17:55 Thứ ba , Ngày 16 Tháng 01 Năm 2018

Sở Xây dựng Đắk Lắk công bố giá vật liệu xây dựng tháng 01+02/2018

Sở Xây dựng Đắk Lắk công bố giá vật liệu xây dựng tháng 01+02/2018 (chưa có thuế giá trị gia tăng) để các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan, tham khảo trong việc xác định giá xây dựng công trình (có phụ lục kèm theo). Đối với các loại vật liệu chưa được công bố thì giá vật liệu xây dựng được xác định trên cơ sở giá thị trường do tổ chức có chức năng cung cấp, báo giá của nhà sản xuất, thông tin giá của nhà cung cấp hoặc giá đã được áp dụng cho công trình khác có tiêu chuẩn, chất lượng tương tự. Chi tiết >>

THỐNG KÊ HÀNH CHÍNH CÔNG
LIÊN KẾT WEBSITE