16:58 Chủ nhật , Ngày 11 Tháng 04 Năm 2021
Tên Tài liệu
Sở Xây dựng công bố điều chỉnh giá nhiên liệu kể từ 17 giờ ngày 02/4/2019 Chi tiết
Sở Xây dựng công bố giá VLXD, giá VLXD đến Hiện trường công trình tháng 3/2019 Chi tiết
Công bố chỉ số giá xây dựng tháng 01 năm 2019 Công bố Tập chỉ số giá xây dựng tháng 01 năm 2019; kèm theo Quyết định này để các cơ quan, tổ chức, cá nhân tham khảo, sử dụng vào việc xác định, điều chỉnh Tổng mức đầu tư, dự toán xây dựng công... Chi tiết
Sở Xây dựng Đắk Lắk công bố giá vật liệu xây dựng đến hiện trường công trình tháng 01+02/2019 Chi tiết
Sở Xây dựng Đắk Lắk công bố giá vật liệu xây dựng tháng 01+02/2019 Chi tiết
Sở Xây dựng Đắk Lắk công bố Chỉ số giá xây dựng tháng 12/2018; Chỉ số giá xây dựng quý IV/2018; và Chỉ số giá xây dựng năm 2018. Chi tiết
Sở Xây dựng công bố điều chỉnh giá nhiên liệu (chưa có thuế giá trị gia tăng) kể từ 15 giờ, ngày 06/12/2018 Chi tiết
Sở Xây dựng Đắk Lắk công bố giá vật liệu xây dựng tháng 11+12/2018 Sở Xây dựng Đắk Lắk công bố giá vật liệu xây dựng tháng 11+12/2018 (chưa có thuế giá trị gia tăng) để các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan, tham khảo trong việc xác định giá xây dựng công trình... Chi tiết
Sở Xây dựng Đắk Lắk công bố giá vật liệu xây dựng đến hiện trường công trình tháng 11+12/2018 Chi tiết
Sở Xây dựng Đắk Lắk công bố điều chỉnh giá nhiên liệu (Chưa có thuế giá trị gia tăng) kể từ 15 giờ 00 phút ngày 21/11/2018
Chi tiết
Chỉ số giá xây dựng tháng 10/2018 Công bố Tập chỉ số giá xây dựng tháng 10 năm 2018; kèm theo Quyết định này để các cơ quan, tổ chức, cá nhân tham khảo, sử dụng vào việc xác định, điều chỉnh Tổng mức đầu tư, dự toán xây dựng công... Chi tiết
Sở Xây dựng công bố điều chỉnh giá nhiên liệu kể từ 15 giờ ngày 22 tháng 10 năm 2018 Chi tiết
Sở Xây dựng Đắk Lắk công bố giá vật liệu xây dựng đến hiện trường công trình tháng 10/2018 Sở Xây dựng Đắk Lắk công bố giá vật liệu xây dựng đến hiện trường công trình tháng 10/2018 (chưa có thuế giá trị gia tăng) .. Chi tiết
Sở Xây dựng Đắk Lắk công bố giá vật liệu xây dựng tháng 10/2018 Sở Xây dựng Đắk Lắk công bố giá vật liệu xây dựng tháng 10/2018 (chưa có thuế giá trị gia tăng) để các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan, tham khảo trong việc xác định giá xây dựng công trình Chi tiết
Sở Xây dựng Công bố Tập chỉ số giá xây dựng tháng 9 và quý III năm 2018 Công bố Tập chỉ số giá xây dựng tháng 9 và quý III năm 2018; kèm theo Quyết định này để các cơ quan, tổ chức, cá nhân tham khảo, sử dụng vào việc xác định, điều chỉnh Tổng mức đầu tư, dự toán xây dựng... Chi tiết
THỐNG KÊ HÀNH CHÍNH CÔNG
LIÊN KẾT WEBSITE
THỐNG KÊ TRUY CẬP

Đang online: 72

Hôm nay: 3,230

Hôm qua: 4,746

Tất cả: 3,981,132