Thu hồi 36.156,7 m2 đất tại phường Thắng Lợi, phường Tân An, thành phố Buôn Ma Thuột của trường Trung cấp Luật Buôn Ma Thuột

Cập nhật lúc: 14:11 16/12/2019

Ngày 06/12/2019 UBND tỉnh ban hành Quyết định số 3643/QĐ- UBND về việc thu hồi 36.156,7 m2 đất tại phường Thắng Lợi, phường Tân An, thành phố Buôn Ma Thuột của Trường Trung cấp Luật Buôn Ma Thuột; giao 36.156,7 m2 đất nêu trên cho Trường Đại học Luật Hà Nội quản lý để tiếp tục sử dụng vào mục đích xây dựng cơ sở giáo dục và đào tạo; đất xây dựng trụ sở của tổ chức sự nghiệp.
Lý do thu hồi: Trường Trung cấp Luật Buôn Ma Thuột giải thể và điều chuyển toàn bộ tài sản cho Trường Đại học Luật Hà Nội tiếp tục sử dụng theo Quyết định số 1092/QĐ-BTP ngày 13/5/2019 của Bộ Tư pháp.
Giao đất không thu tiền sử dụng đất; sử dụng đất ổn định lâu dài.
Quyết định giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan thu hồi, bàn giao đất trên thực địa; Chỉ đạo Văn phòng đăng ký đất đai chỉnh lý hồ sơ địa chính theo quy định.
Trường Đại học Luật Hà Nội có trách nhiệm sử dụng đất đúng vị trí, diện tích, mục đích được giao; chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật đất đai hiện hành khi sử dụng đất.
Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ban hành.

Thanh Tú - (nguồn: daklak.gov.vn)