Sở Xây dựng cung cấp thông tin của dự án nhà ở xã hội độc lập cho cán bô, công chức, viên chức tại khu dân cư Km 4-5, phường Tân An, thành phố Buôn Ma Thuột.

Cập nhật lúc: 08:46 03/10/2018

Nội dung cụ thể như sau:
- Tên dự án: Dự án phát triển nhà ở độc lập cho can bộ, công chức, viên chức tại khu dân cư Km 4-5, phường Tân An, thành phố Buôn Ma Thuột.
- Chủ đầu tư dự án: Quỹ Đầu tư phát triển Đắk Lắk.
- Địa điểm xây dựng: khu dân cư Km 4-5, phường Tân An, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk
- Địa chỉ liên lạc: Số 13 đường Quang Trung, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk; số điện thoại: 0262. 6290.549 (Phòng Kế hoạch – Thẩm định).
- Địa chỉ nộp đơn đăng ký: Quỹ Đầu tư phát triển Đắk Lắk, số 13 đường Quang Trung, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk.
- Tiến độ thực hiện dự án: Khởi công tháng 6/2017, dự kiến hoàn thành tháng 11/2018.
- Quy mô dự án: 02 khối nhà chung cư, mỗi khối  đảm bảo chỗ ở cho 90 hộ gia đình và diện tích kinh doanh dịch vụ.
- Diện tích, số lương căn hộ bán và cho thuê như sau:

Loại căn hộ

Số căn hộ

Cho thuê

Số căn hộ cho thuê

Số tầng cho thuê

IA (67m2)

32

8

Tầng 6

IIA (60 m2)

72

8

Tầng 6

IB (57 m2)

32

8

Tầng 6

IIB (40 m2)

4

16

Tầng 3-6

Tổng cộng:

140

40

 

- Hệ số tầng:

Tầng 2

Tầng 3

Tầng 4

Tầng 5

Tầng 6

1,1

1,05

1,0

0,95

0,9

- Giá bán tạm tính (đã có thuế GTGT):                   Đơn vị tính: đồng/m2.

Tầng

Tầng 2

Tầng 3

Tầng 4

Tầng 5

Tầng 6

Giá

10.669.196

10.184.232

9.699.269

9.214.306

8.729.342

- Giá cho thuê tam tính (đã có thuế GTGT):           Đơn vị tính: đồng/m2.

Tầng

Tầng 2

Tầng 3

Tầng 4

Tầng 5

Tầng 6

Giá

55.813

53.276

50.739

48.202

45.665

- Thời gian bắt đầu nhận đơn đăng ký dự kiến: từ ngày 05/10/2018 đến hết ngày 30/10/2018.

Thanh Tú - SXD