GIỚI THIỆU
 TIN TỨC - SỰ KIỆN
 THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
 THÔNG TIN CẦN BIẾT
 LỊCH
 SỐ LƯỢT TRUY CẬP
0013939
 HÌNH ẢNH ĐẮKLẮK
 TIN NỔI BẬT
QUYẾT ĐỊNH 1391/QĐ-BXD NGÀY 29/12/2016 CỦA BỘ XÂY DỰNG CÔNG BỐ BỘ CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM PHỤC VỤ SÁT HẠCH CẤP CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ HĐXD
THÔNG BÁO LỊCH THI VÀ DANH SÁCH CÁ NHÂN ĐỦ ĐIỀU KIỆN THAM DỰ THI SÁT HẠCH ĐỢT 1 NGÀY 21/4/2017 ĐỂ CẤP CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG
Quyết định số 21/QĐ-UBND ngày 27/7/2015 của UBND tỉnh Đắk Lắk về việc sửa đổi điều 1, 2, 4, 5 và điều 6 quyết định số 08/2015/QĐ-UBND ngày 12/2/2015 của UBND tỉnh về điều chỉnh chi phí nhân công,....
THÔNG BÁO: Về việc tiếp tục tiếp nhận hồ sơ xét cấp chứng chỉ hành nghề của cá nhân và đăng ký công bố thông tin năng lực hoạt động xây dựng của tổ chức tại Sở Xây dựng Đắk Lắk
Thông báo của UBND tỉnh Đắk Lắk về việc Tuyển dụng công chức làm việc tại các sở, ban, ngành; UBND các huyện, thị xã, thành phố thuộc UBND tỉnh ĐăkLăk năm 2016
DANH SÁCH CÔNG BỐ NĂNG LỰC TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐẮK LẮK
Thông tư số 24/2016/TT-BXD sửa đổi, bổ sung một số điều của các thông tư liên quan đến quản lý dự án đầu tư xây dựng
Quyết định số 2557/QĐ-UBND, ngày 21 tháng 9 năm 2015 của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk về việc công bố thủ tục hành chính trong lĩnh vực xây dựng thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng tr
Quyết định của UBND tỉnh Đắk Lắk về việc Phê duyệt chỉ tiêu và kế hoạch tuyển dụng công chức làm việc tại các sở, ban, ngành;UBND các huyện, thị xã, thành phố thuộc UBND tỉnh Đắk Lắk năm 2016;
ĐĂNG KÝ THI CẤP CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ HĐXD TẠI TRƯỜNG ĐH XÂY DỰNG MIỀN TRUNG
Thông báo công khai địa chỉ, hộp thư điện tử, số điện thoại chuyên dùng để tiếp nhận, xử lý phản ánh, quy định về quy định hành chính
Thông báo v/v Thực hiện mức thu phí, lệ phí tại Sở Xây dựng
Thông báo Quy định chế độ báo cáo định kỳ 6 tháng và 1 năm về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Ngành xây dựng
Thông báo về việc mạo danh cán bộ, công chức Sở Xây dựng Đắk Lắk phát hành và bán các loại sách về lĩnh vực đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk
Đẩy mạnh việc Triển khai thực hiện Chỉ thị số 18-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khoá XI) về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác đảm bảo trật tự, an toàn giao thông đường bộ, đường
THÔNG BÁO VỀ VIỆC TIẾP NHẬN HỒ SƠ ĐĂNG KÝ VÀ TỔ CHỨC THI SÁT HẠCH CẤP CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG CỦA CÁ NHÂN ĐỢT I NĂM 2017
THÔNG BÁO VỀ TIẾP NHẬN HỒ SƠ ĐĂNG KÝ VÀ TỔ CHỨC THI SÁT HẠCH CẤP CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG CỦA CÁ NHÂN ĐỢT II NĂM 2017
SỞ XÂY DỰNG THÔNG BÁO: TIẾP NHẬN HỒ SƠ ĐỀ NGHỊ CẤP CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ CỦA CÁ NHÂN VÀ CHỨNG CHỈ NĂNG LỰC HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG THEO THÔNG TƯ SỐ 17/2016/TT-BXD
Tồ chức Tuần lễ quốc gia an toàn, vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ Ngành xây dựng của tỉnh Đắk Lắk năm 2015
DANH SÁCHCÔNG BỐ THÔNG TIN VỀ NĂNG LỰC HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG CỦA TỔ CHỨC TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐẮK LẮK
Bộ Xây dựng công bố Bộ câu hỏi trắc nghiệm thí điểm phục vụ sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề và Phần mềm sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng.
Thị trấn Phước An, huyện Krông Pắc được công nhận đô thị loại IV
Hướng dẫn điều chỉnh tổng mức đầu tư các dự án đầu tư xây dựng công trình
Bộ Xây dựng đã ban hành Chỉ thị số 01/CT-BXD về việc tăng cường thực hiện công tác kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật
Quyết định số 761/QĐ-BXD ngày 22/08/2012 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về việc công bố một số thủ tục hành chính ban hành mới; công bố sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng
DANH SÁCH DOANH NGHIỆP ĐƯỢC SỞ XÂY DỰNG TIẾP NHẬN CÔNG BỐ HỢP QUY SẢN PHẨM VẬT LIỆU XÂY DỰNG
Thông báo Về việc tiếp tục tiếp nhận hồ sơ xét cấp chứng chỉ hành nghề của cá nhân và đăng ký công bố thông tin năng lực hoạt động xây dựng của tổ chức tại Sở Xây dựng Đắk Lắk.
Đẩy mạnh việc Triển khai thực hiện Chỉ thị số 18-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khoá XI) về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác đảm bảo trật tự, an toàn giao thông đường bộ, đường
Thông báo Về việc tiếp tục tiếp nhận hồ sơ xét cấp chứng chỉ hành nghề của cá nhân và đăng ký công bố thông tin năng lực hoạt động xây dựng của tổ chức tại Sở Xây dựng Đắk Lắk
Quyết định số: 2557/QĐ-UBND, ngày 21 tháng 9 năm 2015 của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk về việc công bố thủ tục hành chính trong lĩnh vực xây dựng thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng t
Về việc Báo cáo thông tin năng lực hoạt động Ban quản lý các dự án trên địa bàn tỉnh
Sở Xây dựng lấy ý kiến dự thảo Chương trình Phát triển nhà ở tỉnh Đắk Lắk đến năm 2015 và định hướng đến năm 2020.
Hướng Dẫn đăng ký và xác định công bố thông tin năng lực hoạt động xây dựng của tổ chức và cá nhân trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk
THÔNG BÁO : Về việc tiếp tục tiếp nhận hồ sơ xét cấp chứng chỉ hành nghề của cá nhân và đăng ký công bố thông tin năng lực hoạt động xây dựng của tổ chức tại Sở Xây dựng Đắk Lắk
Thông báo Quy định chế độ báo cáo định kỳ 6 tháng và 1 năm về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Ngành xây dựng
Đề án Đơn giản hoá Thủ tục hành chính trên các lĩnh vực quản lý nhà nước
Thông báo V/v Công khai địa chỉ, hộp thư điện tử, số điện thoại chuyên dùng để tiếp nhận, xử lý phản ánh, quy định về quy định hành chính
 GIỚI THIỆU

Sở Xây dựng là cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh; thực hiện chức năng tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân tỉnh quản lý nhà nước về các lĩnh vực: Quy hoạch xây dựng và kiến trúc; hoạt động đu tư xây dựng; phát triển đô thị; hạ tầng kỹ thuật đô thị và khu công nghiệp, khu kinh tế, khu công nghệ cao (bao gồm: Cấp nước, thoát nước đô thị và khu công nghiệp, khu kinh tế, khu công nghệ cao; quản lý cht thải rn thông thường tại đô thị, khu công nghiệp, khu kinh tế, khu công nghệ cao, cơ sở sản xuất vật liệu xây dựng; chiếu sáng đô thị; công viên, cây xanh đô thị; quản lý nghĩa trang, trừ nghĩa trang liệt sỹ; kết cấu hạ tng giao thông đô thị, không bao gồm việc quản lý khai thác, sử dụng, bảo trì kết cấu hạ tầng giao thông đô thị; quản lý xây dựng ngầm đô thị; quản lý sử dụng chung cơ sở hạ tầng kỹ thuật đô thị); nhà ở; công sở; thị trường bất động sản; vật liệu xây dựng; về các dịch vụ công trong các lĩnh vực quản lý nhà nước của Sở; thực hiện một số nhiệm vụ, quyền hạn khác theo phân cấp, y quyền của Ủy ban nhân dân tỉnh và theo quy định của pháp luật.

Chi tiết...
 THÔNG TIN SỞ
 KHOA HỌC CÔNG NGHỆ
 CẤP PHÉP
 QUY HOẠCH XÂY DỰNG
Bộ Xây dựng công bố Bộ câu hỏi trắc nghiệm thí điểm phục vụ sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề và Phần mềm sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng.
Bộ Xây dựng công bố Bộ câu hỏi trắc nghiệm thí điểm phục vụ sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề và Phần mềm sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng.
Theo đó, Bộ câu hỏi trắc nghiệm là cơ sở để tạo lập đề sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề (câu hỏi trong đề sát hạch được lựa chọn ngẫu nhiên từ bộ câu hỏi trắc nghiệm phù hợp với lĩnh vực hoạt động xây dựng, hạng của chứng chỉ hành nghề).
Chi tiết...
Thị trấn Phước An, huyện Krông Pắc được công nhận đô thị loại IV

 

Chi tiết...
Hướng dẫn điều chỉnh tổng mức đầu tư các dự án đầu tư xây dựng công trình

Ngày 01/6, Bộ Xây dựng đã có công văn 900/BXD-KTXD hướng dẫn Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; Các Tập đoàn kinh tế, Tổng công ty Nhà nước điều chỉnh tổng mức đầu tư các dự án đầu tư xây dựng công trình.

Chi tiết...
Bộ Xây dựng đã ban hành Chỉ thị số 01/CT-BXD về việc tăng cường thực hiện công tác kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật

 

Ngày 08/08/2012 Bộ Xây dựng đã ban hành Chỉ thị 01/CT-BXD về việc tăng cường thực hiện công tác kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật. 
Để tăng cường công tác kiểm tra, xử lý văn bản quy phạm pháp luật, Bộ trưởng Bộ Xây dựng yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Bộ thực hiện tốt các việc sau:
1. Các văn bản do các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, HĐND và UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (gọi tắt là các cơ quan) ban hành gửi đến Bộ Xây dựng là đối tượng được quy định tại khoản 2 và khoản 3 Điều 1, Điều 24 của Nghị định số 40/2010/NĐ-CP, Điều 2 Thông tư số 20/2010/TT-BTP  và có nội dung liên quan đến các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng (sau đây gọi tắt là văn bản thuộc đối tượng kiểm tra) phải được kiểm tra và xử lý theo các quy định của Nghị định số 40/2010/NĐ-CP và Thông tư số 20/2010/TT-BTP. Việc xử lý văn bản có dấu hiệu trái pháp luật chỉ kết thúc khi văn bản đã được xử lý theo các quy định tại Điều 27, Điều 28, Điều 29, Điều 30 của Nghị định số 40/2010/NĐ-CP....

 

 
Chi tiết...
Quyết định số 761/QĐ-BXD ngày 22/08/2012 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về việc công bố một số thủ tục hành chính ban hành mới; công bố sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng

 

Chi tiết...
 TIN SỞ XÂY DỰNG
Thông báo về việc Triển khai tặng kỷ niệm chương vì sự nghiệp xây dựng năm 2017 theo Thông tư số 06/2015/TT-BXD

Văn bản triển khai tặng kỷ niệm chương vì sự nghiệp xây dựng năm 2017 theo Thông tư số 06/2015/TT-BXD.

Chi tiết...
Đầu tư xây dựng hạ tầng thiết yếu cho các điểm dân cư mới

Đắk Lắk đã cơ bản hoàn thành Chương trình 134 của Thủ tướng Chính phủ, hỗ trợ đất sản xuất, đất ở, nước sinh hoạt và nhà ở cho hộ đồng bào dân tộc thiểu số nghèo, đời sống khó khăn trên địa bàn.Tỉnh đã đầu tư làm mới, sửa chữa 15.535 nhà ở, giải quyết nước sinh hoạt cho 16.059 hộ...

Chi tiết...
Thông báo công khai địa chỉ, hộp thư điện tử, số điện thoại chuyên dùng để tiếp nhận, xử lý phản ánh, quy định về quy định hành chính

Thực hiện Nghị định số 20/2008/NĐ-CP ngày 14/02/2008 của Chính phủ về việc tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính và Công văn số 87/UBND-KSTTHC ngày 06/01/2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc đẩy mạnh nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh năm 2012.
Sở Xây dựng thông báo địa chỉ, hộp thư điện tử, số điện thoại chuyên dùng để tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng như sau:
- Hộp thư điện tử: thutuchanhchinh@xaydung.daklak.gov.vn
- Số điện thoại chuyên dùng: 05003 852256
- Địa chỉ: số 15 Hùng Vương, phường Tự An, Tp. Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk.
Sở Xây dựng thông báo đến các đơn vị, tổ chức cá nhân biết để tiện liên hệ trong việc phản ánh, kiến nghị về quy định hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng.
 

Chi tiết...
Thông báo v/v Thực hiện mức thu phí, lệ phí tại Sở Xây dựng
Thông báo Quy định chế độ báo cáo định kỳ 6 tháng và 1 năm về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Ngành xây dựng
  
 GIAO LƯU TRỰC TUYẾN
Sở Xây dựng Đắk lắk
 VIDEO CLIP
 MỤC THÀNH VIÊN


Quên Mật khẩu ?

 HỒ SƠ TÀI LIỆU SỞ