Kế hoạch hoạt động năm 2012 của Hội đồng Tư vấn cải cách TTHC

Cập nhật lúc: 14:58 29/03/2019

(Chinhphu.vn) – Hội đồng Tư vấn cải cách thủ tục hành chính (Hội đồng) vừa ban hành Kế hoạch hoạt động năm 2012 và phân công thành viên tham gia Ban Công tác của Hội đồng này.
Theo Kế hoạch, từ tháng 1 – tháng 12/2012, Hội đồng sẽ tiếp nhận, tổng hợp phản ánh, kiến nghị của cá nhân, đơn vị thành viên thuộc tổ chức do thành viên Hội đồng đại diện; tổ chức hội thảo để thu thập các phản ánh, kiến nghị theo chủ đề; lấy ý kiến về các phương án cải cách quy định hành chính...
Từ tháng 1 – tháng 2, Hội đồng đã xác định những thủ tục hoặc nhóm thủ tục hành chính cần ưu tiên nghiên cứu, rà soát, đơn giản hóa trong năm 2012.
Trong tháng 3, 4/2012, Hội đồng thành lập nhóm công tác theo lĩnh vực nghiên cứu và phân công chủ trì nghiên cứu cho từng đơn vị thành viên Hội đồng.
Với việc giám sát, đánh giá công tác kiểm soát thủ tục hành chính, từ tháng 3 – tháng 12/2012, Hội đồng sẽ tổ chức 1 – 2 đợt khảo sát (sử dụng phiếu khảo sát) tình hình thực hiện công tác kiểm soát thủ tục hành chính của các bộ, ngành, địa phương.
Cũng từ tháng 3 – tháng 9/2012, Hội đồng sẽ tổ chức 1 – 2 đoàn công tác làm việc với một số bộ, ngành, địa phương về kết quả thực thi phương án đơn giản hóa đã được phê duyệt theo Đề án 30 và tình hình thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính.
Bên cạnh đó, từ tháng 1 – tháng 6/2012, Hội đồng sẽ tiếp tục phối hợp với Cục Kiểm soát thủ tục hành chính tổ chức cuộc thi “Chung tay cải cách thủ tục hành chính”.
Trong suốt năm 2012, Hội đồng sẽ tổ chức các sự kiện truyền thông để cập nhật kết quả cải cách và giới thiệu các phương pháp triển khai cải cách tới cộng đồng doanh nghiệp và người dân. Đồng thời, thiết lập và duy trì diễn đàn trao đổi thông tin của Hội đồng trên trang tin điện tử thutuchanhchinh.vn.
5 Ban công tác
Để tạo điều kiện thuận lợi cho các thành viên Hội đồng trong việc trao đổi, tổ chức công việc nhằm hoàn thành các trách nhiệm quy định tại Quy chế làm việc của Hội đồng, Hội đồng được chia thành 5 Ban công tác bao gồm: Ban công tác Truyền thông; Ban công tác giám sát, đánh giá; Ban công tác cải cách thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực kinh tế; Ban công tác cải cách thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực xã hội; Ban công tác huy động nguồn lực hỗ trợ.
 

Thanh Tú - (nguồn: baochinhphu.vn)