng Đắk Lắk công bố điều chỉnh giá nhiên liệu (Chưa có thuế giá trị gia tăng) kể từ 16 giờ 55 phút ngày 05/10/2017 Căn cứ vào tình hình diễn biến giá nhiên liệu trên thị trường, Sở Xây dựng Đắk Lắk công bố điều chỉnh giá nhiên liệu (Chưa có thuế giá trị gia tăng) kể từ 16 giờ 55 phút ngày 05/10/2017 trong Công... Chi tiết
Sở Xây dựng Đắk Lắk công bố giá vật liệu xây dựng đến hiện trường xây lắp tháng 9/2017 (chưa có thuế giá trị gia tăng) Sở Xây dựng Đắk Lắk công bố giá vật liệu xây dựng đến hiện trường xây lắp tháng 9/2017 (chưa có thuế giá trị gia tăng) tại các khu vực xây dựng trung tâm xã, phường, thị trấn thuộc huyện, thị xã và... Chi tiết
Sở Xây dựng Đắk Lắk công bố giá vật liệu xây dựng đến hiện trường công trình tháng 9/2018 Sở Xây dựng Đắk Lắk công bố giá vật liệu xây dựng đến hiện trường công trình tháng 9/2018 (chưa có thuế giá trị gia tăng) Chi tiết
Sở Xây dựng Đắk Lắk công bố giá vật liệu xây dựng tháng 9/2017 (chưa có thuế giá trị gia tăng) để các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan, tham khảo trong việc xác định giá xây dựng công trình Chi tiết
THỐNG KÊ HÀNH CHÍNH CÔNG
LIÊN KẾT WEBSITE
THỐNG KÊ TRUY CẬP

Đang online: 44

Hôm nay: 751

Hôm qua: 2,603

Trong tuần: 5,355

Tất cả: 3,408,664