GIỚI THIỆU
 TIN TỨC - SỰ KIỆN
 THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
 THÔNG TIN CẦN BIẾT
 LỊCH
 SỐ LƯỢT TRUY CẬP
0022954
 HÌNH ẢNH ĐẮKLẮK
 TIN NỔI BẬT
Tăng cường thực hiện các quy định đảm bảo An toàn - Vệ sinh lao động và Phòng chống cháy nổ trong hoạt động xây dựng và vật liệu xây dựng
Kế hoạch hành động của ngành xây dựng thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TW của Bộ Chính trị khoá XI
Thông báo đính chính giá đá 0,5x1 đến hiện trường xây lắp tại huyện Cư M’gar
Nghị quyết số 31/NQ-CP ngày 13 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ về ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 22-NQ/TW ngày 10 tháng 4 năm 2013 của Bộ Chính trị về hội nhập quốc tế
Triển khai thực hiện Quyết định số 21/2015/QĐ-UBND ngày 27/7/2015 của UBND tỉnh Đắk Lắk
Thông báo danh sách tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh VLXD công bố hợp quy trên địa bàn tỉnh Đăk Lắk
Quyết định số 3088/QĐ-UBND ban hành Quy định về việc tiếp nhận giải quyết hồ sơ, thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại Sở Xây dựng
Triển khai Nghị định số 32/2015/NĐ-CP ngày 25/3/2015 của Chính phủ và Thông tư số 01/2015/TT-BXD ngày 20/3/2015 của Bộ xây dựng
Quyết định số 21/QĐ-UBND ngày 27/7/2015 của UBND tỉnh Đắk Lắk về việc sửa đổi điều 1, 2, 4, 5 và điều 6 quyết định số 08/2015/QĐ-UBND ngày 12/2/2015 của UBND tỉnh về điều chỉnh chi phí nhân công,....
Quyết định số 2557/QĐ-UBND, ngày 21 tháng 9 năm 2015 của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk về việc công bố thủ tục hành chính trong lĩnh vực xây dựng thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng tr
Thông báo nộp hồ sơ
Đầu tư xây dựng hạ tầng thiết yếu cho các điểm dân cư mới
Thông báo công khai địa chỉ, hộp thư điện tử, số điện thoại chuyên dùng để tiếp nhận, xử lý phản ánh, quy định về quy định hành chính
Thông báo v/v Thực hiện mức thu phí, lệ phí tại Sở Xây dựng
Thông báo Quy định chế độ báo cáo định kỳ 6 tháng và 1 năm về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Ngành xây dựng
Thông báo về việc mạo danh cán bộ, công chức Sở Xây dựng Đắk Lắk phát hành và bán các loại sách về lĩnh vực đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk
Hướng Dẫn đăng ký và xác định công bố thông tin năng lực hoạt động xây dựng của tổ chức và cá nhân trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk
Đẩy mạnh việc Triển khai thực hiện Chỉ thị số 18-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khoá XI) về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác đảm bảo trật tự, an toàn giao thông đường bộ, đường
Tồ chức Tuần lễ quốc gia an toàn, vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ Ngành xây dựng của tỉnh Đắk Lắk năm 2015
DANH SÁCH ĐĂNG KÝ CÔNG BỐ THÔNG TIN VỀ NĂNG LỰC HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG CỦA TỔ CHỨC TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐẮK LẮK
Quyết định số 428/QĐ-BXD ngày 14/05/2012 của Bộ Xây dựng về việc công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật do Bộ Xây dựng ban hành và liên tịch ban hành hết hiệu lực pháp luật.
Thị trấn Phước An, huyện Krông Pắc được công nhận đô thị loại IV
Hướng dẫn điều chỉnh tổng mức đầu tư các dự án đầu tư xây dựng công trình
Bộ Xây dựng đã ban hành Chỉ thị số 01/CT-BXD về việc tăng cường thực hiện công tác kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật
Quyết định số 761/QĐ-BXD ngày 22/08/2012 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về việc công bố một số thủ tục hành chính ban hành mới; công bố sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng
SỞ XÂY DỰNG ĐẮK LẮK: SỬ DỤNG VẬT LIỆU XÂY KHÔNG NUNG TRONG CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG
Triển khai thực hiện Thông tư 09/2012/TT-BXD ngày 28/11/2012 của Bộ Xây dựng.
Đẩy mạnh việc Triển khai thực hiện Chỉ thị số 18-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khoá XI) về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác đảm bảo trật tự, an toàn giao thông đường bộ, đường
Quyết định số: 2557/QĐ-UBND, ngày 21 tháng 9 năm 2015 của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk về việc công bố thủ tục hành chính trong lĩnh vực xây dựng thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng t
Về việc Báo cáo thông tin năng lực hoạt động Ban quản lý các dự án trên địa bàn tỉnh
Sở Xây dựng lấy ý kiến dự thảo Chương trình Phát triển nhà ở tỉnh Đắk Lắk đến năm 2015 và định hướng đến năm 2020.
Hướng Dẫn đăng ký và xác định công bố thông tin năng lực hoạt động xây dựng của tổ chức và cá nhân trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk
SỞ XÂY DỰNG CÔNG BỐ DANH SÁCH XÁC ĐỊNH THÔNG TIN ĐĂNG KÝ NĂNG LỰC HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG CUẢ DOANH NGHIỆP ĐƯỢC CẬP NHẬT VÀ BỔ SUNG ĐIỀU CHỈNH ĐẾN 30/5/2014
Thông báo Quy định chế độ báo cáo định kỳ 6 tháng và 1 năm về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Ngành xây dựng
Đề án Đơn giản hoá Thủ tục hành chính trên các lĩnh vực quản lý nhà nước
Thông báo V/v Công khai địa chỉ, hộp thư điện tử, số điện thoại chuyên dùng để tiếp nhận, xử lý phản ánh, quy định về quy định hành chính
 GIỚI THIỆU

  Sở Xây dựng là cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, tham mưu giúp UBND tỉnh thực hiện chức năng quản lý nhà nước về các lĩnh vực xây dựng; kiến trúc quy hoạch xây dựng; hạ tầng kỹ thuật đô thị, khu công nghiệp, khu chế xuất, khu kinh tế, khu công nghệ cao (bao gồm: kết cấu hạ tầng giao thông đô thị; cấp nước, thoát nước, xử lý nước thải, chiếu sáng, công viên cây xanh, nghĩa trang, chất thải rắn trong khu đô thị, khu công nghiệp, khu chế xuất, khu kinh tế, khu công nghiệp cao); phát triển đô thị; nhà ở công sở; kinh doanh bất động sản; vật liệu xây dựng; các dịch vụ công trong công tác quản lý nhà nước của Sở; thực hiện một số nhiệm vụ, quyền hạn khác theo phân cấp, ủy quyền của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh theo quy định của pháp luật.

Chi tiết...
 THÔNG TIN SỞ
 KHOA HỌC CÔNG NGHỆ
 CẤP PHÉP
 QUY HOẠCH XÂY DỰNG
Quyết định số 428/QĐ-BXD ngày 14/05/2012 của Bộ Xây dựng về việc công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật do Bộ Xây dựng ban hành và liên tịch ban hành hết hiệu lực pháp luật.

 Quyết định số 428/QĐ-BXD ngày 14/05/2012 của Bộ Xây dựng về việc công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật do Bộ Xây dựng ban hành và liên tịch ban hành hết hiệu lực pháp luật.

Chi tiết...
Thị trấn Phước An, huyện Krông Pắc được công nhận đô thị loại IV

 

Chi tiết...
Hướng dẫn điều chỉnh tổng mức đầu tư các dự án đầu tư xây dựng công trình

Ngày 01/6, Bộ Xây dựng đã có công văn 900/BXD-KTXD hướng dẫn Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; Các Tập đoàn kinh tế, Tổng công ty Nhà nước điều chỉnh tổng mức đầu tư các dự án đầu tư xây dựng công trình.

Chi tiết...
Bộ Xây dựng đã ban hành Chỉ thị số 01/CT-BXD về việc tăng cường thực hiện công tác kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật

 

Ngày 08/08/2012 Bộ Xây dựng đã ban hành Chỉ thị 01/CT-BXD về việc tăng cường thực hiện công tác kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật. 
Để tăng cường công tác kiểm tra, xử lý văn bản quy phạm pháp luật, Bộ trưởng Bộ Xây dựng yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Bộ thực hiện tốt các việc sau:
1. Các văn bản do các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, HĐND và UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (gọi tắt là các cơ quan) ban hành gửi đến Bộ Xây dựng là đối tượng được quy định tại khoản 2 và khoản 3 Điều 1, Điều 24 của Nghị định số 40/2010/NĐ-CP, Điều 2 Thông tư số 20/2010/TT-BTP  và có nội dung liên quan đến các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng (sau đây gọi tắt là văn bản thuộc đối tượng kiểm tra) phải được kiểm tra và xử lý theo các quy định của Nghị định số 40/2010/NĐ-CP và Thông tư số 20/2010/TT-BTP. Việc xử lý văn bản có dấu hiệu trái pháp luật chỉ kết thúc khi văn bản đã được xử lý theo các quy định tại Điều 27, Điều 28, Điều 29, Điều 30 của Nghị định số 40/2010/NĐ-CP....

 

 
Chi tiết...
Quyết định số 761/QĐ-BXD ngày 22/08/2012 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về việc công bố một số thủ tục hành chính ban hành mới; công bố sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng

 

Chi tiết...
 TIN SỞ XÂY DỰNG
Thông báo nộp hồ sơ

Hướng dẫn nộp hồ sơ đăng ký cấp chứng chỉ môi giới bất động sản, chứng chỉ định giá bất động sản Để tạo thuận lợi cho cá nhân khi nộp hồ sơ đăng ký cấp chứng chỉ môi giới bất động sản, chứng chỉ định giá bất động sản tại...

Chi tiết...
Đầu tư xây dựng hạ tầng thiết yếu cho các điểm dân cư mới

Đắk Lắk đã cơ bản hoàn thành Chương trình 134 của Thủ tướng Chính phủ, hỗ trợ đất sản xuất, đất ở, nước sinh hoạt và nhà ở cho hộ đồng bào dân tộc thiểu số nghèo, đời sống khó khăn trên địa bàn.Tỉnh đã đầu tư làm mới, sửa chữa 15.535 nhà ở, giải quyết nước sinh hoạt cho 16.059 hộ...

Chi tiết...
Thông báo công khai địa chỉ, hộp thư điện tử, số điện thoại chuyên dùng để tiếp nhận, xử lý phản ánh, quy định về quy định hành chính

Thực hiện Nghị định số 20/2008/NĐ-CP ngày 14/02/2008 của Chính phủ về việc tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính và Công văn số 87/UBND-KSTTHC ngày 06/01/2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc đẩy mạnh nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh năm 2012.
Sở Xây dựng thông báo địa chỉ, hộp thư điện tử, số điện thoại chuyên dùng để tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng như sau:
- Hộp thư điện tử: thutuchanhchinh@xaydung.daklak.gov.vn
- Số điện thoại chuyên dùng: 05003 852256
- Địa chỉ: số 15 Hùng Vương, phường Tự An, Tp. Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk.
Sở Xây dựng thông báo đến các đơn vị, tổ chức cá nhân biết để tiện liên hệ trong việc phản ánh, kiến nghị về quy định hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng.
 

Chi tiết...
Thông báo v/v Thực hiện mức thu phí, lệ phí tại Sở Xây dựng
Công bố danh sách đăng ký thông tin năng lực hoạt động xây dựng của các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk đợt 5 năm 2012
  
 GIAO LƯU TRỰC TUYẾN
Sở Xây dựng Đắk lắk
 VIDEO CLIP
 MỤC THÀNH VIÊN


Quên Mật khẩu ?

 HỒ SƠ TÀI LIỆU SỞ

vinhomes tr?n duy hung,

s?a di?u h?a t?i h? n?i, vinhomes tr?n duy hung, vinhomes tr?n duy hung, vinhomes m? tr?, vinhomes tr?n duy hung, Dich Vu Chuyen Phat Nhanh Quoc Te , Chuyen Phat Nhanh Quoc Te , CONG NGHE VIET , Trung Tam Cong Nghe Thong Tin , tin tuc online , khay tra , k? g? trang tr? , chung cu hd mon city , chung cu 87 linh nam , vinhomes ph?m h?ng , vinhomes m? d?nh , chung cu vinhomes tr?n duy hung , chung cu 87 linh nam , chung cu 122 vinh tuy , chung cu vinhomes paradise, chung cu vinhomes m? tr?, vinhomes m? tr?, vinhomes paradise, vinhomes m? d?nh, bi?t th? vinhomes m? d?nh, chung cu hacc1 l? van luong,hacc1 l? van luong, xu?n mai riverside, bi?t th? vinhomes m? tr?, d?ch v? k? khai h?i quan, v?n chuy?n thi?t b?, chung cu 265 c?u gi?y, bi?t th? vinhomes m? tr?, vinhomes m? tr?, vinhomes m? tr?, bi?t th? vinhomes m? tr?, bi?t th? vinhomes paradise, chung cu ecolife capitol, park city h? n?i, vinhomes cao x? l?, vinhomes li?u giai, new h?i an city, oceanami, chung cu 122 vinh tuy, chung cu 87 linh nam, new h?i an city, Oceanami resort, new h?i an city, Tr?ng k?o h?i an, girl xinh, ?nh d?p 18+, tin tuc online, tin tuc 18+, tin shock, truy?n 18, truy?n ma, blog t?m s?, ng?i sao net,
hoc lai xe oto, hoc lai xe, l?p d?t ph?ng net, vi tinh an ph?t, lap dat phong net, lap dat phong net tron goi, l?p d?t ph?ng net, l?p d?t ph?ng net tr?n g?i,
th?m m? vi?n | n?ng ng?c | h?t m?
vinpearl ph? qu?c, vinpearl ph? qu?c 4, vinpearl d? n?ng , vinpearl nha trang, vinpearl h?i an, new h?i an city, vinhomes li?u giai, vinhomes ph?m h?ng, vinhomes gi?ng v?, vinhomes tr?n duy hung, vinhomes m? d?nh, ch?ng kho?n h? n?i, hanoi golf club, c?u l?c b? golf h? n?i, s?n giao d?ch ch?ng kho?n h? n?i, phantom r?ng, lexus lfa, lexus 570, lexus thang long, bmv x6, bmv i8, vinhomes gardenia, vinhomes c?u di?n, bi?t th? vinhomes c?u di?n, chung cu verada vung t?u, diamond bay nha trang, vinpearl empire condotel nha trang, vinhomes bason, vinhomes kh�nh h?i, d?ng h? n? d?p, d?ng h? nam d?p, diamond bay nha trang, van chuyen hang di lao, dich vu keo container, van tai chuyen nghiep tai da nang, dich vu cho thue kho tai da nang, dich vu khai bao hai quan tai da nang, dich vu quan ly kho hang, diamond bay nha trang, chung cu ngo?i giao do�n, chung cu ngoai giao doan, qu?t c�ng nghi?p, quat cong nghiep, vinhomes tr?n duy hung,

dong ho chinh hang, dong ho nu, dong ho nam, dong ho omega, dong ho titan,giuong go xoan dao,t? th?, d?ng h? nam gi� r?, d?ng h? n? gi� r?, d?ng h? casio edifice,d?ng h? casio ch�nh h�ng , mua d?ng h? n? benh mat ca chan, cao d�n m?n c�c,